Posolstvo hesla na rok 2022: Všetko robte z lásky, nič nasilu

Robte všetko z lásky, nič nasilu“ je téma, ktorú si hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime zvolil pre Heslo na rok 2022. Inšpiroval sa svätým Františkom Saleským, ktorého 400. výročia úmrtia si v roku 2022 pripomenieme.

Toto motto podnietilo aj mnohých umelcov z celého sveta, ktorí posielali do hlavného domu saleziánov rôzne návrhy na obrazovú reprezentáciu tohto kľúčového posolstva pre saleziánsku rodinu na tento rok. Zo všetkých, ktoré prišli, vybral X. nástupca dona Bosca dva, ktoré rôznym spôsobom a odlišnými prístupmi dokážu klásť otázky a motivovať saleziánsku rodinu, aby vždy konala v štýle dona Bosca a s typickou črtou ženevského svätca – s láskavosťou.

Prvý z dvoch plagátov je dielom španielskeho umelca Agustína de la Torre, ktorý do stredu obrazu umiestňuje veľké červené srdce, ktoré pôsobí ako nosný trám celého diela: srdce je totiž ústredným orgánom života, tým, čo prináša život celému telu. V kolektívnej predstavivosti je tiež sídlom citov, miestom, kde sa rodí nádej, radosť, láska s ktorými sa možno podeliť s druhými. A v saleziánskom srdci, ktoré vždy bije pre mladých ľudí – čo je vidno zo záznamu elektrokardiogramu, je miesto pre každého: je to srdce, kde sa nikto nemôže považovať za vylúčeného.

Skrátka, celé dielo španielskeho umelca Agustína de la Torre akoby cez tento obraz volalo, pripomínalo všetkým členom saleziánskej rodiny, aby do každej služby pre mladých vložili celé svoje srdce.

Druhé zobrazenie Hesla na rok 2022 je od Maura Pallottu, známeho ako MAUPAL, pouličného umelca, ktorý sa stal známym svojimi maľbami pápeža Františka na múroch budov. Interpretácia tohto autora predstavuje inovatívnym spôsobom scénu typickú pre saleziánske oratórium: Don Bosco sa hrá so svojimi mladými.

Riman, narodený v roku 1972, aj umelecky vychovaný doslova v tieni baziliky sv. Petra, ponúka mladistvú víziu dona Bosca, z ktorého vyžaruje charizma, ktorá priťahuje. Vo volejbale don Bosco smečuje s výnimočnou energiou lásky nezvyčajnú loptu-srdce. Tím dona Bosca a blahoslaveného Michala Ruu je multietnický: tvoria ho chlapci a dievčatá z celého sveta. Defenzívna hra brániaceho tímu, v ktorom sú tiež mladí ľudia z každého kontinentu, sa mení na uvítací akt.

Zdroj: saleziani.sk

Spoločné zdieľanie o hesle hlavného predstaveného na rok 2021

V pondelok 15. marca sa stretli zástupcovia spoločenstiev a saleziánskych zložiek pôsobiacich v Dubnici, aby sa spoločne zdieľali o Hesle na rok 2021 „Vedie nás nádej“. Súčasťou prípravy na stretnutie Rady VPK bola i príprava, ktorá pozostávala z preštudovania materiálu k Heslu vo forme podnetnej brožúry, i stretnutia jednotlivých zložiek. Zástupcovia saleziánskych spolupracovníkov, hnutia ADMA, Exalliev, Modlitieb matiek, miništrantov, športovcov, spoločenstiev Katolíckej charizmatickej obnovy, bratia saleziáni i sestry saleziánky tak dnes dali prostredníctvom ZOOM platformy dokopy nielen hlavy, ale aj srdcia. 


Otázka „Čo hovorí a čo by robil Don Bosco v Dubnici nad Váhom?“ dostala mnohé náznakové i konkrétne odpovede, krásne vo svojej rozmanitosti, smerujúcej k jednote a nádeji. Myšlienky obrátenia sa k Márii ako Matke nádeje, súcitu voči chudobným či ľuďom na periférii spoločenského záujmu, evanjelizácie vlastných rodín, živého kontaktu kňazov s rodinami vo farnosti, potreby modlitby ako prípravy na službu i vlastné budovanie, rovnako ako túžba pripraviť mariánsku púť či slúžiť modlitbou chvál – to všetko dnes dostalo priestor v spoločnom zdieľaní.

Naši bratia a sestry v tejto náročnej dobe vyvíjajú množstvo online aktivít pre celé farské spoločenstvo, no tiež pokračujú v činnosti krúžkov, stretnutí a evanjelizácie detí a mladých. Flexibilne sa snažia uchopiť možnosti, ktoré sa v online priestore ponúkajú a okrem nich pomáhajú tiež telefonicky či osobne, napríklad návštevou zariadenia pre seniorov Dubina, kam dostali povolenie vstúpiť so svojou duchovnou i ľudskou službou.

V závere stretnutia sa prítomní rozhodli budúce stretnutie viesť vo svetle povzbudenia a sústredenia na názory ostatných a dostali kňazské požehnanie od bratov saleziánov. Je veľkým bohatstvom mať v tomto čase „bezkontaktnosti“ možnosť stretávať sa v online priestore s úmyslom duchovne sa povzbudiť a motivovať k službe a intenzívnejšiemu vzťahu s Bohom a Máriou, ktorý bol tak vlastný don Boscovi.


Peťa Babulíková

JARNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR 2021

Milí objavovatelia pokladov!

Blížia sa jarné prázdniny a s nimi sa už tradične spájal jarný prímestský tábor. Žiaľ, toho roku sa nebudeme môcť takto stretávať, ale ešte to nevzdávaj! Objav s nami poklad Ánd v netradičnom prímestskom tábore! Ako na to?

Napíš do 12.2.2021 na primestak2021@gmail.com svoje meno a priezvisko a ročník, do ktorého chodíš. Vyber si aj miesto z troch možností, na ktorom si každý deň (od 15. do 18.2.2021) vyzdvihneš bádateľské inštrukcie. Tak si môžeš poskladať svoj vlastný denník objaviteľa. Čo je to?

Denník objaviteľa

Dá sa odoberať na troch miestach od 9:00 do 16:30 (pri mailovom prihlásením napíš, ktoré si si vybral/a):

– Nový kostol – kostol sv. Jána Bosca

– Starý kostol – kostol sv. Jakuba

– SCVČ Laura – (Pod kaštieľom 639/30)

 Nájdeš v ňom rôzne úlohy, výzvy, ktoré môžeš plniť doma, ale nielen to. Niektoré výzvy (pokiaľ to situácia dovolí) budú obsahovať aj pátranie vonku. Nezabudni si vtedy rúško :) aj úsmev, hoci ho ním zakryješ. A tiež pamätaj na svojich rodičov, vždy im povedz, kam ideš a ak je to ďalej, než môžeš chodiť sám/sama, popros ich, aby šli objavovať s Tebou (prípadne oslov staršieho súrodenca).

Tento rok sa nemôžeme hromadne stretávať, preto nedokážeme zabezpečiť animátorskú asistenciu pri vonkajších aktivitách ani pri presunoch k nim. Nezodpovedáme teda za bezpečnosť detí. Za pochopenie ďakujeme.

Výsledky objavovania

Všetky riešenia alebo fotky pri aktivitách, ktoré si zvládol/zvládla a s ktorými sa chceš podeliť, posielaj na mail primestak2021@gmail.com

Okrem toho nás čaká ešte spoločné zoom stretnutie, každý večer o 16:30.

Link Ti príde mailom po Tvojom prihlásení.

                                                          Veľmi sa na Teba tešíme

                                                      Doobjavovania :)

Pozvánka na oslavu don Bosca :)

Čaute, v nedeľu o 16.30 vás pozývame na online akadémiu don Bosca, pripojte sa na zoom:
https://us02web.zoom.us/j/3624627094…
Meeting ID: 362 462 7094
Passcode: 1234

Sviatok Pomocnice

V nedeľu, dňa 24.5. 2020, sa na farskej záhrade v Dubnici nad Váhom mala už tradične konať oslava Panny Márie, Pomocnice kresťanov, no tento rok to situácia ohľadom Covidu-19 zariadila inak.

Saleziánska rodina každoročne oslavuje sviatok Pomocnice vo veľkom štýle. Nikdy nechýba pohostenie, bohatý detský program, príjemné popoludnie no najmä sila spoločenstva, ktoré pri každom väčšom stretnutí dokáže celá saleziánska rodina vytvoriť.

V dnešný deň sa na rozdiel od predchádzajúcich rokov síce poskromne, no za to vo veľkej dôvere v silu modlitby stretli viacerí, aby Bohu odovzdali svoje vďaky, prosby a úmysly spoločnou modlitbou ruženca.

Pokiaľ Márii túžite i vy odovzdať svoje radosti či starosti, neváhajte sa na ňu obrátiť s osobnou modlitbou, určite vypočuje každú vašu prosbu.

Liturgické slávenie Sviatku Panny Márie, Pomocnice kresťanov sa z dnešného dňa presunulo na zajtra 25.5. 2020

Mária, Pomocnica kresťanov * oroduj za nás!

9. deň Deviatnika k Panne Márii Pomocnici kresťanov

23. MÁJA:    Quicumque tuum sanctum implorant auxilium
– všetci, ktorí úpenlivo prosia o tvoju svätú pomoc

Keď sa zverujeme Márii, ponárame sa do jej zverenia sa Bohu. Odovzdajme sa jej teda, aby naša odpoveď Bohu nadobudla mohutnosť a pevnosť, akú mala odpoveď Márie. Je jasné, že sa nezveruje Panne Márii kvôli tomu, aby sme skončili pri nej, ale aby sme pristáli, ako by sa to aj malo stať, v spoločenstve s Bohom.

Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19, 26.27)

Ukončíme tento deviatnik a pripravíme sa obnoviť ako Saleziánska rodina naše zverenie sa Panne Márii Pomocnici. Prítomnosť Panny Márie ja pre našu identitu až tak veľmi ustanovujúca, že saleziánskou formu vyjadruje to, ako Ježiš zveril milovanému učeníkovi Jánovi svoju matku a jej zasa Jána. Ide o to „vziať si Máriu domov“, ako hovorieval don Egidio Viganó a ako je to pekne vyjadrené v 11. článku Charty charizmatickej identity saleziánskej rodiny pod veľa hovoriacim názvom „Doma s Máriou“:

Don Bosco sa už od detstva odvolával na Pannu Máriu ako na Učiteľku a Matku, pretože tak mu ju predstavila Postava v sne z deviatich rokov. Pri svojej prvej výchovnej skúsenosti, keď sa začlenil do činnosti miestnej cirkvi, zveril svoje dielo Panne Márii Potešiteľke: «chudobní a ohrození» chlapci v nej vycítili ochranu a útechu. Neskôr, keď v spoločenstve s univerzálnou Cirkvou prežíval definovanie mariánskej dogmy, im predložil Pannu Máriu Nepoškvrnenú a predstavil ju ako vychovávateľku lásky a účinnú podporovateľku ich ľudského i kresťanského rastu. Napokon, po tom, ako pri zakladaní a rozvíjaní svojho diela zakúsil, že «všetko urobila Mária», aj mimoriadnymi zásahmi, zasvätil rodiacu sa Kongregáciu Panne Márii s titulom Pomocnica kresťanov. Keď potom od Panny Márie dostal inšpiráciu založiť Inštitút dcér Márie Pomocnice, chcel, aby to bol «živý monument» jeho vďačnosti Pomocnici. Jej zveril aj saleziánskych spolupracovníkov, aby ich chránila, a aby v nej našli inšpiráciu pre apoštolské úsilie. Zriadil tiež Združenie ctiteľov Márie Pomocnice, späté s turínskou svätyňou, ako znak vďačnosti za materskú prítomnosť Božej Matky v celom jeho diele. Tento zvláštny vzťah k Panne Márii hlboko poznačil charizmatickú a duchovnú identitu rôznych skupín saleziánskej rodiny, ktoré vznikli počas 20. storočia… Mária sa považuje nielen za Matku Cirkvi a Pomocnicu kresťanov, ale aj za Matku celého ľudstva, takže spolupracujúci muži a ženy rôznych skupín saleziánskej rodiny, patriaci aj k iným náboženstvám, prechovávajú k nej úprimnú úctu. Takže sa právom môže tvrdiť, že saleziánska rodina je mariánskou rodinou.

Prítomnosť Márie predovšetkým zakúšame ako prítomnosť Matky a Učiteľky duchovnosti a apoštolského života. Každodenne zakusujeme dotyk jej rúk ako nás ona samotná sprevádza a ochraňuje: „Úcta k Panne Márii bola (spolu s úctou k eucharistickému Ježišovi a k pápežovi) jedným z troch druhov úcty, ktoré poznačili duchovný a apoštolský život dona Bosca. Celá saleziánska rodina je a cíti sa byť mariánskou rodinou, zrodenou vďaka materskej starostlivosti Nepoškvrnenej Pomocnice. Skutočne, všetky skupiny vyjadrujú toto presvedčenie vo svojich Stanovách. Naša spiritualita sa teda vyznačuje každodennou dôverou k Panne Márii. Dôvera je vzostupná dynamika: je to napĺňanie činu sebadarovania, aby sme veľkodušne odpovedali na poslanie, ktoré máme uskutočniť. Ale je to tiež dynamika zostupná: prijímať s dôverou a vďačnosťou pomoc tej, ktorá viedla dona Bosca a naďalej vedie duchovnú rodinu, ktorú on založil. (Charta charizmatickej identity saleziánskej rodiny, článok 37).

Osobný záväzok: S vierou sa pripravím na slávenie prijatia sviatostí zmierenia a Eucharistie a budem prosiť Máriu Pomocnicu o obnovenie našich rodín a našich apoštolských skupín k apoštolskému zápalu dona Bosca.

Úkon zverenia sa

Ó, Mária Pomocnica,

Tak, ako to robil náš otec don Bosco s chlapcami z oratória na Valdoccu

v časoch cholery,

aj my, vo svete zasiahnutom epidémiou koronavírusu,

chceme ako saleziánska rodina

vyjadriť naše synovské odovzdanie sa do tvojho srdca Matky.

Poteš chorých a ich rodiny.

Podopieraj lekárov a zdravotnícky personál.

Pomáhaj všetkým členom spoločnosti a tým, ktorí vládnu.

Ujmy sa všetkých, ktorí zomreli v dôsledku tejto epidémie.

Predovšetkým obnov v každom z nás,

v našich komunitách, v našich rodinách

vieru v tvojho Syna Ježiša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych.

Slovami dona Bosca sa obraciame na teba:

Mária, Panna mocná,

veľká a slávna opora Cirkvi,

hrozná ako vojsko zoradené do boja.

Ty sama vyvraciaš všetky bludy sveta.

Ochráň nás pred nepriateľom v našich úzkostiach,

zápasoch a ťažkostiach

a v hodine našej smrti nás prijmi

do večnej radosti. Amen.

Týždeň modlitby za duchovné povolania

Včera začal týždeň modlitieb za duchovné povolania. Chceme vás pozvať do intenzívnej modlitby na tento úmysel. Kto vníma, že Pán ho volá kráčať cestou zasväteného života alebo kňazstva, nech neváha a príde sa porozprávať so saleziánom alebo sestrou saleziánkou.

Posolstvo sv. otca Františka k 57. svetovému dňu modlitieb za povolania vyjadrujú 4 slová: námaha, odvaha, obeta a vďačnosť. Pozastavuje nad evanjeliovým príbehom o nepokojnej plavbe učeníkov po rozbúrenom Galilejskom jazere. Ich nočnú plavbu plnú strachov, obáv a pochybností prirovnáva k životnej púti každého z nás. Na tejto ceste nie sme sami.

„Povolanie sa nám podarí objaviť, keď sa naše srdce otvorí vďačnosti a dokáže zachytiť Boha, prechádzajúceho naším životom.“;

„Pán vie, že zásadné životné rozhodnutie vyžaduje odvahu. On pozná otázky, pochybnosti, ťažkosti, ktoré zmietajú loďkou nášho srdca, a preto nás ubezpečuje: ‚Nemaj strach, ja som s tebou! ‚“;

Každé povolanie obnáša úsilie. Keď sa z únavy alebo strachu začneme báť, Pán nás drží za ruku a dodá nám potrebnú odvahu, aby sme žili svoje povolanie s radosťou a nadšením.“

„Mária s vierou Bohu zverila svoje obavy a neistoty a odvážne odpovedala na jeho povolanie. Jej život sa tak stal trvalým Pánovým chválospevom.“


Celé posolstvo sv. otca:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200331poselstvi-svateho-otce-frantiska-k-57-svetovemu-dni-modliteb-za-povolani

Futsal cup – U 15

V sobotu 15.2. sme boli na futbalovom halovom turnaji Futsal cup U15. Odchádzali sme ráno o 7:00 spred Kaťáku. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev, ktoré boli rozdelené do 2 skupín po 3 a 4. My sme mali v skupine Námestovo-Zubrohlava, domácich z Dolného Kubína a Oravské Hradby. Prvý zápas sme vyhrali hladko 6:3, druhý po napínavom dueli remízovali 3:3 a v treťom sme si napravili chuť a zvíťazili vysoko 19:0. Zo skupiny sme postúpili do semifinále kde sme po dramatickom boji zo Žilinou vyhrali 2:1. Prebojovali sme sa do finále, kde sme prehrali s Námestovom 4:1.Obsadili sme konečné 2.miesto.

Celkové poradie: 1. Námestovo, 2. Dubnica, 3. Námestovo-Zubrohlava, 4. Žilina, 5. Banská Bystrica, 6. Dolný Kubín, 7. Oravské hradby

Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený hráč nášho družstva Lukáš Púček s 15 . Cestou naspäť sme sa zastavili v Mcdonalde v Žiline, kde nám Vladko kúpil cheeseburger a hranolky. Nakoniec sme šťastlivo prišli domov. Vďaka Bohu za všetko.

Autor článku: Ján Jankech

Sviatok don Bosca

V piatok 31. 1. 2020, na sviatok zakladateľa saleziánskej rehole svätého Jána Bosca, sa v „novom kostole“ v Dubnici nad Váhom uskutočnila slávnostná svätá omša, na ktorej sa stretla nielen dubnická saleziánska rodina, ale i priatelia a sympatizanti z okolitých miest či dedín.

Slávnostným kazateľom bol Štefan Wallner, sdb, ktorý momentálne pôsobí v Novej Dubnici. V kázni sa s prítomnými podelil o pohľad pápežov na don Bosca a saleziánsku rodinu ako dôležitú súčasť tejto spoločnosti – vychovávateľov detí a mládeže.

Kázeň bola bohatá na mnoho zaujímavých myšlienok a postrehov. Otec Štefan nezabudol i zažartovať, že ďalšie pokračovanie jeho kázne môže o rok „naoplátku“ v Novej Dubnici doprednášať náš otec direktor.

Po sv. omši sa na nádvorí vďaka šikovným rukám mnohých obetavých žien ale i mužov uskutočnilo pohostenie a aj napriek nepriaznivému počasiu prítomných zahrial horúci punč či priateľský rozhovor.

Foto: sestra Lamiya, fma, a Katarína Bolčeková

Púť Mornese – Turín

Dubnica mala v dňoch 18.3 – 24.3. na púti do Mornese a Turína tiež svoje zastúpenie. Na púť s GPS, sa vybrali i dve dievčatá, ktoré sa boli modliť ( aj ) za svoje povolanie.

Katka a Maťka
Katka a Maťka

Púť do Mornese za spoznávaním svätej Márie Dominiky Mazzarellovej ( zakladateľky Dcér Márie Pomocnice) , jej rodiska, života a pôsobiska, a tak isto aj návšteva Turína a don Bosca ( zakladateľa Saleziánov) sa začala v skorých ranných hodinách. Autobus plný dievčat, saleziánok a jendého kňaza, vyrážal z Bratislavy o druhej hodine ráno a zamieril na smer: Padova, k sv. Antonovi Paduánskemu, patrónovi stratených vecí. Časový sklz donútil dievčatá pridať do kroku, aby mohli mať sv. omšu v kaplnke Baziliky sv. Antona , no nakoniec sa im podarilo všetko stihnúť a po malej zastávke v Padove, čakala dievčatá ešte dlhá cesta so Mornese.

kostol u sestier v Mornese


V Mornese strávili dievčatá následne celé tri dni. Sestra Gabika Baňasová sa postarala o prednášky pre dievčatá, ktoré sa zoznámili s celým životom Márie Dominiky Mazzarellovej (ďalej Main, alebo MDM).

Od politickej situácie do ktorej sa Main i don Bosco narodili, až po Mainine posledné chvíle života . Dievčatá navštívili rodný dom MDM , miesta, kde Main počas svojho života žila so svojou rodinou a tiež aj miesta, ktoré navštevovala a kde žila svoj ,,sen,,: pôsobila ako rehoľná sestra.

Viac o don Boscovi dievčatám povedal najmä don Peter Štellmach , s ktorým sa stretli v Turíne vo Valdoccu, mieste, kde don Bosco vybudoval základy saleziánskeho diela.

príjemné stretnutie so Štellkom

Dievčatá majú veľmi pekné zážitky. Z Mornese žiarila pokojná atmosféra a bolo cítiť, že Pán Boh bol prítomný na ich púti a žehnal ich ceste.

Veríme, že vďaka tejto púti vzniklo mnoho pekných priateľstiev a určite aj mnoho povolaní ! :)

Katarína Bolčeková