Saleziánski exallievi

Exallievi don Bosca sú saleziánski odchovanci, ktorí sa riadia heslom, ktoré im zanechal patrón saleziánov: „Buďte čestní občania a dobrí kresťania,“ a snažia sa robiť spoločnosť lepšou, ovplyvňovať ju svojím životom, hodnotami a konaním.

Exalliev je ten, kto aspoň rok navštevoval saleziánske dielo a má viac ako osemnásť rokov.

Exallievi sú servisno-manažérska zložka saleziánskej rodiny, ktorá využíva svoju laickú profesionalitu, odbornosť, vedomosti a schopnosti na pomoc svojim členom, saleziánskej rodine i celej spoločnosti. Združenie vykonáva aktivity, ktoré vedú k zhodnocovaniu schopností, vedomostí a kontaktov svojich členov.

 

Kompletné a podrobné informácie o združení, jeho poslaní, aktivitách a členoch:

www.exallievi.sk

 

Kontakt :         Ľudmila Rajcová

0903 773 413

ludmila.rajcova@gmail.com