„Drahí moji dobrodinci!

Bez vašej lásky by som mohol urobiť len málo alebo nič; s vašou láskou sme však spolupracovali s Božou milosťou, a tak sme vysušili mnoho sĺz a zachránili mnoho duší. Ak ma po mojej smrti Božie Milosrdenstvo, pre zásluhy Ježiša Krista a na príhovor Márie Pomocnice, prijme do raja, budem sa vždy modliť za vás, za vaše rodiny, za vašich drahých, aby ste jedného dňa prišli všetci navždy chváliť slávu Stvoriteľa, vychutnávať si jeho dobrotu a ospevovať jeho bezhraničné milosrdenstvo.“

Navždy váš služobník

                                           kňaz Ján Bosco