Sviatosť birmovania

Príprava na prijatie sviatosti birmovania prebieha v skupinách  od septembra. Príprava zahŕňa:

  • týždenné stretnutia v Katolíckom dome
  • účasť na nedeľnej sv. omši s odovzdaním malej domácej úlohy
  • osobný rozhovor so saleziánom-kňazom
  • výlet / nocovačka so skupinkou
  • letný birmovanecký tábor
  • ponuka animátorskej skúsenosti a zapojenia sa do akcií mládežníckeho strediska (piatkové večery, tábory, mediálna škola…)

Prihlásiť sa treba vždy koncom augusta, prípadne začiatkom septembra v termíne oznámenom vo farských oznamoch.