Manželské stretnutia

„Svet je taký, aký sú ľudia…ľudia sú takí, aké sú rodiny, v ktorých sa počali, vyrástli…rodiny sú také, akí sú manželia, ktorí ich tvoria…“

Ako Saleziáni, „dediči“ preventívneho systému, sa venujeme aj pastorácii rodín. Stretávame sa v malých spoločenstvách (3-4 manželské páry) približne raz za mesiac, aby sme sa venovali problematike manželstva a rodiny.