Saleziánky

Sme rehoľná rodina, ktorej poslaním je preukazovať preventívnu Božiu lásku predovšetkým mladým ľuďom a pomáhať im v ich integrálnom rozvoji. Sme ženskou vetvou saleziánskej kongregácie, ktorú založil sv. Ján Bosco v Taliansku. Dnes pracujeme na 5 kontinentoch v 1380 domoch, je nás takmer 12 000 sestier. V slovenskej provincií je nás 89 v 16 komunitách. Na život si zarábame prácou vlastných rúk, nie sme ani firma, ani rozpočtová organizácia.

Venujeme sa deťom a mladým, prednostne dievčatám v mládežníckych strediskách, školách, centrách voľného času… Charakterizuje nás rodinný duch – naše výchovné bohatstvo, ktoré sme prijali od sv. Jána Bosca a sv. Márie Dominiky Mazzarellovej. Náš inštitút vznikol v 19. storočí v severotalianskom mestečku Mornese na pozadí veľkých spoločenských zmien vyvolaných najmä priemyselnou revolúciou.

(zdroj: www.salezianky.sk)


Komunita v Dubnici nad Váhom:

 Daniela Šušová FMA, direktorka komunity

Pochádzam z Liptova, z dedinky medzi horami Hubová. Hoc som nikdy nebola študijný typ, chodila som do školy dlho…na priemyslovku textilnú, zdravotnú, teológiu i sociálnu prácu… Mojim detským snom bolo mať 10 detí a robiť v Detskom domove, čo mi Pán až po okraj splnil. Dvanásť rokov som pracovala v našom Centre pre deti a rodinu Dominika v Rožňave, ktorého kapacita je 10 detí. Keď som v roku 1999 zložila prvé sľuby, mojim prvým pôsobením bola Dubnica nad Váhom, učila som v Nemšovej, v Dubnici nad Váhom na III. ZŠ i učilišti, aj na školách v Novej Dubnici, takže vďaka tomu som sa na návrat po 18 rokoch tešila, že sa s mojimi známymi znovu stretnem. Teraz pracujem v SCVČ Laura a pomaly vnikám do novej reality a spoznávam ľudí.


Sr.Elen  Elen Caunerová FMA

Záhoráčka od kosti… ale viem sa prispôsobiť aj iným regiónom Slovenska. Sestrou saleziánkou som sa stala v roku 1997 a pôsobila som vo viacerých komunitách :Trnava; Bratislava -Petržalka; Humenné, Šamorín, Dolný Kubín…jeden rok  – Albánsko. Vždy s deťmi v ZŠ, v stredisku vo voľnom čase…s animátormi ; na stretkách a krúžkoch, s rodinami….leto a tábory sú TOP.. Don Bosco -muž veľkých SNOV- mi bol inšpiráciou nestrácať nádej a snívať aj o nemožných veciach… Ďakujem Pánovi, že mi doprial stretávať sa  s mladými, ktorých misijné sny  sa môžu realizovať cez misijné dobrovoľníctvo VIDES. V Dubnickej komunite som ekonómkou a v SCVČ LAura mám niekoľko  voľnočasových aktivít. Koordinujem VIDES dobrovoľníkov. Viem obdivovať hory, šum mora  a ohňostroje..


Gabriela Bauerová FMA
Pochádzam z Pezinka a som najstaršia z troch sestier. Hoci som vyštudovala vysokú školu chemicko-technologickú v Bratislave, neskôr som si urobila DPŠ na vyučovanie náboženstva, ktorého učenie je mojím ústredným apoštolátom. 5. augusta 1989 som sa stala saleziánkou. Vďaka rehoľnému povolaniu som mala možnosť spoznať celé Slovensko. Pôsobila som v Bratislave, Šamoríne,  Trnave, Rožňave – kde som skladala večné sľuby, v Dolnom Kubíne,  Humennom, Ríme a v Michalovciach. V DCA som už pôsobila v rokoch 2009-2012, vrátila som sa sem do tej istej školy – CZŠ sv. Dominika Savia. Učím deti katolícke náboženstvo – od tých najmenších až po ôsmakov. Okrem toho mám na starosti miestne stredisko ADMA /Združenie Márie Pomocnice/, ktorú zastrešujem aj na celoslovenskej úrovni. Rada trávim čas v prírode, kde si viem dobre oddýchnuť. Silným spôsobom sa do môjho srdca zapísal pobyt v Ríme – milujem taliansku kultúru, taliančinu i celé Taliansko! Koniec koncov – je to krajina mojich obľúbených svätcov! Aj s ich pomocou sa snažím denne kráčať cestou jednoduchej svätosti …

Lamiya Jalilová FMA

Čaute, ja som sestra Lamiya. Áno, áno v mojom mene je aj mäkké aj tvrdé i. Mám 27 rokov. Som 2 roky šťastná sestra salezianka. Pochádzam z Azerbajdžanu z hlavne mesta Baku. Na Slovensku som už 8,5 roka. Slovenčina mi celkom ide ale predsa občas zbadáte chýbyčky krásy. Mám rada šport, v podstate každý. Rada sa vozim na kolobežke a natáčam videjka.


Andrea Miklovičová FMA
Moje rodné mesto Trnava má s Dubnicou spoločné hlboké saleziánske korene a historickú mariánsku úctu. V predošlej komunite v Petržalke som pomáhala s vecami okolo domácnosti a chodu provinciálneho domu. Najkrajšou skúsenosťou za tých sedem rokov bolo, keď sme organizovali oslavy 80.výročia príchodu saleziánok na Slovensko. Mojou úlohou bolo namaľovať obrazy, ktoré by tematicky vystihovali príbehy našich sestier v minulosti aj súčasnosti. Dala som dokopy vyše 30 plátien a sú k nahliadnutiu na https://salezianky80.blogspot.com. V súčasnosti pracujem v SCVČ Laura, kde mám krúžky, stretká a snažím sa zásobovať weby článkami o nás.

Aktuálna zostava našej komunity


Ponúkame Vám zopár fotografií zo strediska: