Mária Kuľhová

Luník IX, Orechov dvor

Počas leta 2015 som sa vďaka misijnej organizácii VIDES zúčastnila ako animátorka na dvoch táboroch na Slovensku. Prvý týždeň to bol denný tábor na Košickom sídlisku Luník IX. Témou tábora bola oslava dvestého výročia narodenia sv. Jána Bosca, ktorý bol ústrednou postavou nášho týždňa. Každý deň sme mali rôzne súťaže a aktivity zamerané na určitú dobrú vlastnosť alebo návyk (priateľstvo, poriadok/služba, radosť, zodpovednosť, modlitba). Každé ráno sa začínalo dobrovoľnou svätou omšou a polhodinovým „oratkom“, kde mohli deti skákať na švihadle, trampolíne, mohli hrať kalčeto, tancovať, hrať sa s loptou. Program bol pestrý, neboli sme iba v priestoroch tamojšieho saleziánskeho strediska. Na Luníku je vždy živo, je tam veľa detí a ruchu a ľudia sú buď vonku alebo pozerajú z okien na ulicu :).  Niektoré hry a súťaže sme mali aj za plotom strediska, a tak sa k nám pripájali aj deti, ktoré neboli prihlásené na tábor. V posledný deň sme poriadne oslávili don Boscove narodeniny, nechýbala torta ani cukrová vata.

maria (2)

Život na Luníku je akoby vytrhnutý z reality okolitého bežného sveta. Je úplne iný a ťažký. Nie je to veľké sídlisko, no je tam veľké množstvo ľudí bývajúcich vo veľmi zlých podmienkach, čím trpia hlavne deti. Keď sme ako animátori prišli prvýkrát na toto miesto, mali sme zmiešané pocity. Myslím si, že sme si viac začali vážiť veci, ktoré sú pre nás bežné, či už materiálne alebo nemateriálne. Samozrejme, že deti neboli dokonalé, lebo preberajú vzory správania zo svojho okolia, no na tábore bolo dosť dobrých a priateľských duší, ochotných sa aj obetovať pre svoju skupinku či pomôcť, ak bolo niečo treba. Bolo vidieť, že sú vďačné za čas, ktorý sme im venovali. Počas týždňa sme im okrem zábavy chceli odovzdať hlavne to najlepšie zo seba, hodnoty don Bosca a náš vlastný dobrý príklad života.

maria (3)

Druhý týždeň mojej letnej misijnej skúsenosti prebiehal na tábore v Nitre. Na tento tábor s témou Narnia prichádzali deti (mal to byť tábor pre chlapcov aj dievčatá, no tie chodili len 3) z osady Orechov dvor na okraji Nitry. Počas celého roka sa snažili v škole (dochádzka, prospech, správanie…), za čo dostávali dobré body, za ktoré mali možnosť ísť na tábor. Ako som spomenula, chodili tam skoro samí chlapci, no naozaj boli veľmi dobrí, ochotní pomáhať a bojovať za svoju skupinku. Z VIDES-u sme tam boli len dve dobrovoľníčky, ostatní boli mladší aj starší sympatizanti a zamestnanci komunitného centra z Orechovho dvora. Tábor prebiehal v priateľskej atmosfére a spolu s hrdinami z Narnie sme sa snažili poraziť Bielu Kráľovnú a zvíťaziť nad jej zlom. Okrem súťaží, vyrábania a hier nechýbala každodenná svätá omša. Počas tohto týždňa ma prekvapilo, že chlapci sa vždy veľmi tešili, že môžu byť na tábore. Bavili ich aj jednoduché úlohy, ktoré mali spĺňať, a nikdy nehovorili, že sa im nechce.

maria (5)

 

Tento týždeň, spolu s predchádzajúcim týždňom na Luníku IX, bol pre mňa veľmi obohacujúci. Hoci som počas dňa občas pociťovala únavu a moja energia pomaly klesala, určite by som do toho o rok išla znovu. Nielen my animátori sme sa snažili dať deťom niečo pekné z nás, ale aj ony nás obohatili svojou radosťou zo života, hoci ťažkého a jednoduchého. Mne tento čas na tábore priniesol veľa nových zážitkov a skúseností. Odnášam si odtiaľ nové priateľstvá a upevnenie tých starších. Tiež som mala napriek povinnostiam z organizácie možnosť načerpať v duchovnej oblasti a našla som tam vnútorný  pokoj, ktorý som ani nečakala.