Tehlička pre Kakumu 2022

Tehlička 2022 pre Kakumu, ktorá je pokračovaním Tehličky 2020 sa blíži a preto Vás chceme poprosiť o pomoc. Zbierka odštartuje, ako každý rok, na popolcovú stredu 02.03.2022 a vyvrcholí na Veľkú noc (potrvá do 27.4.2022).

Tohtoročná Tehlička sa nesie v duchu motta „Vzdelanie nie je samozrejmosť. Bez dobrých učiteľov nemôže byť dobrá ani škola.“ Jej cieľom je dofinancovať stavbu ubytovania pre učiteľov pri saleziánskej škole v Kakume. V roku 2020 sa pre lockdown nepodarilo vyzbierať dostatok finančných prostriedkov. Materiály v školách nemohli byť naplno využité, a preto sme sa rozhodli Tehličku pre Kakumu oprášiť a dať jej novú šancu v roku 2022. Veríme, že sa nám podarí dozbierať finančné prostriedky chýbajúce pre výstavbu ubytovania pre učiteľov.

Ako pomôcť?

Do Tehličky sa môžete zapojiť jednoduchou registráciou. Okrem toho je možné prispieť vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu IBAN: SK6911000000002620852641.

Zároveň je možné zapojiť sa prostredníctvom hier a k dispozícii je aj brožúra.

Viac informácii nájdete

na

www.tehlicka.sk

Poďakovanie za podporu Tehličky 2021

Tohtoročná zbierka, Tehlička 2021, ktorá sa konala vo Veľkonočnom období, bola určená  pre podporu saleziánskeho diela v Jakutsku. Pomohla získať finančné prostriedky na opravu saleziánskeho komunitného domu v Aldane.

Mohli ste prispieť modlitbou, jednorazovým finančným darom alebo získať financie prostredníctvom vlastného nápadu/výzvy.

Doteraz sa podarilo vyzbierať 110 000 eur

Saleziánska komunita z Aldanu píše: „Vaša podpora bola pre nás povzbudením a veľkou pomocou. Vďaka nej sa nám podarilo zvýšiť povedomie o slovenskej saleziánskej misii v Jakutsku. Suma 110 000 eur, ktorá sa doteraz vyzbierala pomôže pri rekonštrukcii komunitného domu a veríme, že saleziáni budú aj naďalej môcť poskytovať teplo domova pre tamojších mladých.“

Hoci hlavná kampaň vyvrcholila vo Veľkonočnom týždni, finančné príspevky je možné posielať ešte do konca októbra 2021.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK6911000000002620852641

Za pomoc pri podpore Tehličky 2021 Vám srdečne ďakujeme.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami pri ďalšom ročníku.

www.tehlicka.sk

TEHLIČKA pre Jakutsko očami misionára

Občianske združenie SAVIO každoročne vyhlasuje celoslovenskú verejnú zbierku TEHLIČKA, ktorá pomáha chudobnej a opustenej mládeži žiť lepší a dôstojnejší život v rozvojových krajinách a na miestach sužovaných humanitárnymi katastrofami. Tento rok je zbierka určená pre podporu saleziánskeho diela v JAKUTSKU. Zbierka sa oficiálne začína začiatkom pôstneho obdobia, 17. februára 2021.

„SPOLOČNE ZAHREJME ĽUDÍ NA NAJCHLADNEJŠOM MIESTE NA ZEMI“

SPOZNAJME JAKUTSKO

Pred 30. rokmi boli do Jakutska povolaní prví slovenskí saleziáni s cieľom zlepšiť neľahké podmienky deťom, mladým ľuďom a rodinám po rozpade Sovietskeho zväzu. Dodnes tu pôsobia saleziáni spolu s misionármi z celého sveta. O tom aká je súčasná situácia v Jakutskej republike, ale aj to, akým výzvam čelia miestny saleziáni, sme sa opýtali saleziána, kňaza a misionára, Jána Krupu SDB.

Koľko rokov už pôsobíš v Jakutsku a čo ťa za ten čas táto misia naučila?

„Na tejto misii som „služobne“ najmladší. Som tu dva roky. Môžem povedať, že stále ešte spoznávam a učím sa nové veci. Učím sa viac spoznávať seba a menej sa spoliehať na svoje sily. Spoznal som aj novú časť sveta, kde v drsných podmienkach žijú ľudia, ktorí taktiež hľadajú Boha a Božie kráľovstvo. Aj keď často nevedomky…“

Vedel by si nám v krátkosti priblížiť život v Jakutsku a porovnať ho so životom na Slovensku?

„Jakutská republika je najväčšia z ruských federálnych republík. Rozlohou je 63-krát väčšia ako Slovensko no žije tu len niečo vyše milióna obyvateľov. Na Slovensku to mylne nazývame Sibír, no Jakutsko je až za Sibírou. Je to Ďaleký východ. Bývajú tu dlhé a studené zimy, no aj krátke a intenzívne leto. Ročné teploty sa pohybujú približne od – 55 do + 35. V zime sú krátke dni, slnko vychádza len na hodinku-dve a v lete zase takmer nezapadá. Príroda ovplyvňuje aj životy ľudí a určuje rytmus a spôsob života.“

Aká je najväčšia výzva, ktorej momentálne čelíte a v čom a ako môžeme pomôcť?

„V tomto (prípadne budúcom) roku nutne potrebujeme vymeniť strechu domu v ktorom žijeme. Ide o dom v meste Aldan, kde slovenskí saleziáni prišli pred 30-timi rokmi. Okrem toho, dom potrebuje rekonštrukciu, aby mohol slúžiť aj naďalej. To je prvá výzva. Vyzbierať finančné prostriedky na túto opravu.“

„Druhá výzva je nechať sa spoznať. Náš život tu a aj životy miestnych ľudí. Tu sa každý môže zapojiť propagáciou, zdieľaním, „likeovaním“ a hlavne hovorením. Osobné predstavenie niekomu inému je vždy príťažlivé.“

„Tretia výzva je osobne spoznať túto misiu. Po čase pandémie zase radi privítame dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní darovať kus svojho života v službe pre misiu.“

„Aj v mene všetkých spolubratov v Jakutsku prajem požehnaný pôst.“

AKO MÔŽEME POMÔCŤ?

Modlitbou srdca

Darujme finančný príspevok na rekonštrukciu komunitného domu v Aldane

Vymyslime vlastný spôsob ako zohnať peniaze a zapojiť svoje okolie

AKO SA MÔŽEME ZAPOJIŤ?

Okrem možnosti prispieť, zbierka Tehlička 2021 nám ponúka načerpať, niečo nové sa naučiť a zabaviť sa:

Hry  

Aktivity

Duchovné materiály

Viac sa dozviete

na

www.tehlicka.sk

Zdroj obrázkov: www.tehlicka.sk

Moja misia

Mesiac október bol pápežom Františkom vyhlásený ako misijný mesiac, a tak sa mladí dubnického strediska dňa 25. 10. 2019 na duchovnej obnove zamýšľali nad tým, čo je ich misiou a ako ju objaviť.

Duchovnú obnovu viedol salezián Vlado Plášek a svedectvo misie v každodennosti pridala sestra Lamiya.

Myšlienkou duchovnej obnovy boli slová Archanjela Gabriela venované Panne Márii:
,,Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha.“

Prednášajúci skrze tieto anjelove slová priblížil situáciu, keď Panna Mária pociťovala strach zo svojej životnej misie, do ktorej ju Pán Boh pozval, ale napriek tomu mu dokázala povedať svoje ÁNO. Vladko rozdelil tieto anjelove slová na tri časti a preniesol ich do súčasného sveta mladých, ktorých Pán Boh rovnako aj v tejto dobe povoláva. Zachytili sme pár myšlienok, aby ste sa i vy mohli stíšiť a  zamyslieť nad vašou misiou.

Neboj sa – Mladí tejto doby majú strach a obavy  z budúcnosti, z neprijatia, majú strach z toho, že budú málo milovaní …
Ako riešenie tejto situácie bolo navrhnuté, že treba začať rozlišovať svoje pocity, vedieť pomenovať vlastné obavy…
Strach je prirodzená súčasť bytia, ale existuje cesta.
Pán Ježiš vo Sv. Písme hovorí : ,,Čo sa tak bojíte, ešte stále nemáte vieru?“
Viera je akoby cesta čeliť obavám a strachu.
Vo Sv. Písme je 365x spomenutá výzva: „Neboj sa!“ Máme mať motiváciu prekonávať strach každý deň v roku.

Mária – Boh volá po mene. Dať meno znamená dať identitu. I mnohí rehoľníci prijímajú nové meno ako symbol novej identity. Boh povoláva každého človeka k niečomu jedinečnému. Treba len byť odvážny a nebáť sa vykročiť, ak počujeme volanie.

Milosť u Boha – Milosť je  nezaslúžený dar, ktorý sme každý jeden dostali.  Milosťou sme povolávaní k našej životnej misii. Boh, ktorý povolanie dal, ho aj udržiava v čase.

Ako príklad súčasnej odvahy bola uvedená Matka Tereza, ktorú Boh oslovil a ktorá poslúchla a rozhodla sa nemať strach a vykročiť pre svoje povolanie služby núdznym, no pritom vnútorne počas dlhých rokov svojej služby už nikdy nepocítila utvrdenie…

Sestra Lamiya mladým na koniec prednášky priblížila video, ktoré natočila ako svedectvo k príležitosti misijného októbra,  kde sa snažila ukázať, že človek nemusí ísť na misie do Afriky, ale stačí začať viac vnímať svoje okolie a plniť misiu tam, kde žije. Mladí boli povzbudení  k citlivému a otvorenému srdcu a v jednoduchosti dňa hľadať príležitosti služby.

Boh povoláva všetkých mladých. Tak, aká je tvoja misia ?https://www.facebook.com/598192526931917/posts/2847447575339723/

Katarína Bolčeková

Darujte aj Vy vzdelanie a šancu na lepšiu budúcnosť


Tretí junový víkend navštívilo občianske združenie SAVIO aj saleziánske stredisko v Dubnici.

Cieľom návštevy, v rámci kampane DARUJ LAVICU, bolo predstaviť verejnosti pravidelný darcovský program Adopcie na diaľku. Aj vďaka nemu majú už niekoľko rokov chudobní chlapci z centra Bosco Boys v Keni a študenti na 16 saleziánskych školách v Južnom Sudáne a Sudáne, šancu vzdelávať sa.

Dôkazom, že takáto pomoc má význam a prináša konkrétnu zmenu do života týchto detí a mladých, sú aj mnohé úspešné príbehy tých, ktorí sa dokázali postaviť na vlastné nohy.


Ak máte aj Vy túžbu zapojiť sa do takejto pravidelnej formy pomoci, môžete tak spraviť prostredníctvom stránky www.darujlavicu.sk alebo na stránke www.savio.sk v sekcii „Ako pomôcť“.

Zapojiť sa môžu tak jednotlivci, ako aj rodiny, spoločenstvá, stretká, či firmy.

Neváhajte a darujte aj Vy to, čo skutočne stojí za to – vzdelanie a s ním šancu na lepšiu budúcnosť.

Desať nových dobrovoľníkov prijalo misijný mandát na jeden rok

Prísľub, darovať rok svojho života v službe v saleziánskych misiách, zložilo v nedeľu 16. júna v Dubnici nad Váhom desať nových misijných dobrovoľníkov.

Vyslaniu predchádzala ročná príprava, ktorá bola venovaná predovšetkým témam o saleziánskej spiritualite, misijnom dobrovoľníctve, osobnom rozvoji či zdravotnej príprave. Počas slávnostnej sv. omše prijali títo mladí z rúk provinciála Jozefa Ižolda misijné kríže, ktoré symbolizujú prijatý mandát.

Tento rok na misiu vycestujú:

Monika Tomaštíková (Klin – Angola)
Dominika Šimonffyová (Dubnica nad Váhom – Angola)
Pavol Rehák (Bratislava – Keňa)
Mária Straková (Fričovce – Keňa)
Laura Mrocková (Bratislava – Tanzánia)
Kristína Ivančíková (Kaplná – Tanzánia)
Katarína Koristeková (Čechánky – Tanzánia)
Filip Bambúch (Považská Bystrica – Tanzánia)
Martina Ondrášová (Dubnica nad Váhom – Luník 9)
Petra Alaxinová (Bratislava – Luník 9)

Po sv. omši slávnosť pokračovala spoločným agapé v priestoroch saleziánskeho strediska.

Sprevádzajme ich modlitbou. Zároveň sa otvára možnosť prihlásiť sa ako misijný dobrovoľník na ďalší rok :) Prihlasovací formulár a viac info je na www.saleziani.sk/misie alebo www.savio.sk. Uzávierka prihlášok je 13. septembra 2019.

Informovala: Veronika Rendeková (www.saleziani.sk)

Vides dobrovoľníci a ich letné destinácie

Medzi dobrovoľníkov, ktorých čakajú letné destinácie sa nachádzajú mladí zo saleziánskych stredísk Michalovce, Trnava, Rožňava, Banská Bystrica, Dubnica nad Váhom, Dolný Kubín a Košice Tri hôrky, ale aj z regiónov Slovenska Orava, Liptov a v okolí Komárna, kde saleziánky priamo nepôsobia.

Toto leto sa misijní dobrovoľníci z Videsu po ročnej príprave chystajú na viaceré miesta nielen na Slovensku, ale predovšetkým do zahraničia.

ZAHRANIČIE

ALBÁNSKO:  Tale (15. 6. – 9.7. 2019) Filip D., Alžbeta B.

AZERBAJDŽAN Baku ( 23.6.-22.7. 2019) Saška K., Kika B.

ŠPANIELSKO Barcelona ( 17.6.-18.7.2019) Dorota U.

RUMUNSKO Alesd(15.7. – 28.7. 2019) – sr. Elen , Mária F., Rasťo S., Kika G., Saška K., Sofia K., Terezka S., Beata H.,

UKRAJINA  Chudlovo, Bakivci  (1. 7. – 13. 7 . 2019) – sr. Anna, Klára K., Fero M., Terézia B., Evka H., Dominika H., Štefan M.

Verbivka, Dubno,  (13. 7. – 28. 7. 2019) – sr. Zuzana, Mária H.,  Barbora P., Alexandra K., Dominica H., Evka H., Laura K.,  Monika K., Veronika M.

SLOVENSKO

Nitra – Orechov Dvor (15.7. – 20.7.2019) – sr. Mirka, Janka B., Veronika K., Rebeka P., Katka P.

Boľkovce, (30.6. – 6. 7. 2019) Matej K., Zuzana B., Martina Š.

Kokava nad Rimavicou –(4.8.-9.8.2019)  Matej K., Zuzana B., Martina Š., Mária T., Kristína Z.,

Košice, Luník IX (29. 6. – 6. 7. 2019) –Julia B., Klára P., Katka S., Blažej F.

Košice, Luník IX  pobytovka D (23.-26.7.2019) Julia B., Alexandra B.

Považská Bystrica-(15.-20.7.2019) Julia B., Alexandra B.

Žarnovica (19.8-23.8.2019) -Eva D.

Krompachy (21.7.-27.7.2019)  sr Marta, Blažej F., Janka B., Veronika K. , Katka P., Rebeka P.,

Tím Vides

Foto: Facebook Vides Slovakia

zdroj: salezianky.sk

Dobrovoľníci zo SAVIA si v Dubnici prevezmú misijné kríže

Desať misijných dobrovoľníkov z rôznych kútov Slovenska si v nedeľu 16. júna v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom počas sv. omše o 11-tej hodine prevezme misijné kríže. Požehnajú a odovzdajú ich provinciál saleziánov Jozef Ižold SDB spolu so Štefanom Kormančíkom SDB, ktorý je delegátom pre misie.

Desiati dobrovoľníci, ktorí podstúpili 10-mesačnú prípravu sa tak čoskoro vydajú na jednoročné misijné dobrovoľníctvo do štyroch oblastí: Tanzánie, Kene, Angoly a na Luník IX. Medzi nimi sa nachádzajú aj dve rodáčky z Dubnice nad Váhom, ktoré sa rozhodli venovať svoj čas, záujem a radosť druhým, a to Martina Ondrášová a Dominika Šimonffyová.

Dubnica nad Váhom bola vždy známa misijným pôsobením. Pravidelne sa u nás konali rôzne zbierky a aj veľa animátorov strávilo rok na misiách. Možno preto som misie už od mala brala ako niečo v živote bežné, čomu sa aj ja budem venovať, keď vyrastiem. Páčili sa mi všetky tie príbehy, ktoré dobrovoľníci zažili alebo ako druhým pomáhali. Keď som dospela a zistila, že to nie je len tak odísť na druhý koniec sveta, začala som viac zhodnocovať svoje možnosti a motivácie. Dokonca som pred pár rokmi chodila na misijnú prípravu, no po čase to vzdala. Ale ak má človek hlboko v sebe túžbu, tá si vždy nájde svoju cestu. A tak som tu znova. Bolo to najťažšie rozhodnutie, aké som doteraz urobila. Odísť do neznámeho sveta. Ale viem, že som spravila správnu vec. Rozhodla som sa rok svojho života odovzdať niekomu druhému a verím, že aj vďaka Vašim modlitbám Pán, Boh moju cestu požehná,“ prezradila o svojom rozhodnutí dobrovoľníčka Dominika Šimonffyová, ktorá ide na misie do Afriky.

Maťu Ondrášovú čakajú misie na Slovensku. Jej pôsobiskom sa stane Luník IX. „IDEM JA-Takéto motto sme nosili na tričkách počas táborov poriadaných naším saleziánskym strediskom. Ja som si to však zobrala osobnejšie a na myšlienku, ktorá mi dlhšie zaoberala myseľ som odpovedala áno-idem ja!-idem na misiu. Verím v Boha a verím aj Bohu, že mi dá dostatok síl zvládnuť toto poslanie a že mi bude pomáhať počas celého pôsobenia na misii. Verím, že moja účasť bude prospešná pre mňa a taktiež aj pre ľudí, s ktorými sa tam stretnem,“ povedala o svojom rozhodnutí.

Pokiaľ máte záujem podporiť misie, ponúkame Vám niekoľko možností.

Prvou možnosťou je projekt Adopcia na diaľku, ktorý bude prezentovaný v kostoloch 16. júna po ranných sv. omšiach. Ide o dve formy adopcie, a to adopcia detí v Keni, alebo adopcia triedy v Južnom Sudáne.

Druhou možnosťou je finančná podpora konkrétneho dobrovoľníka/dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli stráviť nasledujúci rok na misiách. Môžete tak urobiť dobrovoľným finančným darom na saleziánsky misijný účet: IBAN SK08 1100 0000 0026 2985 2138 (do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dobrovoľníka).

Potrebu podpory spomína Dominika Šimonffyová: „Ako misijní dobrovoľníci sme sa rozhodli na rok vzdať sa svojej práce, štúdia, rodiny či priateľov, zanecháme svoje bežné životy, aby sme ich aspoň na chvíľu odovzdali niekomu inému. Sme plní obáv ale aj radosti z toho, čo nás čaká. Veríme, že rok našej služby môže pomôcť konkrétnym ľuďom v daných krajinách. Avšak aj my sami potrebujeme pomoc, duchovnú v modlitbách ale aj hmotnú v podobe financií. Dobrovoľne znamená pracovať bez nároku na mzdu a preto môžeme vycestovať aj vďaka sponzorom, ktorí sa nám rozhodnú pomôcť čo len najmenším príspevkom.“

Napokon, pozývame Vás k podpore dobrovoľníkov osobne na sv. omši 16. júna o 11-tej hodine, či k sprevádzaniu v modlitbách, ktoré budú bezpochyby potrebovať.

Ak aj Vy uvažujete nad dobrovoľníctvom, všetky potrebné informácie, podmienky, či blogy dobrovoľníkov nájdete na stránke https://savio.sk/

Zážitky z krajiny ohňa a vetra

Ahojte! Pred pár dňami som sa spolu s dobrovoľníčkou Laurou z Trnavy vrátila z mesačnej misie v Baku, hlavného mesta Azerbajdžanu. Táto krajina leží na západnej strane Kaspického mora a je plná kontrastov. Hlavné mesto má mnoho krásnych miest, ktoré sú navštevované aj zahraničnými cestovateľmi. Na druhej strane si tu možno všimnúť staré a biedne štvrte, ktoré sú často obklopené vysokým múrom, ktorý zakrýva ich chudobu, nové budovy, v ktorých nikto nebýva, lebo boli postavené len na reprezentačné účely, doprava je tu chaotická, v meste sú túlavé psy, odpadky sa tu hádžu na zem a ráno ich chodia panie popri cestách zametať a podobne. Pre krajinu je charakteristický silný vietor, zásoby ropy a plynu a islamské náboženstvo. Krajina má veľa chudobných ľudí, stredná vrstva akoby ani neexistovala.

Katolícka komunita v Azerbajdžane je maličká a nachádza sa iba v hlavnom meste. Sú tu prítomní saleziáni, sestry saleziánky a sestry Matky Terezy. Ja a Laura sme počas nášho pobytu bývali u saleziánok a našou úlohou bola výpomoc s ekonomikou programu adopcie na diaľku, modlenie sa, pomoc s bežnými vecami, ktorými táto komunita denne žije a ktoré potrebuje, pomoc s deťmi na nedeľnej škole, a tiež pomáhanie pri príprave a realizácii táborov pre deti. Deti boli veľmi živé, radostné a spontánne, čo nás milo prekvapilo, napríklad pri večerných zdieľaniach sa pri ohni nemali problém hovoriť pred celým táborom a aj viackrát sa hlásili o slovo. Naša drobná pomoc nebola ničím svetoborným, hlavne počas táborov sme nemohli kvôli jazykovej bariére pomáhať naplno, keďže sme často deťom ani spoluanimátorom nerozumeli, no rukami-nohami, alebo po opýtaní sa niekoho slovensky hovoriaceho sa nakoniec vždy dalo dorozumieť. No niekedy je misia iba o asistencii, prítomnosti a o príklade, ktorý dávame druhým. To je na tom fascinujúce, a to je výzvou pre všetkých, že vlastne nezáleží na tom, kde sme a že nerobíme nič veľké, misiou môže byť akékoľvek dobro, ktoré robíme pre iných. Takže či už v Azerbajdžane alebo v Dubnici, misia je o slúžení druhým a k tomu pozývam aj vás.

(Mária Kuľhová)


Misionár z Kene navštívil Dubnicu

Luke Mulayinkal, salezián – kňaz pochádzajúci z Indie, pôsobí už vyše 30 rokov v Keni a navštívil aj naše saleziánske stredisko v Dubnici nad Váhom. V nedeľu slávil tri sv. omše a v pondelok doobeda prišiel aj medzi deti na CZŠ sv. Dominika Savia, aby sa podelil so svojimi skúsenosťami a vydal svedectvo o ťažkom, no požehnanom živote v nehostinnej Keni.

Zľava: don Pavol Piatrov (direktor komunity), don Luke Mulayinkal (misionár v Keni), don Štefan Kormančík (delegát pe misie)

Mestečko Korr, ktoré podporujeme v tohtoročnej Tehličke, leží v kraji Marsabit, v púšti Kaisut na severe Keni. Obyvateľov tu sužuje suché klimatické podnebie a nedostatok pitnej vody. Daždivé obdobia tu nebývajú veľmi časté takže tu ľudia žijú veľmi ťažko.

„Pol roka tu nepršalo až doteraz. Po dlhom čase sa do tejto oblasti presunuli silné dažde, ktoré spôsobujú veľké záplavy. Ale kvôli veľkému suchu sa všetka voda do dvoch týždňov vyparí. Saleziáni tu pôsobia od roku 1971. Dovtedy tu ľudia žili v primitívnych obydliach a oblečenie, ktoré nosili, si vyrábali z kože zvierat. Postupne sme tu vybudovali školy, zdravotnícke zariadenia, saleziánske strediská a studne. Našou činnosťou v týchto oblastiach je zabezpečiť prísun pitnej vody, vzdelanie pre obyvateľov a v neposlednom rade starostlivosť o zdravie. Ľudia sú tu sociálne slabo vybavení, vrátane zdravotníckych zariadení a stredísk, škôl a majú obmedzený prístup k vode. Vláda krajiny neprejavuje žiadny záujem o svojich obyvateľov. Pestovať ovocie a zeleninu je tu prakticky nemožné, preto najdôležitejšou potravou sa pre nich stáva mlieko a krv z chovaných zvierat. Ak si chcú zaobstarať ovocie, zeleninu alebo zemiaky a iné plodiny, musia cestovať až 140 km do najbližšieho mesta,“ oboznámil otec Luke poslucháčov s aktuálnou situáciou.

Najdôležitejšou prácou saleziánov v týchto oblastiach je pomôcť deťom a mladým ľudom, preto sa tu budujú materské, základné a stredné odborné školy.

Don Luke okrem mesta Korr, v ktorom pracoval dlhé roky, hovoril aj o Bosco Boys, saleziánskom centre v Nairobi, kde momentálne pôsobí a pomáha deťom, ktoré sa životom pretĺkajú bez podpory rodičov či príbuzných. Saleziáni im ponúkajú náhradný domov a vzdelanie. V súčasnosti podporujú asi 600 detí, ktorým poskytujú základné vzdelanie a umožňujú im pokračovať v štúdiu aj na odborných učilištiach, stredných a vysokých školách.

„Veľa chlapcov z ulice ďakuje dodnes za tento prínosný projekt. Istý chlapec sa v centre Bosco Boys vyučil za automechanika. Keď začal pracovať a dostal prvú výplatu doniesol mi z nej veľkú časť so slovami: Duchovný otec, ďakujem ti, že si ma sem priviedol. Prosím použi tieto peniaze na výchovu ďalších detí, aby mohli, zažiť Boží dotyk tak ako ja.“ – don Luke Mulayinkal prerozprával jeden z množstva iných úspešných príbehov.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomôžu ľuďom v Keni uhasiť ich smäd (po vzdelaní)!

(Jaro Minárik)


Viac o tohtoročnej Tehličke sa dozviete na stránke tehlicka.sk alebo v časopise Korr kliknutím na obrázok: