Misionár z Kene navštívil Dubnicu

Luke Mulayinkal, salezián – kňaz pochádzajúci z Indie, pôsobí už vyše 30 rokov v Keni a navštívil aj naše saleziánske stredisko v Dubnici nad Váhom. V nedeľu slávil tri sv. omše a v pondelok doobeda prišiel aj medzi deti na CZŠ sv. Dominika Savia, aby sa podelil so svojimi skúsenosťami a vydal svedectvo o ťažkom, no požehnanom živote v nehostinnej Keni.

Zľava: don Pavol Piatrov (direktor komunity), don Luke Mulayinkal (misionár v Keni), don Štefan Kormančík (delegát pe misie)

Mestečko Korr, ktoré podporujeme v tohtoročnej Tehličke, leží v kraji Marsabit, v púšti Kaisut na severe Keni. Obyvateľov tu sužuje suché klimatické podnebie a nedostatok pitnej vody. Daždivé obdobia tu nebývajú veľmi časté takže tu ľudia žijú veľmi ťažko.

„Pol roka tu nepršalo až doteraz. Po dlhom čase sa do tejto oblasti presunuli silné dažde, ktoré spôsobujú veľké záplavy. Ale kvôli veľkému suchu sa všetka voda do dvoch týždňov vyparí. Saleziáni tu pôsobia od roku 1971. Dovtedy tu ľudia žili v primitívnych obydliach a oblečenie, ktoré nosili, si vyrábali z kože zvierat. Postupne sme tu vybudovali školy, zdravotnícke zariadenia, saleziánske strediská a studne. Našou činnosťou v týchto oblastiach je zabezpečiť prísun pitnej vody, vzdelanie pre obyvateľov a v neposlednom rade starostlivosť o zdravie. Ľudia sú tu sociálne slabo vybavení, vrátane zdravotníckych zariadení a stredísk, škôl a majú obmedzený prístup k vode. Vláda krajiny neprejavuje žiadny záujem o svojich obyvateľov. Pestovať ovocie a zeleninu je tu prakticky nemožné, preto najdôležitejšou potravou sa pre nich stáva mlieko a krv z chovaných zvierat. Ak si chcú zaobstarať ovocie, zeleninu alebo zemiaky a iné plodiny, musia cestovať až 140 km do najbližšieho mesta,“ oboznámil otec Luke poslucháčov s aktuálnou situáciou.

Najdôležitejšou prácou saleziánov v týchto oblastiach je pomôcť deťom a mladým ľudom, preto sa tu budujú materské, základné a stredné odborné školy.

Don Luke okrem mesta Korr, v ktorom pracoval dlhé roky, hovoril aj o Bosco Boys, saleziánskom centre v Nairobi, kde momentálne pôsobí a pomáha deťom, ktoré sa životom pretĺkajú bez podpory rodičov či príbuzných. Saleziáni im ponúkajú náhradný domov a vzdelanie. V súčasnosti podporujú asi 600 detí, ktorým poskytujú základné vzdelanie a umožňujú im pokračovať v štúdiu aj na odborných učilištiach, stredných a vysokých školách.

„Veľa chlapcov z ulice ďakuje dodnes za tento prínosný projekt. Istý chlapec sa v centre Bosco Boys vyučil za automechanika. Keď začal pracovať a dostal prvú výplatu doniesol mi z nej veľkú časť so slovami: Duchovný otec, ďakujem ti, že si ma sem priviedol. Prosím použi tieto peniaze na výchovu ďalších detí, aby mohli, zažiť Boží dotyk tak ako ja.“ – don Luke Mulayinkal prerozprával jeden z množstva iných úspešných príbehov.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomôžu ľuďom v Keni uhasiť ich smäd (po vzdelaní)!

(Jaro Minárik)


Viac o tohtoročnej Tehličke sa dozviete na stránke tehlicka.sk alebo v časopise Korr kliknutím na obrázok: