Duchovné ponuky

  • Duchovné obnovy: 1x/mesiac, spravidla posledný piatok v mesiaci (6.-8.9., 25.10., 29.11., 23.12.,24.1.)
  • Duchovné cvičenia: počas letných prázdnin pre SŠ a VŠ, na jeseň pre pracujúcich a VŠ (30.10.-2.11.2019, kazateľ Pavol Piatrov sdb)
  • Mládežnícke sv.omše: každý piatok 18.00
  • Vešpery: každý piatok 21.00
  • Sviatosť zmierenia: duchovné vedenie alebo len rozhovor so saleziánom-kňazom: kedykoľvek
  • Kaplnka: v ktorej sa dá kedykoľvek zastaviť a stretnúť sa so živým Bohom: vždy keď je otvorený Kaťák

kaplnka