Sväteniny

Požehnávanie náboženských predmetov a osôb robí na požiadanie kňaz, ktorý slúžil svätú omšu, po jej skončení v sakristii.