Združenie Márie Pomocnice

História združenia a jeho charakteristika

Združenie Márie Pomocnice (ZMP) či ADMA (z tal. Associazione di Maria Ausiliatrice) založil samotný don Bosco 18. apríla 1869. Bolo to rok po tom, ako postavil v Turíne chrám venovaný Panne Márii Pomocnici. V snahe šíriť vo svete úctu k Márii Pomocnici, sa chrám stáva centrom jeho diel, prameňom milosti a svetovou svätyňou.

Don Boscova dôvera v Máriu Pomocnicu našla v Združení jednoduchý a praktický prejav obrany viery v ľudových vrstvách. Mária, ako Matka Cirkvi a Pomocnica kresťanov, ktorá pokračuje z neba ešte omnoho účinnejšie vo svojom poslaní, je základom Združenia a inšpiráciou úsilia členov v službe Božiemu kráľovstvu.

Združenie ponúka cestu posväcovania sa a saleziánskeho apoštolátu. Don Bosco ho založil hlave preto, aby zapojil veľkú časť ľudových vrstiev do duchovnosti a poslania Saleziánskej kongregácie, ako druhú skupinu svojho diela. Má pomáhať prežívať zvlášť adoráciu Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a oddanosť Márie Pomocnici vo všetkých verejných i súkromných formách schválených Cirkvou. Združenie vo forme ustanovenej donom Boscom patrí do Saleziánskej rodiny.

ZMP730

Úlohy združenia

Členovia združenia sú prednostne v rodine, v životnom a pracovnom prostredí, medzi priateľmi atď. zaviazaní plniť si určité povinnosti. Sú to najmä praktický kresťanský život, ktorý je príkladom i iným, častá účasť na Eucharistii a sviatosti zmierenia, šírenie úcty k Panne Márii Pomocnici v duchu don Bosca, oživovanie ľudovej zbožnosti (ruženec, mariánska púť,…), ale i modliť sa a podporovať Cirkev a Saleziánsku rodinu, chudobných a núdznych, zapájať sa do života farnosti.

(Zdroj: Obnovené pravidlá Združenia Márie Pomocnice)

 

Združenie Márie Pomocnice v Dubnici nad Váhom

 V Dubnici je toto Združenie ešte len krátko. Myšlienka založiť ho i tu vyšla od don Jozefa Kosmála asi pred štyrmi rokmi. V osobných rozhovoroch našiel prvých záujemcov o členstvo v Združení a naše spoločné stretnutia mohli začať.

Zo začiatku sme sa stretávali jedenkrát do mesiaca v kaplnke na II. ZŠ. Po dostavaní Kostola sv. Jána Bosca sme i my zmenili pôsobisko a presťahovali sa tam. Stretnutie malo vždy jasný priebeh – modlitba sv. ruženca, svätá omša a diskusia o prečítaných častiach kníh, či časopisov. Takto sme prešli viaceré duchovné knihy – Filoteu, Zázračné udalosti Panny Márie Pomocnice kresťanov, Výchovný systém sv. Jána Bosca, a v súčasnosti stále ešte pokračujeme v čítaní Spomienok sv. Jána Bosca, Youcat – u, či časopisu Don Bosco dnes.

ZMP759

Príjemné stretnutie, načerpanie duchovných síl, získanie nových vedomostí i názorov, nové priateľstvá,… To všetko sa tu stretáva a odnášame si to i domov.

Po nevyhnutnej dobe prípravy na prijatie do Združenia, prišiel i pre nás tento deň – 14. február 2015. Za účasti don Jána Zaušku, provinciálneho vikára don Martišku, don Kosmála a don Ragulu, miestnej Saleziánskej rodiny a rodinných príslušníkov zložilo prvých 13 členov prísľuby, a tak začali písať miestnu históriu Združenia Márie Pomocnice v Dubnici nad Váhom.

 

Ako sa pridať k Združeniu Márie Pomocnice?

V súčasnosti má miestne Združenie na starosti salezián don Jozef Dömény. Predsedníčkou združenia je Zuzka Čepelová. Pri akýchkoľvek otázkach o združení sa môžete obrátiť na nich alebo ktoréhokoľvek iného člena.

Druhá možnosť je prísť sa pozrieť na naše stretnutie priamo. Stretávame sa zväčša poslednú sobotu v mesiaci v Kostole sv. Jána Bosca o 14:30.

Radi medzi sebou privítame nových ľudí!