Spoločenstvo exalliev

Tradične svoj formačný rok exallieve ukončujú stretnutím celých rodín, na ktorom nechýba grilovačka.  Tak tomu bolo aj tento rok.

„Bude pršať – nebude pršať? Mária, zverujeme sa pod Tvoj ochranný plášť. Pomodlili sme sa a s dôverou sme začali chystať. Trošku spŕchlo, no rodinky sa nedali odradiť a prišli. Spoločne sme zažili naozaj krásne chvíle plné rozhovorov, detských hier aj dobrého jedla. Zoznámili sme sa aj s novým direktorom B.Levkom, ktorý nás prišiel pozdraviť. Na záver akcie sme dostali od neho kňazské požehnanie“. (ma)

Ku akcii sa vyjadrili aj manželia:

„Opekačka bolo milé stretnutie, kde sme sa porozprávali, spoznali sme nových ľudí. Je to vzácne spoločenstvo a my sme vďační, že môžeme byť jeho súčasťou“. (zmb)

Sr.Edita

Prázdninová duchovná obnova

Kúsok ticha po námahách  školského roka je bytostná potreba každého človeka. Po tichu zatúžili aj mamičky z Matelka – mnohé exallieve. Stretnúť sa sama so sebou, porozumieť si a pomenovať, čo sa vo mne deje, je náročná práca. Ich túžba sa splnila v pondelok 20.júla. Toto stretnutie využili pre napĺňanie sa Božím pokojom, tichom ale i posilnením vzájomných vzťahov. Don Červeň obohatil toto stretnutie svojou prítomnosťou a prednáškou z oblasti krásy a hodnoty ženy a vzájomného spolužitia v manželstve.

Zo slov účastníčok:

„Obnova bola pre mňa povzbudením, načerpaním pokoja, obohatením o skúsenosti iných mám a znovunaštartovaním. Ďakujem. Už sa teším na ďalšiu.“ (ar)

„Don Červeň nám opäť zdvihol naše ženské sebavedomie a venoval nám svoj vzácny čas. Povzbudil nás, aby sme si boli vedomé nášho poslania tu na zemi. Máme budovať civilizáciu lásky.“ (mch)
„V tichu otvoriť srdce Bohu, povedať mu, čím žijem, čo ma trápi i teší – s týmito myšlienkami som išla na obnovu. Prednáška i rozhovor don Červeňa mi pomohol v uvažovaní a nasmerovaní, ako ďalej. Ďakujem.“(ma)

„Obnova bola perfektná. Obnovili sme si motiváciu nášho povolania, načerpali duchovnú silu do každodenného života. Vďaka za požehnaný čas.“ (jo)

„Bola to príjemná zmena, kedy sme mali čas iba pre seba a načerpali sme novej duchovnej sily“. (zmb)

„Obnova po dlhej dobe bola prospešná a čas strávený “bez detí” bol veľmi príjemný, až nezvyčajný“. (az)
“Vždy keď sme v CVČ Laura, je to pre mňa plnohodnotne strávený čas. Ďakujem veľmi pekne, že môžeme byť jeho súčasťou“.(ag)

Maminy boli vďačné aj za varovanie detí svojim rodinným príslušníkom. Bez ich pomoci by sa obnovy nemohli zúčastniť. Ďakujeme don Červeňovi, že si na nás našiel čas a venoval nám ho.

Sr. Edita

Rodinný karneval s Mackom Pu

„Si odvážnejší ako dúfaš, silnejší ako vyzeráš a múdrejší ako si myslíš.“ (Macko Pu)

V nedeľu 16. februára mamy z farnosti pomohli zorganizovať už tradičnú udalosť pre deti a celé rodiny – farský karneval. Deti v maskách od výmyslu sveta a ich odvážni rodičia, ktorí sa tiež radi prezliekli do zaujímavých kostýmov, sa spolu veselili, tancovali a plnili súťažné úlohy inšpirované rozprávkovým Mackom Pu.

V Mackovej knižke sa stratili písmenká! Naše princezné, superhrdinovia či zvieratká ich pomáhali hľadať na šiestich stanoviskách, kde si preverili svoju odvahu, múdrosť, silu, presnosť, radosť a trpezlivosť. Po splnení troch úloh dostali stratené písmenko a mohli ho nalepiť na stránku do knižky. Poskladaný text znel: „Si odvážnejší ako dúfaš, silnejší ako vyzeráš a múdrejší ako si myslíš.“ (Macko Pooh) .

Po súťaži a veselom tancovaní päťčlenná porota zvolila najoriginálnejšie masky. Medzi deťmi vyhrala kráľovná Alžbeta II, Marshal z Labkovej Patroly a sladká Tortička. Ocenení boli aj Majster Pat, Lienka, Indián, Kuchárka a Myška Minnie. Ostatné deti neodišli naprázdno – každému sa ušla chutná maškrta. Ako po iné roky, i tento rok sa súťažilo tiež v kategórii „rodinné masky“ – cenu poroty získalo Ľadové kráľovstvo rodiny Daškovej.

Novinkou na karnevale bol čajík a malé občerstvenie pre všetkých, pripravené s láskou mamičkami z Matelka. Ďakujeme organizátorom a všetkým animátorom, ktorí si znova našli čas a venovali ho deťom a tejto peknej rodinnej akcii a už teraz sa tešíme na karneval v budúcom roku!

Viac fotiek nájdete tu .

Za všetkých vďačných rodičov, mamy Maťa a Peťa“

Jesenno-zimná burza

Celoslovenské stretnutie exalliev

Exallievy FMA sú najmladšou zložkou saleziánskej rodiny na Slovensku. Pôsobíme v troch strediskách. To najstaršie vzniklo v Humennom v roku 2004. V roku 2011 sa k nemu pridalo stredisko v Dubnici nad Váhom a doteraz posledné stredisko vzniklo v Trnave. Každé má okolo 30 členov. Naše historicky prvé spoločné stretnutie sa uskutočnilo od 9. do 11. augusta v Dubnici nad Váhom. Keďže exallievy svoje povolanie žijú naplno najmä vo svojich rodinách, tak ani tie pri tom nechýbali. Prišli aj ockovia s deťmi. V piatok po svätej omši sa všetky deti veľmi rýchlo skamarátili a už boli vo víre spoločných hier. A my, exallievy, sme tak mali priestor na vzájomné spoznávanie sa a rozhovory.

Ďalší deň sme vďaka našim obetavým kňazom saleziánom opäť začali spoločnou svätou omšou v kaplnke u sestier. Svätú omšu koncelebroval don Piatrov. Po svätej omši sme sa spoločne celé rodinky vybrali na horu Butkov – najmladšie pútnické miesto na Slovensku. Pod vrcholom je skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva a Jána Pavla II. Po ceste sme sa pomodlili krížovú cestu sestry Faustíny, ktorá nás doviedla k cieľu. Po príchode sme si dali zaslúžený obed, ktorý sme si sami vyniesli a opiekli, z čoho mali najväčšiu radosť deti. Po nabratí nových síl sa naše rodinky pustili do pátrania po poklade. Túto aktivitu pripravila mamina Maťka. V odkazovačke sme s najmladšími členmi spoznávali životy svätcov saleziánskej rodiny a vďaka nim sme našli poklad tohtoročnej strenny: „Svätosť je aj pre Teba.“ Po návrate z výletu sme pokračovali v rozhovoroch a obohatili sme sa i vzájomnými skúsenosťami zo života našich stredísk. Spoločne sme hľadali možnosti ako dať priestor novým členkám. Stretnutie sme zakončili v nedeľu svätou omšou vo farskom kostole svätého Jakuba a spoločným obedom.

Potom prišlo lúčenie a odchod domov, pre niekoho pár metrov a pre ďalších stovky kilometrov. Lúčili sme sa však spokojné, naplnené prijatím, rodinnosťou a saleziánskym duchom s prianím ďalšieho stretnutia. Krásne na celom stretnutí bolo aj to, že práve v nedeľu 11.8. má narodeniny tá, ktorá nás, všetky exallievy v strediskách, dala dokopy a práve v túto nedeľu mohla byť aj ona prítomná na prvom spoločnom stretnutí exalliev FMA z celého Slovenska. Aj touto cestou ďakujeme Márii za dar, ktorý v Tebe máme a že nám pomáhaš rásť a upevňovať sa v našom povolaní. (exa)

Netradične tradičná opekačka exalliev

Každý rok si  exallievy  Dcér Márie Pomocnice pripomínajú deň svojho založenia rodinnou opekačkou, ktorá tento rok bola grilovačkou ☺. Stretli sme sa na dvore u sestier saleziánok a zažili sme spolu krásne spoločné popoludnie. Nechýbala spoločná modlitba a don Pavol Piatrov požehnal nás, naše rodiny aj jedlo, ktoré sme pripravili. Okrem exalliev na túto akciu tradične pozývame aj mamičky, ktoré chodia so svojimi deťmi k sestrám FMA každý štvrtok doobeda do Matelka, kde sa im venuje don Červeň. Deti sa spolu zahrali futbal, pobehali si po dvore a vybláznili sa v telocvični. Niektorí dospeláci nadviazali nové známosti a pozdieľali sa o svojich radostiach a starostiach. Mnohé mamičky sú exallievy vďaka sestre Márii Bartovej, ktorá ich mala ako dievčatá na stretku. Nakoľko  sr.Mária odchádza do Trnavy na Kopánku, mnohé z nich jej prišli vyjadriť svoju vďaku.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a tešíme sa na budúci rok☺  ( M.Chvojková )

O tom, ako fungovali skupiny mamičiek s deťmi v SCVČ Laura v tomto školskom roku sa dočítate viac na stránke  http://scvcdubnica.blog.cz/   alebo   https://www.facebook.com/laura.dubnica

Hviezda prišla od východu

Viete, že v sobotu 25. mája bola u nás v Dubnici nad Váhom na návšteve prezidentka? A viete, že naša nová prezidentka je z Humenného?

Nie, vôbec si nevymýšľam. Samozrejme nehovorím o hlave štátu. K nám do Dubnice zavítala novozvolená prezidentka slovenskej federácie exalliev FMA Janka Molnárová. Sprevádzala ju sestra FMA Mária Červená, ktorá je teraz delegátkou Združenia slovenských exalliev a ktorá pôsobila aj v našej farnosti. A preto je nám veľmi blízka.

Janka spolu s Máriou sa s nami podelili o svoje dojmy a zážitky z Barcelony, kde sa v apríli konalo európske stretnutie exalliev a exalievov FMA. Hlavným cieľom stretnutia, bolo pokúsiť sa znovuobjaviť a definovať sociálny rozmer saleziánskej charizmy. Preto bolo mottom celého stretnutia  – “Sociálny rozmer, sociálne výzvy v Európe a exallievy”.

Ako nám Janka s Máriou porozprávali, exallievy FMA sa v niektorých krajinách Európy venujú veľkým projektom konkrétnej solidarity s blížnymi, pričom je dôležité, že ich idey vyrastajú z koreňov don Bosca a Márie Mazzarellovej a sú aktualizované do dnešných dní. .

Ako sme sa ďalej dozvedeli, na stretnutí v Barcelone boli prijaté záväzné línie činnosti pre Európu na roky 2019 – 2021. Definované boli 3 hlavné ciele: po prvé posilňovať spojenie medzi konfederáciou, resp. federáciou a jednotlivými strediskami; po druhé objavovať rôznorodosť potrieb blížnych okolo nás na konkrétnych miestach a snažiť sa odpovedať na tieto potreby konkrétnymi skutkami a po tretie počúvať mladých okolo nás a oceniť ich talenty, a taktiež zahrnúť mladých do aktivít.

My Dubničanky sme boli tiež zvedavé, ako funguje združenie v Humennom a ako prebiehajú stretká. Potešilo nás, že sa v lete plánuje spoločné stretnutie všetkých troch stredísk, takže sa budeme mať šancu lepšie spoznať aj s rodinami.   

Možno si teraz hovoríte, kto sú to vlastne tie exallievy? …. možno si myslíte, že sú to nejaké ženy v utajení aspoň podľa názvu.

Aby som to vysvetlila EXALLIEVY (po taliansky exallieve) sú vlastne odchovankyne sestier FMA.  Ako dievčatá navštevovali u sestier stretká a  krúžky alebo boli duchovne vedené pri príprave na sviatosti. A dnes sú to dospelé ženy – mladšie aj zrelšieho veku – väčšinou sú to maminy detí, ktoré dnes opäť majú stretká u sestier FMA.

Združenie exalliev FMA bolo založené už v r. 1908 don Filippom Rinaldim, tretím nástupcom dona Bosca a je zložkou širokej saleziánskej rodiny už 111 rokov. Jednotlivé strediská v krajine tvoria spolu Federáciu a federácie krajín sú združené v Konfederácii exalliev FMA.

U nás v Dubnici nad Váhom vzniklo združenie v r. 2011. Stretávame sa raz mesačne a mávame duchovné obnovy, krátke prednášky alebo sa zdieľame. Pomáha nám to duchovne rásť a pookriať uprostred toho rýchleho života, ktorý ako maminy máme v rodinách alebo v práci. Okrem toho pomáhame pri akciách vo farnosti, napr. maminy organizujú pre detičky detskú krížovú cestu. Snažíme sa svedčiť svojimi skutkami v praktickom živote o výchove a hodnotách, ktoré sme získali u sestier FMA.

Preto pozývame všetky dievčatá a ženy, ktoré zažili ten skvelý čas prežitý s našimi drahými sestrami a dnes túžia znova sa s nimi stretnúť na stretkách ako kedysi, aby prišli medzi nás exallievy FMA…. pretože si to zaslúžite.

S pozdravom Katka Hírešová

   z Dubnice nad Váhom Členky nášho zduženia v Dubnici nad Váhom spolu s prezidentkou Federácie exalliev Jankou Molnárovou (v dolnom rade v strede) a delegátkou Federácie sr. Máriou Červenou ( v hornom rade druhá sprava). V dolnom rade je aj – vpravo Predsedníčka Združenia v Dubnici Martinka Chvojková a naľavo členka Rady federácie Martinka Antalíková . Vedľa sr. Márie je direktorka sestier FMA v Dubnici sr. Edita Štefkovičová, ktorá sa stará o duchovné vedenie nás exalliev.

Aj dubnické deti sa modlia ruženec

Špeciálne v mesiaci október zverujeme svoje potreby do rúk Ružencovej Panny Márie, aby ich odovzdávala Bohu. Vo farnosti sa každý deň v týždni modlí pred sv. omšou túto modlitbu jedna zo skupín, ktoré tu pôsobia.

18. október je výnimočný deň, kedy pápežská nadácia ACN aj tento rok iniciovala aktivitu Milión detí sa modlí ruženec. Stretla sa s veľkým ohlasom aj u nás na Slovensku. Zapojili sme sa do nej aj sestry saleziánky spolu s mladými a deťmi na tých miestach, kde pôsobíme – v Súkromnom centre voľného času Laura a na Cirkevnej škole sv. D. Savia. Pridali sa ku nám aj niektoré exallievy, ktoré sa modlili  spolu s deťmi.

Jedna z mamičiek sa vyjadrila: „Keďže sme mali choré najmenšie deti, tak sme sa do akcie zapojili doma. Bola som milo prekvapená, že sme sa pomodlili celý ruženec – že vydržali :-) .“


Pri rozhovore s deťmi bolo zaujímavé počuť, ako vnímajú potrebu pokoja vo svete, kde sú vojnové konflikty, ale aj vo vlastných rodinách, v triedach, ktoré každý deň navštevujú.

(es)

 


Túžba exalliev sa stala skutočnosťou

Skupina exalliev pri FMA blízkych dvoch stredísk z Dubnice nad Váhom a z Trnavy zatúžili po väčšom vzájomnom spoznaní sa. Táto možnosť sa naskytla v nedeľu 15.10.2017, kedy zo severu aj z juhu putujúce exallievy sa stretli na Skalke. Je to miesto pustovníkov sv.Andreja-Svorada a Benedikta.

Na výlet prišli aj so svojimi rodinami, čo bolo o to viac obohacujúce. Najmladšou účastníčkou bola 9-mesačná Lea. Počasie bolo nádherné a veľmi príjemné na „šlapanie“ lesom alebo popri Váhu. Vyšli od pustovne, ktorú si prezreli aj s odborným výkladom a putovali až ku kostolu. Počas
prechádzky spolu s deťmi plnili zaujímavé úlohy. Záver stretnutia patril spoločnému sláveniu sv. omše na tomto pútnickom mieste.
“ Bola to naozaj super akcia – púť, výlet, stretko, spoločenstvo, sv.omša aj hry a poučenie pre deti – všetko spolu za jedno popoludnie. Ja osobne som tam načerpala radosť a energiu. “ Katka

„Dobre mi padlo stretnúť sa s inými rodinami, aj s ich deťmi, porozprávať sa, podeliť sa so skúsenosťami,“ vyjadrila svoje dojmy Valika z Trnavy.

Dobre padlo stretnutie aj dvom predsedníčkam pani Martine Chvojkovej a Veronike Bakovej, ktoré sa mohli trochu pozdieľať o fungovaní a vedení stredísk.

Do budúcnosti chcú ešte naplánovať podobné aktivity, viac sa spoznávať, pomáhať si na ceste povolania, vymieňať si skúsenosti zo života v rodine a spolu so sestrami pri apoštolskej činnosti.
(es)