Prázdninová duchovná obnova

Kúsok ticha po námahách  školského roka je bytostná potreba každého človeka. Po tichu zatúžili aj mamičky z Matelka – mnohé exallieve. Stretnúť sa sama so sebou, porozumieť si a pomenovať, čo sa vo mne deje, je náročná práca. Ich túžba sa splnila v pondelok 20.júla. Toto stretnutie využili pre napĺňanie sa Božím pokojom, tichom ale i posilnením vzájomných vzťahov. Don Červeň obohatil toto stretnutie svojou prítomnosťou a prednáškou z oblasti krásy a hodnoty ženy a vzájomného spolužitia v manželstve.

Zo slov účastníčok:

„Obnova bola pre mňa povzbudením, načerpaním pokoja, obohatením o skúsenosti iných mám a znovunaštartovaním. Ďakujem. Už sa teším na ďalšiu.“ (ar)

„Don Červeň nám opäť zdvihol naše ženské sebavedomie a venoval nám svoj vzácny čas. Povzbudil nás, aby sme si boli vedomé nášho poslania tu na zemi. Máme budovať civilizáciu lásky.“ (mch)
„V tichu otvoriť srdce Bohu, povedať mu, čím žijem, čo ma trápi i teší – s týmito myšlienkami som išla na obnovu. Prednáška i rozhovor don Červeňa mi pomohol v uvažovaní a nasmerovaní, ako ďalej. Ďakujem.“(ma)

„Obnova bola perfektná. Obnovili sme si motiváciu nášho povolania, načerpali duchovnú silu do každodenného života. Vďaka za požehnaný čas.“ (jo)

„Bola to príjemná zmena, kedy sme mali čas iba pre seba a načerpali sme novej duchovnej sily“. (zmb)

„Obnova po dlhej dobe bola prospešná a čas strávený “bez detí” bol veľmi príjemný, až nezvyčajný“. (az)
“Vždy keď sme v CVČ Laura, je to pre mňa plnohodnotne strávený čas. Ďakujem veľmi pekne, že môžeme byť jeho súčasťou“.(ag)

Maminy boli vďačné aj za varovanie detí svojim rodinným príslušníkom. Bez ich pomoci by sa obnovy nemohli zúčastniť. Ďakujeme don Červeňovi, že si na nás našiel čas a venoval nám ho.

Sr. Edita