Farské zvesti – archív

Na nasledovných linkoch si môžete stiahnuť jednotlivé čísla Farských zvestí.

September 2018

Marec 2018

December 2017

August 2017

Marec 2017

December 2016

August 2016

Marec 2016

November 2015

August 2015

Marec 2015

November 2014

September 2014

Marec 2014

November 2013

September 2013

Marec 2013

December 2012

September 2012

Marec 2012

December 2011

September 2011

Apríl 2011