Kostol sv. Jakuba :     

Po, Ut, St, Št, So:          6:30       18:00

Pia:          6:30       18:00       19:00 (keď nie je duchovná obnova)       20:15 (keď je duchovná obnova)

Ne:         7:00       9:00       11:00       18:00

Kostol sv. Jána Bosca:

Ut, Pia, So:         19:00

St:         17:00

Ne:         8:00       10:00       11:15       19:00

Prejta:

Pia:         15:45

Ne:         8:45

Kaplnka v cirkevnej škole:

Ut:         7:00

Kaplnka v domove dôchodcov:

Prvý piatok v mesiaci:         16:00

Ne:         9:00

.

Poznámky:

Rozpis sv. omší v prikázaný sviatok – pozri farské oznamy.

Poznámky pre sv. omše vo farskom kostole sv. Jakuba:

Sv. omša v piatok o 19:00 je mládežnícka.

Sv. omša v nedeľu o 11:00 je detská.

Svätá spoveď

Kostol sv. Jakuba:

vždy počas sv. omše
Kostol sv. Jána Bosca:

20 min. pred sv. omšou

Osobne kedykoľvek po dohode s kňazom.