História združenia Faustínum

Združenie Faustínum

 

Združenie Apoštolov Božieho Milosrdenstva Faustínum založil v roku 1996 krakovský metropolita kardinál František Macharský. Tým umožnil veriacim zapojiť sa do poslania sv. Sestry Faustíny a teda hlásať svetu posolstvo o milosrdnej Božej láske k človeku.

Združenie spája kňazov, zasvätené osoby a laikov, ktorí sa pod vedením Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva venujú hlásaniu posolstva Milosrdenstva svedectvom svojho života v duchu dôvery voči Bohu (plnenie jeho vôle) a milosrdenstva k blížnym prostredníctvom slova a modlitby. Základnou úlohou združenia je duchovná a apoštolská formácia dobrovoľníkov a členov, ktorá je v niekoľkých jazykoch i v slovenčine. Je to jediné spoločenstvo na svete, ktoré má systematickú formáciu apoštolov Božieho Milosrdenstva. Viac informácií si môžete pozrieť na: http://www.faustinum.pl (kliknutím na slovenskú vlajku) alebo www.milosrdenstvo.sk

Združenie Faustínum zoskupuje ľudí z 80 krajín sveta a v tom aj veriacich zo Slovenska, ktorí sa môžu rozhodnúť pre skupinovú alebo individuálnu formáciu. Individuálna formácia je vhodná pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastňovať spoločných formačných stretnutí v mieste bydliska alebo v jeho okolí. Individuálna formácia spočíva v tom, že na daný rok si dobrovoľník alebo člen združenia zakúpi formačné brožúry (10 referátov z troch cyklov). Záujemcovia o individuálnu formáciu sa môžu prihlásiť telefonicky, prostredníctvom internetu alebo osobne v kláštore sestier v Košiciach, ul. Táborská 7. Tel.: 055/ 677 02 27, email: faustinum@milosrdenstvo.sk .
V súčasnosti je na Slovensku devätnásť formačných skupín, v ktorých sa pod vedením kňazov a sestier konajú pravidelné formačné stretnutia.