Katolícka charizmatická obnova

Charizmatické kresťanstvo je normálne kresťanstvo, lebo samotná Cirkev je charizmatická.“ (kardinál Suenens)

Milosťou Obnovy sa tradičné kresťanstvo mení na plný a aktívny život viery, prežívaný v moci Ducha. Má regionálnych a národných koordinátorov. Určený je pre klerikov, rehoľníkov i laikov, ktorí zároveň môžu patriť do rôznych hnutí, spoločenstiev a komunít v Cirkvi. (http://www.kcho.sk/obnova.php)

Modlitbové spoločenstvá Ratolesti a Klasy sú súčasťou Katolíckej charizmatickej obnovy.

Modlitbové spoločenstvá sa stretávajú vo farnosti raz za týždeň. Stretnutia trvajú približne dve hodiny. Ich náplňou sú spontánne modlitby, chvály, vzdávanie vďaky, počúvanie a čítanie Božieho Slova a modlitby príhovoru. Všetko je sprevádzané piesňami a svedectvami v atmosfére radosti veľkonočného bratstva pod ochranou Panny Márie, našej orodovnice. Stredobodom spoločenstva je trojjediný Boh v osobe Ducha Svätého, ktorého pôsobenie nás pozýva do služby bratom i sestrám, zúčastneným na spoločenstve. Jeho viditeľné i neviditeľné účinky v podobe rozličných darov a chariziem nás v celistvosti duše i tela uzdravujú, posväcujú a upevňujú vo viere.

Modlitbové spoločenstvo Ratolesti sa stretáva vo farnosti Dubnica nad Váhom každý piatok o 16.30 v Katolíckom dome. V prvý piatok v mesiaci pripravuje pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou v tom istom čase spoločné chvály pre celú farnosť vo farskom Kostole sv. Jakuba.

Modlitbové spoločenstvo Klasy sa stretáva každý piatok o  16.30. Kontakt na vedúceho spoločenstva:

  • Pavel Chudo: 0902 202 812