Saleziáni

Saleziáni dona Bosca
Námestie sv. Jakuba 2
018 41 Dubnica nad Váhom

Direktor:

Bohuš Levko

levko@saleziani.sk

Farnosť

Farnosť Dubnica nad Váhom
Námestie sv. Jakuba 2
018 41 Dubnica nad Váhom

Farár:
Don Bohuš Levko
farský mobil : 0910 655 551
faradubnica@gmail.com

Non stop služba zaopatrenia chorých a zomierajúcich:
0904 890 582

Domka

Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Dubnica nad Váhom
Námestie sv. Jakuba 2
018 41 Dubnica nad Váhom

dubnica@domka.sk

Budova Fary na mape:

GPS 48.9640658,18.1702233

Saleziánky

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Pod kaštieľom 639/30
018 41 Dubnica nad Váhom

www.salezianky.sk

SCVČ Laura

Súkromné centrum voľného času Laura
Pod kaštieľom 639/30
018 41 Dubnica nad Váhom

scvcdubnica.blog.cz

Laura

Laura – združenie mladých
Pod kaštieľom 639/30
018 41 Dubnica nad Váhom

www.laura-mladez.sk

Dom sestier FMA a Laura na mape:


GPS 48.9634213,18.1656612