Saleziáni

Saleziáni dona Bosca
Námestie sv. Jakuba 2
018 41 Dubnica nad Váhom

Direktor:

Bohuš Levko

levko@saleziani.sk

Farnosť

Farnosť Dubnica nad Váhom
Námestie sv. Jakuba 2
018 41 Dubnica nad Váhom

Farár:
Bohuš Levko
0910 655 551
faradubnica@gmail.com

Domka

Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Dubnica nad Váhom
Námestie sv. Jakuba 2
018 41 Dubnica nad Váhom

dubnica@domka.sk

Štatutár:
Vladimír Plášek SDB
+421 903 409 007
vladimir.plasek@gmail.com

Budova Fary na mape:

GPS 48.9640658,18.1702233

Saleziánky

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Pod kaštieľom 639/30
018 41 Dubnica nad Váhom

Direktorka:
Edita Štefkovičová FMA
+421 911 611 146
editafma@gmail.com

www.salezianky.sk

SCVČ Laura

Súkromné centrum voľného času Laura
Pod kaštieľom 639/30
018 41 Dubnica nad Váhom

Riaditeľka:
Daniela Oremová FMA
+421 904 335 370
daniela.oremova@gmail.com

scvcdubnica.blog.cz

Laura

Laura – združenie mladých
Pod kaštieľom 639/30
018 41 Dubnica nad Váhom

Štatutárka:
Františka Martinková  FMA
+421 911 372 006
laura.dubnica@gmail.com

www.laura-mladez.sk

Dom sestier FMA a Laura na mape:


GPS 48.9634213,18.1656612