Duchovná starostlivosť o chorých a nevládnych

  • Pomazanie chorých, bývajúcich na území farnosti zabezpečuje na požiadanie správca farnosti alebo iný kňaz. Pomazanie príďte nahlásiť osobne alebo telefonicky na čísle 0904 890 582.
  • Chorých spovedáme po domoch a prinesieme Eucharistiu na prvý piatok v mesiaci alebo pri spovedaní pred Vianocami a Veľkou nocou. Chorých treba prihlásiť na fare v úradných hodinách.
  • V prípade vážnej choroby, pred operáciami, pri zhoršení vášho zdravotného stavu môžete kedykoľvek požiadať o udelenie sviatosti pomazania chorých. Môžeme vám ju udeliť v kostole alebo podľa požiadavky aj inde.