ÚRADNÉ HODINY –   FARNOSŤ DUBNICA NAD VÁHOM

Pondelok                —
Utorok        15,00 – 17,00
Streda        15,00 – 17,00
Štvrtok        15,00 – 17,00
Piatok        15,00 – 17,00

V pondelok má komunita vyhradený deň na duchovnú obnovu, pracovné stretnutie a iné.
Ďakujeme vám, že rešpektujete stanovené hodiny na úradné záležitosti.

V prípade potreby volajte na farský mobil:  0910655551

Non stop služba zaopatrenia chorých a zomierajúcich:
0904 890 582