Oremus

Pred 40 rokmi som na podnet don Čakánka, vtedajšieho správcu farnosti, začal hrávať v kostole najskôr pri pobožnostiach a neskôr, keď sa nové teleso „oklepalo“, aj pri svätých omšiach. Spievali dievčatá –  miništrantky – a postupne pribudli aj iní hudobníci, tiež z radu miništrantov.

foto001

Postupne sme sa zdokonaľovali a hrávali sme aj mimo Dubnice na sobášoch, púťach alebo novénach (Novéna k Duchu Svätému v Trnave), neskôr aj na festivaloch. Menili sa členovia kapely aj dievčatá, pribudli elektrické nástroje, klávesy a bicie. Z dôvodu nedostatku tematických piesní som bol donútený kafrať textárom do fachu, čo sa podľa mňa oplatilo. Vznikli nové pesničky k sv. omši. Okrem iného som si medzi miništrantkami – speváčkami – našiel manželku, a nie iba ja, ale aj bývalý klávesák Janko Páleník.

Naše skladby sme sa na podnet našich priaznivcov pokúšali aj nahrať v amatérskych podmienkach, no k ozajstnej profesionálnej nahrávke sme sa s Božou pomocou dopracovali až v súčasnosti a vzniklo tak naše profilové CD „OREMUS“. Po nahrávke, aby sme ju nejak uviedli do života, sme pripravili koncert, ktorý sme odohrali 27. 12. 2015 v Kultúrnom dome v Dubnici nad Váhom.

OREMUS309