MM v Dubnici nad Váhom

Prvá skupinka Modlitieb matiek v Dubnici nad Váhom vznikla 7. marca 2001, keď sa prvýkrát stretli na modlitbách tri mamy: Ida, Irena a Hana. Onedlho sa k nim pridali ďalšie. Modlievali sa raz týždenne, každú stredu o 5 hodine ráno, aby nechýbali vo svojich rodinách. Po stretnutí sa rozišli do práce. Mamy vždy zakusovali výnimočnosť celého tohto dňa. O mesiac na to, 2. apríla 2001, prijala pozvanie dubnických mám a pána farára dona Zachara slovenská koordinátorka Modlitieb matiek Jana Pajanová. Predstavila všetkým prítomným históriu a spiritualitu tohto hnutia. V súčasnosti sú v Dubnici už viaceré skupinky.

Raz za tri mesiace sa môžete s mamami z MM stretnúť v kostole na modlitbovom trojdní, kedy sa duchovne spájajú matky a ich rodiny na celej zemi. Počas trojdnia sa nemodlíme za svoje deti. V piatok odprosujeme za svoje hriechy. Tie, ktoré môžu, sa postia. Stretnutie u nás v kostole býva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. V sobotu odpúšťame tým, ktorí ubližujú nám a našim deťom, a prosíme, aby im Pán Boh odpustil, a tiež prosíme za ich obrátenie. Nedeľa je dňom chvál a vďakyvzdania za všetko, čo Pán urobil v našich životoch.
Od leta 2011 sa pravidelne v druhý utorok v mesiaci mamy modlia v kostole po večernej svätej omši MM. Na obe tieto stretnutia vás všetkých srdečne pozývame.