Farský úrad

V pondelok má komunita vyhradený deň na duchovnú obnovu, pracovné stretnutie a iné. Ďakujeme Vám, že rešpektujete stanovené hodiny na úradné záležitosti.

V prípade potreby volajte: 0910 655 551


Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Pomoc Ukraine – Ubytovanie a iné

POSKYTNUTIE UBYTOVANIA


Urgentná prosba o poskytnutie ubytovania, pre mamy s deťmi, prípadne ženy samé, kde by mohli prečkať krátke alebo dlhšie obdobie.
Zapísanie sa do formulára tu:
Formulár na poskytnutie ubytovania (google.com)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform

AZYLOVÝ DOM PRUSKÉ


Spravujú ho františkáni, je to hneď pri kláštore. Vždy je tam jeden z františkánov (0904 072 737). Majú rezervačný systém na stránke františkánov pre dobrovoľníkov. Je tam 60 ľudí, matky s deťmi, z Charkova, z uhoľného mesta pod Charkovom, z Kyjeva, posledná izba je voľná. Väčšina sú deti vo veku od bábätka po 17 ročných, najviac škôlkárov. Chodia tam na výpomoc aj ľudia z našej farnosti. Prichádza pomoc od vselikadial (počítače, koláče, postele). Chýba im veľmi človek hovoriaci rusky alebo ukrajinsky, ktorý by chodil po izbách alebo pomohol s papiermi. Je tam jeden človek, ktorý vybavuje papiere, ale je už vyčerpaný. Na rozhovory tam nie je veľmi nikto. Iné potreby: odvoz na úrady autom, varenie obedu, ísť do zmenárne kde by zmenili celoživotné úspory, ktoré si doniesli. Kto by chcel pomôcť ozvite sa im.

Púšť uprostred mesta

Jednotlivé pôstne katechézy budú postupne k dispozícii ako záznam na YouTube

Popolcová streda

Betlehemské svetlo

Sviečka za nenarodené deti

Od 29. októbra bude v našej farnosti opäť možnosť kúpou sviečky podporiť projekt SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI, ktorý organizuje Fórum života. Výnos z tejto zbierky sa využíva na pomoc deťom a opusteným matkám, organizáciu pro-life prednášok a sieťovanie pomáhajúcich organizácií, ktoré podávajú pomocnú ruku práve tehotným matkám v náročných životných podmienkach. Predaj sviečok sa uskutoční pred a po svätých omšiach v oboch kostoloch.

Kúpenú skutočnú sviečku zapáľte 2. novembra na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách vašich domovov.

Pre tých, ktorí by chceli projekt podporiť a nestihnú si z rôznych dôvodov sviečku zakúpiť, je možnosť ZAPÁLIŤ SVIEČKU ONLINE. Kúpa virtuálnej sviečky je dostupná na adrese sviecka.forumzivota.sk alebo zaslaním darcovskej SMS v hodnote 2 eur na číslo 877.

Tretie celoslovenské stretnutie členov ADMY v Prešove

Aj v tomto roku sa združenie ADMA na Slovensku stretlo prvý septembrový víkend pod vedením don Pavla Gracha v Prešove.

Zúčastnila sa ho aj saleziánska Gabika Bauerová, ktorá je delegátkou strediska v Dubnici nad Váhom.

Téma stretnutia „Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,“ obsahovala informácie o rôznych prejavoch úcty a lásky k Božej matke počas stáročí, o ktorých písali mnohí svätci, aj duchovní Otcovia.

Členovia ADMY sa zároveň aj duchovne pripravovali na návštevu sv. otca Františka na Slovensku.

Duchovné cvičena dubnickej ADMY

V dňoch 16-19. septembra sa členovia združenia ADMA v Dubnici nad Váhom zúčastnili duchovných cvičení pod vedením don Petra Bicáka v exercičnom dome Skalka. Obsahom témy „Urobte všetko, čo Vám povie,“ bola Božia Láska

k nám a naša láska k  Bohu.  „Najviac ma oslovila myšlienka, že môj duch oživuje dušu, moja duša oživuje telo. Sme povolaní, aby sme celý život prežívali v láske,“ zhodnotila duchovné cvičenia jedna z účastníčok.