Svätorečenie Artemide Zattiho aj s dubnickou účasťou

Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime pozval po tom, ako sa dozvedel konečný dátum svätorečenia saleziána Artemide Zattiho všetkých saleziánov koadjútorov na túto nevšednú udalosť do Ríma. Dubnicu zastupoval veľmi originálnym spôsobom salezián koadjútor Ján (Bobe) Drgoň. Spolu s viacerými slovenskými spolubratmi dostali nápad vyrobiť si „zattiovské“ plášte a nechať si narásť pri tejto príležitosti svätcove fúzy.

Deň pred svätorečením sa v sobotu 8. októbra zišlo dovedna asi 600 koadjútorov okrem saleziánov kňazov, biskupov a ostatnej saleziánskej rodiny, ktorá z väčšej časti zaplnila najväčšiu vatikánsku aulu Pavla VI. Svätej omši predsedal hlavný predstavený saleziánv don Artime. Po omši prišiel medzi účastníkov stretnutia svätý otec František, ktorý vyzdvihol v príhovore štyri črty Artemida Zattiho: migrant, príbuzný všetkých chudobných, salezián koadjútor a orodovník za povolania. Práve s touto poslednou črtou mal pápež osobnú skúsenosť, keď ešte ako provinciál jezuitov v Argentíne zveril svoje modlitby o spolubratov laikov práve tomuto svätcovi. A tie začali postupne prichádzať.

V deň svätorečenia v nedeľu 9. októbra sa postupne naplnilo námestie sv. Petra nielen saleziánskou rodinou, ale aj tou „scalabriniovskou“, keďže spolu s Artemidom Zattim bol vyhlásený za svätého zakladateľ dvoch rehoľných rádov Giovanni Battista Scalabrini. Obaja mali spoločný aspekt migrácie. Jeden ju zažil na vlastnej koži a druhý založil práve mužskú a ženskú rehoľu na pomoc migrantom. Ďalej svätý otec vyzval ľudí k jednote a vďačnosti, keďže vychádzal z evanjelia o desiatich malomocných.

Okrem púte v Ríme prešli účastníci spolu so žilinskou partiou autami aj kus Talianska- hory, more aj Zattiho rodisko Boretto.