Advent pre deti

Duchovné cvičenia združenia ADMA

ADMA – združenie Panny Márie Pomocnice

Od 27 – 30. 10.2022 naša osemnásť členná skupina prežila duchovné cvičenia v exercičnom dome pátrov Jezuitov v Piešťanoch.

Spolu s don Petrom sme vystúpili na štyri vrchy evanjelia svätého Matúša. Prežili sme v rozjímaní s Ježišom jeho pokúšanie, ale aj premenenie na hore. Dar blahoslavenstiev a horskej reči, ale aj stretnutie po zmŕtvychvstaní, pri Jeho rozlúčkovej reči.  Kontakt s o svätým Písmom, ktoré máme pri spoločnom lectio divina  v kostole svätého Jána Bosca  sa ukázal pomocou. Stretať sa so Slovom  a dovoliť mu, aby nás Slovo čítalo.

Boh hovorí, ale prežiť niekoľko dní v tichu pri jeho počúvaní vôbec nie je ľahké. Vďaka za skúsenosť tohto ticha a v ňom Slova, ktoré sa obracia ku každému z nás. 

Provinciál so saleziánskou rodinou o kvase

Tohtoročnú dubnickú vizitáciu otvoril provinciál saleziánov, don Peter Timko SDB, stretnutím so saleziánskou rodinou.

Hneď v úvode odznelo zopár čísel:

na celom svete momentálne existuje 32 zložiek saleziánskej rodiny,

z toho 9 máme na Slovensku

a po prepočítaní sa našlo 6 z toho v Dubnici nad Váhom.

To bolo veľké povzbudenie – aký bohatý a rozmanitý saleziánsky život má toto mesto.

Každý z prítomných dostal slovo – povedať novinky zo svojho života ale zo života svojej zložky. Prítomné boli sestry, saleziáni spolupracovníci a členovia združenia ADMA.

Počas toho sa rozvinula aj debata, ako by dnes don Bosco pristupoval k pastorácii mladých. Padli návrhy, že by ich učil kriticky myslieť a pôsobil medzi nimi predovšetkým nemanipulatívne. Že by si dal tú námahu veci im trpezlivo objasňovať a vysvetľovať. Ale možno by aj použil ich spôsob reči a „ich zbrane“. A veľa by ich počúval, aby ich pochopil a dal im pocit prijatia.

Na záver don Peter povzbudil saleziánsku rodinu myšlienkami zo Strenny hlavného predstaveného, ktorý drží jednu líniu. Tento rok to bolo „Nič nasilu, všetko s láskou“. A na budúci rok nás vyzýva byť kvasom. Obe myšlienky majú spoločné to, čo odznelo aj v diskusii medzí prítomnými: pôsobiť medzí mladými – a ľuďmi celkovo – bez nátlaku, ponúkať, povzbudzovať, inšpirovať a veľa hovoriť najmä svojím životom.

Na záver stretnutia sa konala v Kostole sv. Jakuba sv. omša pre celú farnosť.

Vizitácia trvala od 20. októbra do nedele 23. októbra 2022.

text: sr. Andrea Miklovičová

foto: don Cyril Gajdoš SDB, sr. Andrea Miklovičová FMA

Svätorečenie Artemide Zattiho aj s dubnickou účasťou

Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime pozval po tom, ako sa dozvedel konečný dátum svätorečenia saleziána Artemide Zattiho všetkých saleziánov koadjútorov na túto nevšednú udalosť do Ríma. Dubnicu zastupoval veľmi originálnym spôsobom salezián koadjútor Ján (Bobe) Drgoň. Spolu s viacerými slovenskými spolubratmi dostali nápad vyrobiť si „zattiovské“ plášte a nechať si narásť pri tejto príležitosti svätcove fúzy.

Deň pred svätorečením sa v sobotu 8. októbra zišlo dovedna asi 600 koadjútorov okrem saleziánov kňazov, biskupov a ostatnej saleziánskej rodiny, ktorá z väčšej časti zaplnila najväčšiu vatikánsku aulu Pavla VI. Svätej omši predsedal hlavný predstavený saleziánv don Artime. Po omši prišiel medzi účastníkov stretnutia svätý otec František, ktorý vyzdvihol v príhovore štyri črty Artemida Zattiho: migrant, príbuzný všetkých chudobných, salezián koadjútor a orodovník za povolania. Práve s touto poslednou črtou mal pápež osobnú skúsenosť, keď ešte ako provinciál jezuitov v Argentíne zveril svoje modlitby o spolubratov laikov práve tomuto svätcovi. A tie začali postupne prichádzať.

V deň svätorečenia v nedeľu 9. októbra sa postupne naplnilo námestie sv. Petra nielen saleziánskou rodinou, ale aj tou „scalabriniovskou“, keďže spolu s Artemidom Zattim bol vyhlásený za svätého zakladateľ dvoch rehoľných rádov Giovanni Battista Scalabrini. Obaja mali spoločný aspekt migrácie. Jeden ju zažil na vlastnej koži a druhý založil práve mužskú a ženskú rehoľu na pomoc migrantom. Ďalej svätý otec vyzval ľudí k jednote a vďačnosti, keďže vychádzal z evanjelia o desiatich malomocných.

Okrem púte v Ríme prešli účastníci spolu so žilinskou partiou autami aj kus Talianska- hory, more aj Zattiho rodisko Boretto.

Na šarkaniáde vysoko vyleteli šarkany aj počty účastníkov

Tohtoročná saleziánska šarkaniáda sa konala v širšej spolupráci — zapojila sa aj Základná škola s materskou školou sv. Dominika Sávia s prispením rady rodičov CZŠ.

Ideálne počasie, vysoká účasť a kvalitné lietanie

Druhá októbrová nedeľa sa pýšila jasnou oblohou, žiarivým slnkom a riadne fúkajúcim vetrom. Jednoducho – ideálne počasie na púšťanie šarkanov a to pritiahlo do súťaže 98 súťažiacich.

Oproti minuloročným 37 je to naozaj porovnateľný rozdiel. A odlišný bol aj počet kilometrov, ktoré sa nabehali za bezvetria pred rokom a teraz.

Účastníci si pochvaľovali, že tentoraz sa netreba ani hýbať, stačí len stáť a držať motúzik. Hoci až také jednoduché to nebolo, lebo keď sa vietor riadne oprel – niektorí to po hodine lietania riadne v rukách pocítili. A lietalo sa naozaj vysoko – natiahnutá štyristo metrová šnúra – a drak celý čas vo vzduchu.

Dobrá nálada, ale aj šarkanie incidenty

Nezaobišlo sa to ani bez incidentov. Napríklad do Strát a nálezov sa priniesli nielen zväzky kľúčov, ale aj odtrhnutý šarkan, ktorého našiel majiteľ susediacej záhradky na svojom pozemku.

Alebo Rafajovcom sa splietli dva šarkany, ktoré práve útočili na medailové pozície. Napokon sa jeden z nich odtrhol – a tak dvaja lietali na jednom lane. A slušne dlho im to takto vydržalo. Aj takéto športové výkony by sa oplatilo odmeniť.

K novinkám patrila účasť birmovancov, ktorí sa prihlásili na pomoc s podujatím. Tento rok sa budú takto zapájať do diania vo farnosti.

„Bavte sa, rozprávajte a spoznávajte sa, veď o tom hlavne je táto akcia,“ vyzýval účastníkov moderátor podujatia don Marek Vaško. Príjemná atmosféra sa tak vytvárala skoro sama od seba.

K dobrej nálade prispeli aj koláčiky, čaj, káva a skvelý hudobný podmaz.

Výsledky súťaží

Porotcovia – don Cyril Gajdoš a otcovia Peter Liška a Karol Benko – sa posťažovali na náročnosť svojej úlohy, ale napokon s prehľadom a šarmom vyhlásili výsledky:

NAJVYŠŠIE LIETAJÚCI ŠARKAN

1. miesto:

šarkan Bobe (lebo naviják si rodinka požičali od saleziána s touto prezývkou)

cenu prevzala: Mária Kebísková

2. miesto:

šarkan Sestričky

cenu prevzala: Olívia

3. miesto:

šarkan Netopier

cenu prevzal: Ondrej Dúžek

NAJVAČŠÍ ŠARKAN

1. miesto:

šarkan Blesk

cenu prevzala pani Marianna

2. miesto:

šarkan Mickey

cenu prezvala Simonka Šošovičková

3.miesto:

šarkan Had

cenu prevzala Livka Lišková

DOMA VYROBENÝ ŠARKAN

Ocenený bol každý handmade šarkan

a predsa sa medzi nimi niektoré viac vynímali:

1. miesto:

šarkan Lietajúci don Bosco

Dominik Antalík na svojho šarkana nakreslil obrázok kostola sv. Jána Bosca – lebo práve pri tomto chráme sa konala Šarkaniáda

2. miesto:

obsadili tri šarkany, ktoré si vyrobili tri sestry: Lili, Neli a Mili

3.miesto

šarkan Krepák, ktorého vytvorila Katka Babulíková

text: sr. Andrea Miklovičová

foto: don Peter Bicák, Jaro Minárik

Relikvia sestry Faustíny je v Dubnici

Svätá omša o 9 hodine cez dvadsiatu siedmu nedeľu v období cez rok v kostole Svätého Jakuba v Dubnici nad Váhom by bola taká ako aj v ostatné nedele v období cez rok.

Až na jednu špecialitu….

Bola na nej prítomná relikvia 1.stupňa sv. Faustíny Kovalskej, ktorú si od tej chvíle bude môcť uctiť každý , kto príde do chrámu sv. Jakuba.

Celebrantom bol hosť vdp. Ján Bittšanský, spolupracovník apoštolskej nunciatúry na Slovensku, ktorý sa prihováral na tému evanjelia o horčičnom zrnku, ktoré rastie v dobrých podmienkach , či je deň a či noc. Účastné boli aj sestry Matky Božieho milosrdenstva, ktoré relikviu priniesli.

Počas bohoslužby slova sa čítal odkaz farskému spoločenstvu od kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva pri príležitosti predania relikvie a na konci omše si prítomní mohli aj osobne relikviu uctiť dotykom.

Relikvia je vystavená pre verejnosť na bočnom oltári, spolu s ostatnými relikviami k ucteniu ….

Prísľub Ježiša sestre Faustíne: „Kôli tebe udeľujem milosti celému okoliu, žehnám zem“ (Den. 719)

Misijný október

Pozvánka na Šarkaniádu

Výberové konanie

Pozvánka