Malou katastrofou začal príbeh veľkého priateľstva

Zdalo sa, že prvý deň prímestského tábora v Dubnici nad Váhom začne leteckou katastrofou, ale malá havária a následné stretnutie s pilotom, nám otvorilo krásny príbeh. Onedlho sa totiž ukázal Malý Princ a počas týchto piatich dní (5.-9.7.2021) sprevádzal vesmírom viac ako 70 detí a ich animátorov.

Malý Princ nám porozprával o svojej planétke a my sme si vyrobili vlastné. Potom sme mu ešte pomohli so starostlivosťou o ružu a tiež zbaviť sa baobabov na jeho planéte. Nasledujúce dni nás Malý Princ pozval  na  putovanie po planétkach, kde sídlili ľudia, ktorým sme mali pomôcť. Postupne sme pomáhali Kráľovi, ktorý si myslel, že každý mu má slúžiť, Márnivcovi, ktorý bol namyslený, Človeku ktorý strašne veľa jedol, Lampárovi a Biznismenovi. Postavili sme aj raketu a skrotili si múdru kamarátku líšku.

Aj takto sa deti mohli zoznámiť so zaujímavým príbehom a zamyslieť sa nad skutočným priateľstvom. Príbehom deti postupne sprevádzali scénky, umocnené zaujímavými kostýmami a nasadením hercov. Na konci tábora účastníci dostali fľašu na pitie s krásnym odkazom od líšky: „Správne vidíme iba srdcom, to podstatné je očiam neviditeľné.“

Ďakujeme všetkým animátorom, zúčastneným deťom, rodičom a všetkým, ktorí na nás mysleli, bol to krásny čas. Tešíme sa o rok!

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Podujatie realizovala Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom v spolupráci so SCVČ Laura. Podujatie podporilo aj mesto Dubnica nad Váhom.

Zažili sme vesmírne dobrodružstvo

Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom sa na začiatku mesiaca premenilo na vesmírnu stanicu. Začal totiž druhý ročník minitábora, tentokrát: Vesmírne dobrodružstvo. A tak takmer 50 detí, od budúcich prváčikov po budúcich tretiakov, so svojimi animátormi navštívilo za tri dni  od 1. do 3. júla 2021 rôzne planéty a planétky a popritom zažívali rôzne dobrodružstvá.

Najprv sme vytvorili výskumné tímy, zoznámili sa s novými kamarátmi a absolvovali prvé raketové cesty do vesmíru. Počas jednej z týchto ciest sme sa dostali aj na planétu Malého Princa. Pomáhali sme mu čistiť sopky (podobne ako naše srdcia) a trhať baobaby plnením rôznych úloh a iných povinností. Nakoniec sme boli aj pri tom, keď na jeho planéte vykvitla krásna ružička. Bola však dosť náročná a vyberavá, a tak sa Malý Princ vybral na cestu hľadať radu, ako byť ozajstným priateľom.

Aj my sme sa teda vydali na ďalšie cesty. Boli sme v mobilnom planetáriu a navštívili sme aj viaceré planétky: kráľa, márnivca, zemepisca, lampára, … Boli to zvláštni obyvatelia, no ešte zvláštnejšia bola líška, ktorú si skrotil Malý Princ. Tá bola veľmi múdra a prezradila nám, že priateľstvo sa vytvára postupne pomaly a že sa oň treba starať. Malý Princ sa nakoniec rozhodol vrátiť k svojej ruži, aby sa spolu naučili byť dobrými priateľmi. Aj my sme sa spolu s pilotom, ktorý medzitým pri nás havaroval, rozhodli, že sa budeme snažiť byť dobrými priateľmi pre iných.

Aby sme na to nezabudli, dostali sme ešte všetci na pamiatku malý batôžtek s ďalšou múdrosťou od líšky: „Správne vidíme iba srdcom, to podstatné je očiam neviditeľné.“

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k nášmu Vesmírnemu dobrodružstvu a tešíme sa niekedy nabudúce.

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Podujatie realizovala Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom v spolupráci so SCVČ Laura a ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia.

Ideme za svetlom

Ďalší ročník záhradných hier na konci školského roka v SCVČ Laura v Dubnici nad Váhom sa niesol v znamení rozprávky Croodovci.

Snahu kráčať v ústrety svetlu odštartovali svojím tancom talentované dievčatá z tanečného krúžku. Po nich nám už deti z krúžku Z rozprávky do rozprávky krátkymi foto-scénkami predstavili rodinku Croodovcov. Podobne ako oni, aj my sme sa rozhodli, že nechceme tmu, ale chceme kráčať za svetlom. Deti svoje rozhodnutie dokázali aj cez rôzne stanovištia z doby kamennej. Vďaka týmto úlohám si potom mohli odtlačiť svoju dlaň na jaskynnú stenu, a tak  nám všetkým priniesť trochu viac svetla. Medzitým mali rodičia možnosť prihlásiť svoje deti na rôzne krúžky, stretká do SCVČ Laura na ďalší školský rok.

Túto akciu v milom rodinnom duchu sme ukončili krátkou modlitbou a požehnaním. Už sa tešíme na leto a ďalšie podobné akcie, kde sa opäť stretneme.

Podujatie zorganizovalo SCVČ Laura v spolupráci s Laura, združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom.

Miništrantské MAXISTRETKO

V nedeľu, na sviatok Najsvätejšej Trojice, 30. mája 2021, sa po dlhšom čase opäť stretli naši miništranti, aby sa vzájomne povzbudili k službe pri oltári.

Pod vedením don Cyrila Gajdoša a starších miništrantov si pripomenuli, aký je význam  tohto  sviatku pre nás kresťanov. „Sviatok Najsvätejšej Trojice nám pripomína, že sa máme navzájom milovať a byť jedno ako sú jedno Otec, Syn a Duch Svätý. Boh nám v tom chce pomáhať, a preto nám posiela Ducha Svätého ako posilu k láske a jednote.“

Spoločne zaspomínali na národnú púť minštrantov, PUMIN 2021, ktorá sa tento rok konala ONLINE. Niektorý naši miništranti sa do nej zapojili a poslali video mini púte minštrantov z Dubnice. Za túto iniciatívu vyhrali vecné ceny.

Okrem toho sa vzájomne povzbudili k aktívnejšej miništrantskej službe pri oltári v nedeľu, ale aj v ostatné dni.  Záver stretnutia sa niesol v športovom duchu. Niektorý miništranti si zahrali futbal, iný pin-pong, stolný futbal,…

Veríme, že už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie, na ktoré pozývame aj nových miništrantov!

Autor: Jaroslav Minárik

Požehnanie zvona Panny Márie Pomocnice kresťanov

Na sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov, 24. mája 2021, bol slávnostne požehnaný opravený zvon Kostola sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom. Zvon nesie rovnaké meno, pod akým don Bosco vzýval túto nebeskú patrónku. Z dôvodu výraznej praskliny sa dlhé roky nepoužíval a svojej opravy sa dočkal až v roku 2021, kedy mu bol jeho zvuk prinavrátený.

Vo veži farského kostola, zasväteného sv. Jakubovi Staršiemu, sa nachádza pätica zvonov. Každý z nich má bohatú a jedinečnú históriu, ktorá odzrkadľuje náročné obdobia 19. a 20. storočia.

Zvon Panny Márie Pomocnice kresťanov

Hmotnosť: 630 kg; priemer: 1017 mm; Zvonolejár, miesto a rok odliatia: Rodina Dytrychová, Brodek u Přerova, r. 1983; ladenie: g1

Je to najväčší zvon, ktorého krk zvona je zdobený dookola obiehajúcim, opakujúcim sa florálno-geometrickým ornamentom. Jednotlivé časti ornamentu dekoruje rastlinný motív v podobe akantových listov. Na zvone nájdeme aj reliéf, zobrazujúci Pannu Máriu, držiacu pravou rukou svojho malého syna Ježiška, pričom jeho pravú ruku drží svojou ľavou rukou. Obaja majú na svojich hlavách kráľovské koruny. Úderový veniec zvona lemuje slovensko-český kruhopis:

PANNA MÁRIA, POMOCNICA KRESŤANOV, ORODUJ ZA NÁS ♦ TIE DUBNICKÉ ZVONY K SEBE NÁS VOLAJÚ ♦ DUBNICA ♦ ULILA RODINA DYTRYCHOVA R ♦ [roku] P ♦ [Pána] 1983

Zvon Panny Márie Pomocnice kresťanov

Zvon Božského Srdca Ježišovho

Hmotnosť: 440 kg; priemer: 905 mm; Zvonolejár, miesto a rok odliatia: Richard Herold Chomutov r. 1922; ladenie: h1

Predstavuje druhý najväčší zvon, ktorého zvuk môžeme počuť najčastejšie. Krk zvona je zdobený dookola obiehajúcou, opakujúcou sa florálno-ornamentálnou výzdobou. Na zvone nájdeme reliéf, zobrazujúci pravou rukou žehnajúceho Ježiša Krista, ktorý svojou ľavou rukou odhaľuje svoje žiariace srdce, s krížikom na vrchu, obmotané tŕňovou korunou. Nápis na zvone predstavuje päťriadkový dobový latinský nápis, v ktorom je pomocou chronogramu rímskimi číslicami zašifrovaný rok vyhotovenia zvona (C, L, L, I, I, D, V, I, I, V, L, I, C, I, L, I, V, M – 1922):

Cessante beLLI Igne / regna DeVastantIs / probI aere popVLI / paroChIaLIs nata / sVM.

Nápis nám v preklade hovorí: „Zrodil som sa z mincí šľachetného veriaceho ľudu, ktoré vyzbierali po skončení hrôz a pustošiacej vojny.“

Zvon Božského Srdca Ježišovho

Zvon sv. Floriána, sv. Juraja a sv. Martina

Hmotnosť: 260 kg; priemer: 760 mm; Zvonolejár, miesto a rok odliatia: Fridrich Viliam Fischer starší, Trnava, r. 1882; ladenie: c2

Je najstarší z pätice zvonov, ktorý je zdobený dookola obiehajúcim florálnym ornamentom, v podobe s motívom stoniek, listov, pučiacich a rozkvitnutých kvetov.

Na zvone sa nachádzajú aj  dva reliéfy. Prvý zobrazuje sv. Floriána, odetého v rytierskom zbroji, držiaceho v ľavej ruke zástavu. Vo svojej pravej ruke drží džbán s vodou, pomocou ktorej hasí požiar v dome, situovanom pri jeho nohách po pravej strane. Popri reliéfe sa tiahne jednoriadkový latinský nápis, poukazujúci na patrocínium zvona: S. FLORIANO / MARTINI [sv. Florián/ Martin]. Druhý reliéf zobrazuje na koni sediaceho sv. Juraja, odetého v rytierskom zbroji, vedúceho zápas s drakom. Svojimi rukami drží kopiju, ktorá je zabodnutá v dračej papuli. Popri reliéfe sa tiahne jednoriadkový latinský nápis, poukazujúci na patrocínium zvona: S. GEORGIO / MARTINI [sv. Juraj/Martin].

Úderový veniec zvona je lemovaný dobovým signujúco-datujúcim latinským kruhopisom:

DIE 22 NOVEMBRIS 1814 FATALI INCENDIO LIQUEFACTA ANNO 1815 TYRNAVIAE FUSA; DEMUM DIE 24 APRILIS 1882 EXORTO FATALI INCENDIO ITERUM LIQUEFACTA NOVITUS TYRNAVIAE PER VILHELMUM FISCHER REFUSA ET DICATA SUM.

V preklade: Dňa 22. novembra 1814 po nešťastnom požiari roztavený, roku 1815 v Trnave odliaty ; potom dňa 24. apríla 1882 opäť roztavený počas pustošiaceho nešťastia/požiaru, nanovo preliaty a venovaný prostredníctvom Viliama Fischera v Trnave.

Zvon sv. Floriána, sv Juraja, sv. Martina

Zvon sv. Jozefa

Hmotnosť: 230 kg; priemer: 724 mm; Zvonolejár, miesto a rok odliatia: Rodina Dytrychová, Brodek u Přerova, r. 1983; ladenie: c2

Je to druhý najmenší zvon. Obvod krku zvona je lemovaný dookola obiehajúcim, opakujúcim sa florálno-geometrickým ornamentom, ktorého jednotlivé časti dekoruje rastlinný motív v podobe akantových listov. Na severnej strane drieku zvona nájdeme reliéf, zobrazujúci sv. Jozefa, držiaceho vo svojej ľavej ruke malého Ježiška a v pravej ruke ľaliu. Na náprotivnej strane drieku je daná plastika, vyobrazujúca krížik. Úderový veniec zvona je zdobený slovensko-českým kruhopisom, s datujúcim zakončením, poukazujúcim okrem signatúry aj na patrocínium zvona:

SVÄTÝ JOZEF, PATRÓN DOBREJ SMRTI, ORODUJ ZA NÁS ♦DUBNICA ♦ ULILA RODINA DYTRYCHOVA R ♦ [roku] P ♦ [Pána] 1983

Zvon sv. Jozefa

Zvon sv. Michala Archanjela

Hmotnosť: 145 kg; priemer: 625 mm; Zvonolejár, miesto a rok odliatia: Rodina Dytrychová, Brodek u Přerova, r. 1983; ladenie dis-es2

Spomedzi všetkých zvonov je najmenší. Obvod krku zvona je lemovaný dookola obiehajúcim, opakujúcim sa florálno-geometrickým ornamentom, ktorého jednotlivé časti dekoruje rastlinný motív v podobe akantových listov. Nájdeme na ňom aj situovaný reliéf, zobrazujúci sv. Michala Archanjela s prilbou (s vyobrazením krížika) na hlave, odetého v rytierskom odeve, držiaceho vo svojej pravej ruke meč a v ľavej ruke svoj obranný štít. Úderový veniec zvona je zdobený slovensko-českým kruhopisom, s datujúcim zakončením, poukazujúcim okrem signatúry aj na patrocínium zvona:

SVÄTÝ MICHAL ARCHANJEL, BRÁŇ NÁS V BOJI PROTI ZLOSTI A ÚKLADOM DIABLOVÝM ♦ ULILA RODINA DYTRYCHOVA ♦ DUBNICA N/V L ♦ [léta] P ♦ [Páně] 1983

Zvon sv. Michala Archanjela

Ďakujeme všetkým dobrodincom za finančnú a modlitebnú pomoc pri oprave zvona Panny Márie Pomocnice kresťanov. Nech nám zvuk tohto zvona pripomína neustálu pomoc a ochranu Panny Márie Pomocnice.

Komunita saleziánov z Dubnice nad Váhom

Prihláška na tínedžerský tábor

Pozývame ťa prežiť krásne dobrodružstvo na Olympe.
Čakajú ťa akčné hry, silné priateľstvá, maximálne nasadenie, niečo sa naučíš vytvoriť vlastnými rukami, budeš súťažiť, ale aj spolupracovať s druhými. Spoznáš nové miesta, druhých ľudí, sám seba a možno pokročíš aj v priateľstve s Bohom.

Letný tínedžerský tábor je pre mladých 14-19 rokov pri malebnej dedinke Ostrý Grúň od soboty 17.7. do štvrtka 22.7. 2021 za 130 eur (členovia Domky 120 eur).

Prihlášku odovzdaj čím skôr so zálohou 50 eur (prednosť majú skôr prihlásení), zvyšnú sumu je potrebné zaplatiť najneskôr v deň nástupu na tábor. Podrobnejšie informácie budú zaslané emailom.

Cena zahŕňa ubytovanie, stravu 5x denne, poistenie, dopravu, materiál, spomienkový predmet.
Tým, ktorí nemôžu zaplatiť účastnícky poplatok v plnej výške, sa budeme snažiť vyjsť v ústrety zľavami, prosím dajte nám vedieť.
V prípade otázok nás kontaktujte osobne alebo na telefónnom čísle 0903 409 007 (Vlado Plášek SDB)

Pre členov odborov a tých, ktorí majú možnosť získať z podnikového sociálneho fondu príspevok na tábor pre svoje deti, na požiadanie poskytneme potvrdenie o zaplatení.

Platbu za tábor môžete uskutočniť aj elektronicky na číslo účtu: SK51 5600 0000 0044 1187 5002 (Prima banka)

Do informácie pre prijímateľa dajte meno a priezvisko dieťaťa.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb163mMVg3doaKhiUMzjb43NeGIylHSPdwFawQb98nyPm0fA/viewform?usp=sf_link

Poďakovanie za podporu Tehličky 2021

Tohtoročná zbierka, Tehlička 2021, ktorá sa konala vo Veľkonočnom období, bola určená  pre podporu saleziánskeho diela v Jakutsku. Pomohla získať finančné prostriedky na opravu saleziánskeho komunitného domu v Aldane.

Mohli ste prispieť modlitbou, jednorazovým finančným darom alebo získať financie prostredníctvom vlastného nápadu/výzvy.

Doteraz sa podarilo vyzbierať 110 000 eur

Saleziánska komunita z Aldanu píše: „Vaša podpora bola pre nás povzbudením a veľkou pomocou. Vďaka nej sa nám podarilo zvýšiť povedomie o slovenskej saleziánskej misii v Jakutsku. Suma 110 000 eur, ktorá sa doteraz vyzbierala pomôže pri rekonštrukcii komunitného domu a veríme, že saleziáni budú aj naďalej môcť poskytovať teplo domova pre tamojších mladých.“

Hoci hlavná kampaň vyvrcholila vo Veľkonočnom týždni, finančné príspevky je možné posielať ešte do konca októbra 2021.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK6911000000002620852641

Za pomoc pri podpore Tehličky 2021 Vám srdečne ďakujeme.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami pri ďalšom ročníku.

www.tehlicka.sk