Sestra Lamiya a sestra Mery idú do toho – navždy!

1.Semptember 2023 nebol len dňom ústavy Slovenskej republiky. Bol to aj osobný sviatok dvoch rehoľných sestier, ktoré v tento deň spečatili svoje duchovné povolanie večnými sľubmi v kostole Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici.

Sestra Lamyia Jalilová a sestra Mária Gregová sa navždy pripojili ku komunite dcér Panny Márie Pomocnice. Že to bol naozaj sviatok, potvrdilo aj množstvo ľudí, ktorí ho prišli spolu s nimi osláviť.

Krátko pred 11. hodinou boli priestory kostola zaplnené. Miništranti a kňazi už čakali nachystaní v sakristií, alebo aj mimo neho, pretože kňazská účasť bola hojná (26 kňazov) a v sakristií by bolo trochu tesno. O jedenástej hodine sa začala svätá omša slávnostným sprievodom. Hudobne ju doprevádzal mládežnícky zbor. Hlavným celebrantom bol saleziánsky provinciál don Peter Timko, ktorý sa po úvode prihovoril ľudu a osobitne sestrám. Začala sa prvá z troch častí svätej omše, bohoslužba slova. Čítali sa čítania, ktoré si sestry samé vybrali. Po nich boli prečítané krátke životopisy, ktoré hovorili o ich detstve, dospievaní, rodine a ceste k duchovnému povolaniu. Nasledovala druhá časť omše , kde sa prítomní modlili litánie, zatiaľ čo obe sestry v pokore ležali pred oltárom. Následne zložili sľub , ktorý spečatili svojom podpisom na oltári. Po tomto obrade nasledovalo emotívne prijatie sestier komunitou, pri ktorom všetky prítomné sestry saleziánky prišli osobne pozdraviť a privítať medzi sebou nové členky saleziánskej rodiny. Po privítaní nasledovala posledná časť sv. omše – bohoslužba obety, ktorá prebiehala klasicky. Po omši sa Lamyia a Mery poďakovali modlitbou všetkým prítomným a mohla sa začať nekončiaca ďakovačka od priateľov , rodiny a známych , plná darov, fotiek a milých prekvapení.

Takéto prekvapenie vymysleli pre sestru Lamiyu aj mladí z Dubnice, keď jej darovali ako spoločný dar, jeden veľký obraz, v ktorom je sestra Lamyia uprostred medzi cirkevnou ZŠ, strediskom SCVČ Laura, kostolom a Kaťákom, teda medzi  4 hlavnými miestami, kde šíri evanjeliovú zvesť nielen medzi mladými.

Deň sa končil agapém , ktoré bolo pripravené v priestoroch saleziánskeho strediska Salesko. Nechýbal chutný guláš, zákusky a iné lahôdky…

Ako sme si išli pre sr. Niku do Turína

FOTOREPORTÁŽ

Pozývame vás vydať sa spolu s nami a našimi fotkami na cestu do Turína, kde 29.júla naša novicka Nikola Mihalčinová zložila prvé rehoľné sľuby a my sme mali tú česť odviezť si ju so sebou do Dubnice, kde strávi prvé roky jej zasväteného života.

Vyrážame z provinciálneho domu v Petržalke v piatok 28. júla skoro ráno – ešte za tmy. Smer – letisko M.R. Štefánika.

Atmosféra v taxíku je vytešená – aj keď ešte napoly spíme.

Pred odletom sa fotím so „šéfkou zájazdu“, sr. Mirkou Tarajovou našou provinciálnou vikárkou. Spolu nás letí 17 – vrátane Nikiných rodičov a starkého – ktorí sú v zábere práve za nami.

Toľko sestier v jednom lietadle – bola to celkom atrakcia pre našich spolucestujúcich.

Najprv sme leteli v takejto šľahačke….

… ale nad Alpami sa našťastie mraky rozostúpili a mohli sme obdivovať majestátne horské masívy.

Turínskymi ulicami… sme sa stále viac blížili k nášmu cieľu: na Valdocco.

Naše srdcia vyzváňali od radosti – spolu s poludňajšími zvonmi don Boscovej baziliky Panny Márie Pomocnice. Cítili sme sa, akoby sme konečne prišli domov – tam, kde začalo naše dielo a vlastne aj každé saleziánske povolanie.

Na nádvorí Valdocca sme stretli našu Lamiyu, ktorá tu strávila uplynulý mesiac prípravou na svoje večné sľuby. Spolu s ňou tu bola aj sr. Mery Gregová… a toho kňaza naľavo nikomu hádam netreba predstavovať. :-) Také jedinečné stretnutie treba osláviť – ako inak pravou talianskou zmrzlinou.

V sobotu ráno sa bazilika naplnila na slávnosť skladania sľubov troch talianskych noviciek, jednej Maďarky a našej Niky.

Hlavným celebrantom bol don Stefano Martoglio, SDB, generálny vikár saleziánov.

Prvé čítanie z knihy Deuteronómium: Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný… veľmi dbaj na to, aby si nezabudol na Pána…

Krásne dvojhlasne zaspievaný žalm 61: Iba v Bohu je moja spása

Druhé čítanie z listu Filipanom predniesla naša sr. Rózka Mrenová v slovenčine. Bol to silný okamih, keď sa bazilikou niesli slová v našej reči: Všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša…

Evanjelium podľa sv. Matúša: …Nebuďte ustarostení…Hľadajte najprv Božie kráľovsvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné dostanete navyše…

Dôležitý moment pre našu Niku: skladanie sľubov – kto pozeral slávnosť priamom prenose na youtube – vie, že sa formula sľubov odznela v taliančine aj v rodnej reči neoprofesiek. (Záznam zo slávnosti sa dá stále násjsť na tomto linku: IN DIRETTA STREAMING – PRIME PROFESSIONI – Figlie di Maria Ausiliatrice Piemonte e Valle d’Aosta (fmapiemonte.it))

Na záver sv. omše nové sestry symbolicky odniesli horiace sviece k pozostatkom našich zakladateľov: k don Boscovi a matke Mazzarellovej

Slávnosť pokračovala pohostením – nechýbalo ani krájanie torty – na foto sú nové sestry s generálnou predstavenou sr. Chiarou Cazzuola, FMA.

Fotka novej sestry so svojou prvou direktorkou – našou sr. Dankou.

… a ešte malý kultúrno-zábavný program.

Potom už nastalo lúčenie a balenie a cesta na Slovensko. Napriek meškajúcim lietadlám sme nadránom v zostave Danka, Andy, Lamiya a Nika dorazili do Dubnice. Už nám chýba iba sr. Aďa Badíková, aby sme v novej zostave odštartovali ďalší rok v našej komunite.

Foto: archív sestier saleziánok

Text: sr. Andrea Miklovičová, FMA

Volejbalisti obnovili povianočnú tradíciu

27. – 28. decembra sa po dlhšej dobe konala volejbalová liga o pohár bl. Artemide Zattiho.

Tento saleziánsky blahoslavený nás sprevádzal počas celej ligy, vyprosovali sme si práve na jeho prihovor požehnanie na celý priebeh podujatia a obohatili sme sa jeho životom, ktorý obetoval pre núdznych, chudobných a chorých.

Do ligy sa prihlásilo šesť tímov. Zápasy boli napínavé a tímy, ktoré práve nehrali, viedli v kaťáckom bare pekné rozhovory, nadväzovali priateľstvá, bolo to veľmi požehnané.

V prvý deň sa odohralo pätnásť zápasov základnej časti. V druhý deň sa hrali dva zápasy – o tretie a prvé miesto.

Tretie miesto získal tím Zemiakový šalát, druhé Vianočné lamy a pohár bl. Artemide Zattiho si odniesol tím Tow Meot na čele s Filipom Ondrášom. Liga mala veľmi peknú spätnú väzbu, čo pripisujeme najmä príhovoru blahoslaveného patróna podujatia.

Andrey Babulík

Večné sľuby sestry Alenky

Po desiatich rokoch mala Dubnica opäť tú česť hostiť slávnosť večných sľubov. Skladala ich naša rodáčka sr. Alenka Badačová.

Spolu s ňou osláviť jej veľký deň prišli aj mnohí mladí a členovia saleziánskej rodiny z našich stredísk na celom Slovensku.

Hlavný celebrant, provinciál saleziánov don Peter Timko povzbudil Alenku, ale aj všetkých prítomných, prežívať život v radosti: „Odovzdajme sa Bohu takí, akí sme, lebo práve takých akí sme nás vie urobiť darom pre mladých a pre všetkých.“

Po svätej omši nasledovala záhradná slávnosť, kde sa v príjemnej atmosfére delo posedieť, porozprávať, ale aj sa zapojiť do spevu s heligónkárskym duetom dona Mariána Bielika a Andreja Škvaru.

„Bola to krásna oslava, kde sa prejavila naša súdržnosť a vzájomná pomoc v saleziánskej rodine,“ vyjadrila svoju vďačnoť pani Alena Badačová, mama sestry Alenky

.

Birmovanecký výlet do Trnavy

Prípravy na birmovku vrcholia – a tak sa dvadsaťpäť dní pred touto veľkou udalosťou uskutočnilo zážitkové sústredenie birmovancov.

Počas cesty sa formou zábavných aj serióznych úloh účastníci zoznamovali s ovocím Ducha Svätého: zdržanlivosťou, pokojom, láskavosťou, radosťou… Potrénovali sa aj vo vernosti – vytrvalosťou zdolali všetkých 143 schodov Trnavskej veže a mohli pozorovať nielen mesto ale symbolicky aj svoj život z nadhľadu tridsiatich metrov.

Ďalej ich kroky smerovali k saleziánom, kde ich privítalo vynovené mládežnícke stredisko. Veľmi rýchlo sa tu začali cítiť ako doma, hlavne keď dorazila pizza k obedu a bola možnosť zahrať si ping pong, kalčeto, frisbee, zatancovať si alebo len tak počilovať na príjemnej teraske.

Program slávnostne ukončila svätá omša, ktorá bola prejavom najdôležitejšieho ovocia Ducha – lásky. Don Bohuš našim kandidátom na birmovku predstavil život podľa Ducha plný šťavnatého výživného ovocia – tak ako to uvádza sv. Pavol v liste Galaťanom. S nádejou, že sa birmovanci rozhodnú pre tieto hodnoty a budú podľa nich naďalej smerovať svoj život sa celá partia večer vrátila domov.
Sprevádzajme ich v modlitbe počas ich záverečných príprav na prijatie Ducha Svätého.

Text: Andrea Miklovičová

Foto: Bohuš Levko

Stretká a krúžky sa rozbehli aj v SCVČ Laura

Jesenné listy už poletujú vo vzduchu, čas s nimi letí o preteky a v SCVČ Laura sme radi, že sme sa s nádejou rozleteli do nového školského roka. Kým nám to situácia dovolí, vsadili sme hlavne na pravidelné aktivitity – krúžky, stretká, prípravy…lebo veríme vo výchovný potenciál založený na dlhodobom pôsobení na deti a mladých.

Po sťahovke sr. Danky Oremovej bola na základe výberového konania riadením SCVČ Laura poverená sr. Elena Caunerová. Prajeme Elen, aby sa medzi nami naďalej dobre cítila a mala veľa sily, energie a úsmevu pre jej zodpovednú úlohu.

Krúžky

Ako prvý sa roztočil tanečný krúžok. Tento rok máme 33 tanečníc v troch kategóriách: mládež, juniorky a deti. Ak to bude možné, mali by sa okrem tréningov a nácvikov zúčastniť aj vystúpení a súťaží. Zvykli vždy priniesť nejaké ocenenia, tak dúfame, že sa im bude dariť aj tento rok. Ale hlavne veríme, že im tanec prinesie krásu – vnútornú aj vonkajšiu.

Ďalej fungujú športové krúžky: florbal, vybíjaná, volejbal. Pokračujú aj Svetielkové rakety z rozprávky s vyrábacím krúžkom. Detský zbor nám skrášľuje nedeľné omše Každý týždeň ešte fungujú krúžky angličtiny, ukulele, cvičenie pre ženy, knižnica…

Stretká

Stretká – rovesnícke skupiny to je pre nás srdcovka. Je to naša spoločná cesta vo viere a v ľudských hodnotách. Stretká fungujú pod rôznymi krycími názvami ako Hranolky, Crazy Girls, BB, Seňority, Činsky múr… a pokrývajú takmer všetky ročníky ZŠ a SŠ. Neoceniteľnou je v nich pomoc animátorov – dobrovonľíkov.

Projekt Matelko s Rannou kávou re mamičky a Dobrý pastier by si zaslúžili aj samostatný článok. Tak o tom zase niekedy nabudúce. :-)

Príprava na prvé sv. prijímanie

Ohromnú radosť máme z rozbehnutého programu Deti Svetla – prípravy na prvé sväté prijímanie. Prihlásilo sa vyše 120 detí, ktoré sa aj s pomocou sestier, saleziánov a tímu animátorov chystajú na svoje veľké stretnutie s Ježišom. Tohtoročnou novinkou je, že aj rodičia sa počas programu pre deti pripravujú na svojej „dospeláckej“ úrovni, aby svojim ratolestiam pomohli osláviť túto jedinečnú udalosť a pokračovať v ich priateľstve s Ježišom.

Príprava na birmovku

Podobne sa naštartoval aj projekt Cesty zrelosti – dozrievania vo viere, ktorý vyvrcholí budúci rok birmovkou. Vyše sedemdesiat birmovancov sa stretlo na dvoch maxistretkách a od októbra fungujú v piatich skupinkách so svojimi animátormi.

Ďalšie aktivity

Rozbehli sa aj obľúbené Piatkové večery v Kaťáku, animátorské stretnutia… S novou generáciou animátorov sme boli na výlete a zdolali sme Omšenskú Babu.

Prosíme o modlitbu, aby sme napredovali v našej činnosti ďalej – podľa fantázie lásky a novej abecedy pastorácie – ako nám to zanechal vo svojom odkaze pápež František pri svojej návšteve Slovenska.

Viac na https://dca.sclaura.sk/kruzky/

text. sr. Andy Miklovičová FMA

foto: archív SCVČ Laura

Sestra Fany zložila večné sľuby. Boli sme pri tom.

Posledná prázdninová nedeľa, 29. septembra, sa niesla v obzvlášť slávnostnom duchu. Sestra Františka Martinková FMA, ktorá ešte nedávno pôsobila v Dubnici, zložila v Trnave svoje večné sľuby počas svätej omše, ktorej predsedal apoštolský prefekt Mons.Vladimír Fekete SDB.

Do Trnavy sa Fany vybrali podporiť dievčatá z jej stretka Crazy Girls, spoluanimátorky, rodinky, mladí, a aj ostatní mladí duchom. Don Vlado Plašek SDB zážitok z tohto dňa opísal slovami: „Zobrať mladých na miesta, kde môžu načerpať a inšpirovať sa, je vždy krásne a je to zmysluplne strávený čas.“

Súčasťou liturgie večných sľubov bolo aj čítanie životopisov, v ktorom sa predstavila cesta povolania sestier. Fany si v tom svojom zaspomínala: „Dubnica je pre mňa metaforou priateľskosti, prijatia a otvoreného srdca.“

Pre sestru Editu Štefkovičovú FMA, bývalú direktorku dubnickej komunity sestier, to bola jedinečná slávnosť, keďže sprevádzala sestru Fany počas prvých krokov jej formácie a aj teraz počas  prípravy na jej večné áno. Svoje pocity vyjadrila slovami:„Vždy žasnem nad tým, ako si Boh vedie dušu, ako je verný a doťahuje veci až do konca – od semienka povolania až k večným sľubom.“

Počas slávenia sa sestrám prihovoril don Peter Jacko SDB, provinciálny vikár. Zdôrazňoval predovšetkým význam vernosti a vytrvalosti v láske: „Je ľahké povedať – milujem ťa. Ale dôležité, aj keď ťažké, je povedať-  milujem ťa navždy.“ To bolo posolstvo, ktoré chcel odovzdať nielen sľubujúcim sestrám, ale aj všetkým prítomným – tak zasväteným ako aj manželom –  každému, kto vykročí na cestu lásky.

Slávnosť sa  potom presunula do priestorov gymnázia sv. Angely Merici, kde bola možnosť nielen sa stretnúť pri občerstvení, ale aj zahrať sa a vybehať na školských  ihriskách. A hlavne ešte sa rozlúčiť a odfotiť so sestrou Fany, ktorá bude vo svojej misii pokračovať v Krízovom centre pre rodinu v Rožňave.

Video zo slávnosti je k dispozícii tu.

autor: Andrea Miklovičová FMA

foto: Lamiya Jalilová FMA, Vlado Plašek SDB

SCVČ Laura opäť otvorené pre deti

V stredu 9.9. 2020 o 15:00 sa ako každoročne konalo otvorenie nášho oratka Laura, spojené s prihlasovaním na krúžky a stretká. Rodinky s deťmi postupne prichádzali a mohli si užiť tento krásny čas.

Pre deti tu boli pripravené rôzne stanoviská, kde sa mohli zabaviť a za ich splnenie získať sladkú odmenu. Medzi úlohami bolo napríkald zhodiť čo najviac koliek pomocou lopty alebo obviazať „zraneného“.Bolo cítiť že poobedie si užívali tak deti, ako aj rodičia. Odštartovanie tohto roka je za nami a my sa už tešíme na všetky krúžky a stretká.