Večné sľuby sestry Alenky

Po desiatich rokoch mala Dubnica opäť tú česť hostiť slávnosť večných sľubov. Skladala ich naša rodáčka sr. Alenka Badačová.

Spolu s ňou osláviť jej veľký deň prišli aj mnohí mladí a členovia saleziánskej rodiny z našich stredísk na celom Slovensku.

Hlavný celebrant, provinciál saleziánov don Peter Timko povzbudil Alenku, ale aj všetkých prítomných, prežívať život v radosti: „Odovzdajme sa Bohu takí, akí sme, lebo práve takých akí sme nás vie urobiť darom pre mladých a pre všetkých.“

Po svätej omši nasledovala záhradná slávnosť, kde sa v príjemnej atmosfére delo posedieť, porozprávať, ale aj sa zapojiť do spevu s heligónkárskym duetom dona Mariána Bielika a Andreja Škvaru.

„Bola to krásna oslava, kde sa prejavila naša súdržnosť a vzájomná pomoc v saleziánskej rodine,“ vyjadrila svoju vďačnoť pani Alena Badačová, mama sestry Alenky

.