Saleziáni vo svete

Saleziánska rodina sa skladá zo štyroch zložiek, ktoré založil samotný don Bosco (Saleziáni, Združenie Márie Pomocnice, Dcéry Márie Pomocnice, Spolupracovníci), ktoré sú zastúpené aj v Dubnici nad Váhom, a z ďalších početných zložiek, ktoré spája don Boscov duch a jeho poslanie. Animačná služba a centrálna koordinácia garantujú vernosť charizme, spoločenstvo a spoluprácu, osobný a komunitný rast.

 (názov, miesto a rok vzniku)                                                          

 1. Saleziáni dona Bosca (SDB) – Turín 1859
 2. Združenie Márie Pomocnice (ADMA) – Turín 1869
 3. Dcéry Márie Pomocnice (FMA) – Mornese 1872
 4. Združenie saleziánov spolupracovníkov(ASC) – Turín 1876
 5. Celosvetové združenie bývalých chovancov dona Bosca (exallievi) – Turín 1870, 1908
 6. Odchovankyne FMA – Turín 1908
 7. Dobrovoľníčky dona Bosca (VDB) – Turín 1917
 8. Dobrovoľníci s donom Boscom (CDB) – Rím 1994
 9. Apoštolky Svätej rodiny (ASF) – Messina (Taliansko) 1889
 10. Sestry lásky z Miyazaki (CSM) – Miyazaki (Japonsko) 1937
 11. Sestry misionárky Márie Pomocnice kresťanov (MSMHC) Guwahati (India) 1942
 12. Dcéry Božského Spasiteľa (HDS) – Santo Domingo (Salvádor) 1956
 13. Sestry služobníčky Nepoškvrneného Srdca Márie (SIHM) – Bang-Nok-Khuek (Thajsko) 1937
 14. Sestry Márie Nepoškvrnenej (SMI) – Krishnagar (India) 1948
 15. Sestry Ježiša mladíka (IJA) – Campo Grande (Brazília) 1938
 16. Asociácia saleziánskych dám (ADS) – Karakas (Venezuela) 1968
 17. Dcéry Najsvätejších Sŕdc Ježiša a Márie (HH.SS.CC.) – Agua de Dios (Kolumbia) 1905
 18. Saleziánky oblátky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (SOSC) – Bova Maria (Reggio Calabria, Taliansko) 1933
 19. Dcéry Kráľovnej márie Nepoškvrnenej (DQMI) – Bangkok 1954
 20. Svedkovia Zmŕtvychvstalého 2000 (TR 2000) – Rím 1984
 21. Kongregácia svätého Michala Archanjela (CSMA) – Miesce Piastowe (Poľsko) 1898
 22. Kongregácia sestier Zmŕtvychvstania (HR) – Guatemala 1980
 23. Sestry ohlasovateľky Pána (SAL) – Shiu Chow (Čína) 1931
 24. Učeníci – Sekulárny inštitút dona Bosca (DISC) – Krishnagar (India) 1973
 25. Priatelia Cancoa Nova (CN) – Brazília 1978
 26. Sestry svätého Michala Archaniela – Poľsko 1928
 27. Sestry Márie Pomocnice (SMA) – India 1974
 28. Misijná komunita dona Bosca (CMB) – Bologna (Taliansko) 1994
 29. Sestry kráľovskej hodnosti Nepoškvrnenej Panny Márie
 30. Don Boscove sestry navštívenia (VSDB)
 31. Kontemplatívna fraternita Márie z Nazareta (FCMN) – Uruguaj 1981

(zdroj: www.saleziani.sk/salezianska-rodina)