Stretli sa deti a seniorky

V druhý štvrtok v mesiaci sa stretávajú v saleziánskom stredisku Kaťák kresťanské seniorky. V štvrtok 10. októbra však bolo „stretko“ výnimočné. Deti z cirkevnej základnej školy pod vedením p. učiteľky Bibiány Kulovej si pripravili pekný, tvorivý program: básničku, scénky, tanec, spev. Po ňom sa spolu porozprávali. Ďakujeme.

Nové svitanie 2018

Rok príprav ďalšieho ročníka konferencie Nové svitanie na Skalke pri Trenčíne vyvrcholil samotnou konferenciou v dňoch 14. – 18. júla 2018. Mottom sa stal verš z Lukášovho evanjelia 12, 32 – „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať  vám kráľovstvo.“ Od motta sa odvíjali jednotlivé témy prednášok i detský program. Mládežnícky program mal už tradične evanjelizačno-dobrodružný nádych.

Do príprav a organizácie sa každoročne zapája Walsinghamské spoločenstvo, ktorého členmi sme my, Babulíkovci, ako farníci z Dubnice nad Váhom. Okrem nás pomocnú ruku podávajú aj členovia spoločenstiev pôsobiacich v rámci KCHO v našej farnosti, ktorým sme veľmi vďační za nezištnosť a veľký osobný vklad do služby.
Konferencia mala i v toto leto krásnu dynamiku. Počet účastníkov sa z minuloročných 1,100 zvýšil na viac než 1,500. Workshopy, prednášky, sväté omše, adorácie a modlitbové večery naplnili hlavný stan ľuďmi hladnými po poznaní a zážitku Božej lásky. Medzi hostí aj tento rok patrili osobnosti zo Slovenska (o. Dominik Markoš, o. Ivan Barus, o. Jozef Mihok, o. Martin Harčár a komunita Emanuel, o. Milan Záleha, o. Milan Toman a iní), ale tiež hostia zo zahraničia, predovšetkým na Slovensku známy o. Elias Vella z Malty, Michelle Moran z Veľkej Británie a o. John Baptist Bashobora z Ugandy.

Kňazi spovedajúci počas programu svedčili o mnohých hlbokých spovediach. Účastníci svedčili o osobnej skúsenosti s Božím milosrdenstvom. Čas na lúke pod kláštorom bol opäť veľmi požehnaný a plný vzájomnosti a radosti z toho, že vieme, komu sme uverili.
(Peťa Babulíková)

Konferencia Nové svitanie – už túto sobotu!

Pozývame vás i tento rok na konferenciu pre každého – jednotlivcov i rodiny, deti, mladých i starších, hľadajúcich i tých, ktorí už našli. Prednášky, sväté omše, sviatosti, workshopy, modlitba chvál i uzdravenia, mariánska úcta i gréckokatolícka liturgia v závere konferencie – a to všetko na majestátnej a na pútnickú tradíciu bohatej Skalke pri Trenčíne.

Katolícka pútnická konferencia „Nové svitanie“ už má na Slovensku i v Čechách svojich priaznivcov. Konferencia určená pre všetkých vrátane detí, mladých, rodiny i starších sa už po šiesty raz koná na pútnickej Skalke pri Trenčíne. Jej tradičnou náplňou je slávenie svätých omší, prednášky a workshopy našich i zahraničných hostí, modlitba chvál i príhovoru, večerné modlitby za uzdravenie a iné. Nechýba hravý program pre deti ani dobrodružne ladený program pre mladých účastníkov. To všetko je naplnením vízie jej zakladateľa Mylesa Dempseyho, ktorý „stiahol nebo na zem“ už pred viac než tridsiatimi rokmi na mariánskom pútnickom mieste Walsingham v Anglicku. Práve tu sa totiž koná materská konferencia pod názvom „New Dawn“. Ponúknuť Cirkev v celej jej nádhere, oprášiť každý jej aspekt – liturgický, mariánsky, sviatostný, charizmatický – a ponúknuť ich svetu, ktorý Cirkev často považuje za polomŕtvu, nedynamickú či staromódnu nositeľku Ježišovho odkazu. Dubnickí farníci a členovia spoločenstiev, ktoré v našom meste žijú živú vieru, sa už niekoľko rokov podieľajú na organizácii konferencie. Je to tak i tento rok.

Tohtoročná konferencia sa koná v dňoch 14. – 18. júl 2018. Pozývame všetkých, ktorí túžia zažiť všetky bohatstvá Katolíckej cirkvi pod jednou strechou, utužiť svoj vzťah s Bohom v krásnej prírode alebo Mu odovzdať svoje trápenia či pochybnosti. Svedectvá o uzdravení vzťahov či tela, o nájdení viery na lúke pod starobylým kláštorom či v tichu kláštornej kaplnky i svedectvá kňazov o silných, dojímavých spovediach ľudí, ktorí sa rozhodli vrátiť sa k sviatostnému životu po Božom dotyku na konferencii, to všetko dáva tušiť krásu ovocia i v tento rok. Témou konferencie je verš z Lukášovho evanjelia – „Neboj sa, maličké stádo, lebo Vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.“ (Lk 12, 32). Medzi hosťami privítame otca Brodeka, Michelle Moran – exprezidentku ICCRS, i otca Johna Baptistu Bashaboru, ktorý po prvý raz príde slúžiť na Slovensko.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Otec Bashobora

Otec Bashabora je skromný kňaz z africkej Ugandy, ktorý každoročne slúži i na konferencii vo Walsinghame. Jeho pokojný hlas pôsobí až prekvapujúco v porovnaní s mocou, s akou šíri Božie kráľovstvo. Na jeho príhovor sa udialo množstvo uzdravení, má mnoho darov, ktoré aktívne používa. Je tiež skvelým kazateľom a nazerateľom do ľudskej duše. No nielen tým je otec Bashabora výnimočným a vzácnym človekom. Jeho misijné dielo v rodnej Ugande, kde sa venuje opusteným deťom z ulíc, má rovnako veľkú, ak nie väčšiu hodnotu. Je zakladateľom početných nemocníc a sirotincov, osobne sa zaujíma o núdznych a znevýhodnených vo svojej krajine, je zakladateľom nadácie.  Veľmi sa tešíme, že ho počas šiesteho ročníka budeme môcť privítať na konferencii a stať sa svedkami jeho pokornej, no mocnej služby medzi nami.

Podrobné informácie o konferencii, možnostiach stravy, doprave, ubytovaní či iných veciach, ktoré vás zaujímajú, sa dočítate na stránke novesvitanie.sk. Tohtoročnou novinkou bude i ponuka občerstvenia od Daddy’s Café či zvýšený hygienický štandard, no i samostatný stan pre mamičky s deťmi a iné. Nechajte sa prekvapiť – tohtoročným programom, organizačnými novinkami i tým, čo pre vás náš milý Boh na Skalke pripravil.

(Peťa Babulíková, členka organizačného tímu konferencie)

 

Zlaté jubileum katolíckej charizmatickej obnovy v Ríme

V dňoch od 1.6 do 5.6 sme niektorí zo Spoločenstva Skala prežívali dobrodružstvo putovania do Ríma v rámci zlatého jubilea katolíckej charizmatickej obnovy. Na putovnú cestu sme sa vydali 1.6. z Trenčína v podvečerných hodinách. Spolu s nami cestovali ďalší naši priatelia z katolíckej charizmatickej obnovy na Slovensku spolu s kňazmi a generálnym vikárom otcom Petrom Brodekom (vyše 150 Slovákov). Boli sme plní očakávaní. A tak ako apoštoli aj my sme boli spojení v modlitbe spolu s našou Nebeskou Mamkou a očakávali sme príchod Ducha Svätého do nášho srdca. Po dlhej, strastiplnej, ale požehnanej ceste, sme konečne docestovali na miesto nášho ubytovania neďaleko Ríma v nádhernom pútnickom komlexe Fraterna Domus. Kde sme mali sv.omšu a večeru. Ráno nás o 7.30 čakali raňajky a potom celodenný program. Začali sme ho sv.omšou v Ústave sv. Cyrila a Metoda, kde nás privítali naši slovenskí kňazi.

Po malom občerstvení sme sa presunuli do chrámu sv.Petra kde sme  mohli zotrvať v modlitbe alebo si užiť nádhernú atmosféru tohto posvätného miesta. V popoludňajších hodinách sme sa presúvali na Circo Massimo. Tu  mala prebiehať Turíčna vigília so Sv.Otcom. Bolo úžasné pozorovať rozmanitosť národností zo všetkých kútov sveta, ktoré sa spoločne zjednotili v Duchu Svätom. Spoločne sme chválili Pána v piesňach a modlitbách. Na pozvanie sv.Otca tu boli prítomní aj bratia a sestry z iných denominácií.

Sobotný program sa začal modlitbami chvál a adoráciou a pokračoval svedectvami a príhovormi Michelle Moranovej a Gilberta Barbosu, reprezentantov dvoch spomenutých usporiadateľských organizácií. Svätý Otec prišiel medzi desiatky tisíc účastníkov zo 130 krajín pred šiestou hodinou večer. Na pódium s veľkým nápisom „Ježiš je Pán“ vystúpil spolu s ďalšími predstaviteľmi, medzi ktorými boli okrem niekoľkých kardinálov tiež predstavitelia charizmatických spoločenstiev z iných kresťanských cirkví.

Zhromaždenie sa s oduševnením zjednotilo v speve Vive Jesús el Seňor, po ktorom zaznelo evanjeliové čítanie z Veľkňazskej modlitby, kde Ježiš prosí Otca, „aby všetci boli jedno“. Ako prvý sa prihovoril pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa. Na pozadí obrazu Babylonskej veže poukázal na dielo Ducha Svätého, ktorým je odpútanie človeka z jeho upätosti na seba samého a jeho nasmerovanie ku Kristovi. Kopernikovským obratom nazval „krst v Duchu Svätom“, ktorý spoločenstvu učeníkov umožňuje prejsť od zameriavania sa čisto na seba k zameraniu sa na Boha, na „veľkú jednotu, ktorou je celé Kristovo telo, ba celé ľudstvo“.

Po pápežskom kazateľovi prehovoril pastor Giovanni Traettino z pentekostálneho spoločenstva Cirkvi zmierenia v Caserte neďaleko Neapola. Poďakoval sa za pozvanie vystúpiť na ekumenickom podujatí a pripomenul dobré vzťahy medzi spoločenstvami katolíkov a protestantov ešte z čias kardinála Jorgeho Bergoglia v Argentíne.

Svätý Otec František vo svojom príhovore poukázal na udalosť Turíc, ktorá uviedla všetkých učeníkov do pohybu so spoločným poslaním: ohlasovať, že Ježiš je Pán. Zdôraznil zjednocujúce pôsobenie Ducha Svätého, ktorý vytvára medzi veriacimi „zmierenú rozličnosť“. Katolícku charizmatickú obnovu označil za „prúd milosti Ducha Svätého“. Pripomenul, že toto dielo malo ekumenický charakter už od svojho počiatkov pred polstoročím:

„Zrodila sa ako ekumenická, pretože je to Duch Svätý, kto vytvára jednotu a je to ten istý Duch, kto dáva inšpiráciu, aby to tak bolo!“ V tejto súvislosti pápež František odporúčal prečítať si diela kard. Suenensa na túto tému.

Na historickom mieste nazývanom starými Rimanmi Circus Maximus poukázal Svätý Otec na mučeníkov, ktorých v tej dobe zabíjali pre zábavu. Pripomenul, že v dnešnej dobe tí, čo zabíjajú kresťanov, nepýtajú sa ich, či sú pravoslávni, katolíci alebo evanjelici, luteráni či kalvíni, ale jednoducho: „Si kresťan?“ „Dnes je tu viac mučeníkov než v tých dobách. A toto je ekumenizmus krvi: zjednocuje nás svedectvo mučeníkov dneška,“ povedal Svätý Otec. Ďalej sa dotkol spoločnej starostlivosti Cirkvi o chudobných a požiadavky jednoty. „Prúd milosti“, ktorý predstavuje charizmatická obnova, „je pre celú Cirkev, nie iba pre niektorých, a nikto z nás nie je v role pána nad ostatnými ako sluhami. Nie, všetci sme služobníci tohto prúdu milosti,“ povedal pápež František.

V nedeľu 4. júna Slávnosťou zoslania Ducha Svätého vyvrcholilo šesťdňové jubilejné stretnutie členov charizmatickej obnovy svätou omšou na Vatikánskom námestí, ktorej predsedal Svätý Otec František.

V popoludňajších hodinách sme mali exkurziu po Ríme. Prechádzali sme popri Anjelskom hrade, videli sme anjelský most či na chvíľu sme si mohli uctiť ostatky sv.Kataríny Sienskej. Náš pobyt v Ríme sa v podvečerných hodinách skončil.

A čo nám toto stretnutie dalo? Nádherné neopísateľné spoločenstvo s bratmi a sestrami. Hlboký dotyk Ducha,ktorý sa vryl do nášho srdca v podobne tichej radosti, lásky a pokoja, ktorý pretrváva doteraz. Nájdenie odpovedí, ktoré sme si niesli vo svojom srdci. A mnoho ďalšieho, ktoré sa postupne odkrýva.

Plné znenie príhovoru Sv. Otca Františka a príhovoru pátra Raniera Cantalamessu.

Nedeľná homília pápeža Františka na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

(Katarína Kudzbelová)

Seminár obnovy v Duchu Svätom v Dubnici nad Váhom

30. apríla sme ukončili v Dubnici nad Váhom seminár obnovy v Duchu Svätom pod záštitou generálneho vikára o. Petra Brodeka. Pán si povolával naň učeníkov z rôznych kútov Slovenska, a tak sa v dubnickom „Kaťáku“ stretli účastníci zo stredného, západného a tiež južného Slovenska.

Aj tento rok bolo stretnutie rozdelené na dva bloky. Blok o vnútornom uzdravení, ktorý prebiehal  v marci. Druhý bol zameraný na Ducha Svätého a Jeho pôsobenie v nás a ten práve bežal v apríli. Každý z 29 ľudí prišiel plní očakávaní, čo chce Boh počas tohto času konať. Tiež každý z nich mal svoj životný príbeh, ktorý zložili Pánovi k nohám pri modlitbe za vnútorné uzdravenie. Seminár bol plný dynamiky. Chvály, prednášky a modlitby sa striedali s priateľským posedením pri dobrej káve, koláčoch a jedle.

V sobotu sme putovali na Skalku k Matke Božej a k sv. Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi. Kde sme sa zúčastnili na slávení sv. omše. Veľká vďaka patrí spoločenstvám Skala a Klasy. Tiež spoločenstvám v Trenčíne a  Bánovciach, ktoré nám vypomohli pri modlitbe za vnútorné uzdravenie a za vyliatie Ducha Svätého. Vďaka patrí aj manželom Bernátkovým z Trenčína, ktorý pomáhali pri organizačných veciach a dozerali na priebeh celého seminára. A samozrejme veľké ďakujem patrí aj miestnym kňazom bez ktorých podpory, ochoty a dovolenia by sa seminár nemohol konať. Práve cez ich kňazské požehnanie prúdili veľké milosti.

A čo na záver? Myslím, že každý z tých čo si prešli týmto seminárom zažili mocný dotyk Boha. Jeho láska menila srdcia a dotyk Ducha Svätého prežiaril  zákutia duše a otázky života našli odpoveď v Bohu. Veď každá udalosť v našom živote je len skladačkou, puzzle v Božom obraze, v Jeho pláne s nami. A keď poodstúpiš ďalej a necháš priestor Bohu zistíš, že všetko do seba zapadá. Boh je a bude s Tebou v každej sekunde tvojho života. Tak aj tento seminár bol  pre mnohých časťou puzzle, ktoré zapadlo do Božieho obrazu s nimi. Nech Pán a Nebeská Mamka naďalej sprevádzajú a žehnajú všetkých, ktorí akým koľvek spôsobom prispeli pri konaní seminára.

Chvála ti Pane za všetko čo si konal a čo budeš ešte konať pri spoločných stretnutiach, na ktoré vás srdečne pozývame napríklad na chvály na prvý piatok o 16.30 v kostole sv. Jakuba pred Sviatosťou Oltárnou.

(Katarína Kudzbelová)

 

Služba v Cirkvi nie je nuda

V krásny slnečný prvý máj nás do Dubnice prišiel povzbudiť košický evanjelizátor Peter Lipták so svojím tímom. Charizmatické spoločenstvá Klasy a Skala spolu s členmi Obnovy v Duchu Svätom a organizátormi konferencie Nové svitanie mali možnosť vypočuť si výborné, vtipné a zároveň veľmi múdre slová o pôsobení Ducha Svätého v Cirkvi, o daroch a charizmách, ako i osobné svedectvá z Petrovho osobného života a jeho evanjelizačnej činnosti. 

Prezentácia, ktorá sprevádzala workshop, ponúkla mnohé biblické citáty a myšlienky z Katechizmu katolíckej cirkvi. Peter nás vyzýval k plnosti života v Duchu Svätom, a zároveň poslušnosti cirkevným autoritám. Súčasťou prvého bloku boli i modlitby za účastníkov, predovšetkým za dar jazykov.

V druhom, popoludňajšom bloku, sme spoločne hľadali svoje služobnícke miesto v Cirkvi v zmysle biblického verša Ef 4,11: „On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov.“ Peter nás previedol bežnými, no mylnými predstavami veriacich o jednotlivých službách. Potom zadefinoval a na príkladoch ilustroval rôznorodosť a pravý význam týchto služieb, do ktorých sú všetci z nás povolaní. Na záver sme si vyprosovali pomazanie do jednotlivých služieb.

Sme vďační, že si Peter spolu so svojimi modlitebníkmi našiel na nás čas vo svojom nabitom programe. Veríme, že slová a modlitby, ktoré sme dnes zažili, nám pomôžu v hlbšom vzťahu s Bohom i Cirkvou, ktorú tvoríme my všetci.

(Peťa Babulíková)

FMA exallieve

Ples rodičov a priateľov školy vo veľkom štýle

Plesová sezóna je v plnom prúde, a zahanbiť sme sa nechceli dať ani my. Jedenásteho februára  nadišla príležitosť aj pre rodičov a priateľov našej školy, aby sa spolu dosýtosti zabavili. Aj tohtoročný ples organizovala už tradične Rada rodičov školy. Ale predsa len v niečom výnimočný bol, totiž prvýkrát sa konal v priestoroch reštaurácie Lavante, čo si pochvaľovali všetci zúčastnení. O celkovej spokojnosti hovorí aj počet zúčastnených, ktorých bolo až 180.

Ples sa rozbiehal už tradičným privítaním, keď zúčastnené dámy dostaly drobný darček vo forme kozmetiky a páni zasa pohárik domácej pálenky. Oficiálne privítali hostí riaditeľka školy pani Monika Pastieriková, predseda rady rodičov pán Peter Burian a direktor saleziánov don Jozef Ragula. Po krátkych príhovoroch nastal čas kultúrneho programu. V pôsobivom vystúpení sa predviedli členovia folklórneho súboru Kolíska, v ktorom sa angažujú aj viaceri žiaci našej školy. Ich vystúpenie bolo príjemným nabudením do celého večera.

O ďalšiu zábavu sa už starala hudobná skupina Melody, ktorá svojim umením bavila hostí až do nasledujúceho rána. Samozrejme s občasnými prestávkami, ktoré mali tiež svoje opodstatnenie. Najskôr sa podávala bohatá večera, neskôr mali účastníci možnosť navštíviť bufet a venovať sa rozhovorom v kruhu priateľov, a napokon o polnoci na všetkých čakalo aj milé prekvapenie – pečené prasiatko.

Počas večera si účastníci mohli zakúpiť aj lístky do tomboly. Tento rok na nich čakalo 77 hodnotných cien, ktoré vzbudili všeobecný záujem a po lístkoch sa len tak zaprášilo. Síce nemohli vyhrať všetci, ale radosť to nevzalo nikomu. Zábava pokračovala až do bieleho rána, kedy sa účastníci – unavení, ale spokojní – rozchádzali domov.

Za túto vydarenú zábavu chceme poďakovať najmä Rade rodičov školy, ktorá sa do organizácie vložila skutočne naplno. Zodpovedne celý ples pripravovali, čo nakoniec prinieslo aj vytúžené ovocie. A tiež chceme poďakovať aj starším žiačkám, ktoré boli ochotné pomôcť v šatni a pri iných drobných úlohách. Pevne verím, že naozaj všetci odchádzali domov spokojní, a mám nádej že sa opäť stretneme pri iných pekných akciách našej školy.

(don Jozef Ragula SDB)


Pozvánka na seminár obnovy v Duchu Svätom

Chceš zažiť dotyk živého Boha alebo osobne spoznať Ducha Svätého a nechať sa Ním vnútorne uzdraviť a naplniť? Tak príď medzi nás. Zažiješ rodinné spoločenstvo, kopec dobrých prednášok, radostnú atmosféru, ale najmä super čas s Pánom. Charizmatické spoločenstvá Skala a  Klasy Ťa pozývajú na ďalší seminár Obnovy v Duchu Svätom v Dubnici nad Váhom v katolíckom dome. Začíname 17. Februára o 17.00.

Muži zatiahli na hlbinu

foto_5

V dňoch 13.-16.10.2016 sa na saleziánskej chate v Slávnickom Podhorí uskutočnili tradičné duchovné cvičenia pre mužov, ktoré tento rok organizovalo miestne Združenie saleziánov spolupracovníkov (ASC). Prednášky z knihy Bože, buď milostivý pútavou formou 11 mužom prezentoval don Jozef Dömény, delegát miestneho združenia ASC.

foto_2

Autor knihy Dr. Scott Hahn vo svojej knihe podrobne rozobral napríklad aj tieto témy: druhy hriechov, sviatosť zmierenia, ako sa spovedať, ako odolávať pokušeniu, Boží hnev a iné, zároveň pripomenul, že človek veľmi potrebuje Božiu pomoc, aby dokázal ovládať svoju žiadostivosť. Po každej prednáške chlapi v ústraní mohli meditovať nad jej odkazom a aplikáciou v osobnom živote a počúvať, čo na to celé hovorí Boh.

foto_4

Muži sa okrem prednášok či meditácií v ústraní aktívne venovali aj iným činnostiam, hlavne v krátkom čase poobedňajšej rekreácie. V piatok sme si pred spoločnou modlitbou sv. ruženca zahrali futbal a aj zastrieľali z luku. V sobotu sme zase spoločne navštívili Tlstú Horu, kde sme sa pri lurdskej jaskynke pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a cestou naspäť sv. ruženec.

foto_1

V sobotu večer bol dostatočný priestor na otázky a odpovede, ktoré si prítomní potrebovali prekonzultovať. Pozdieľali sme sa s tým, koho a čo oslovilo, ako je to viac či menej dôležité v našich životoch, v individuálnych podmienkach každého z nás, tam, kde sa snažíme hľadať a plniť Božiu vôľu. Rovnako sme diskutovali technické otázky ohľadom organizácie týchto obľúbených duchovných cvičení, hľadali priestor na zlepšenie.

foto_3

Z duchovných cvičení muži odchádzali duchovne bohatší a naplnení Božou milosťou a, samozrejme, Pánu Bohu patrí naša prvoradá vďaka za tento požehnaný čas. Dali sme si predsavzatie, že získané poznatky sa budeme snažiť aplikovať i vo svojich rodinách, na pracoviskách či pri voľnočasových aktivitách. Účastníci duchovných cvičení ďalej srdečne ďakujú všetkým, hlavne kazateľovi don Döménymu, hneď potom manželkám a rodinám za to, že im vytvorili potrebný čas, ale aj každému, kto sa akoukoľvek formou podieľal na ich príprave a priebehu.

Štefan Antalík, Stanislav Farský, Karol Benko