Služba v Cirkvi nie je nuda

V krásny slnečný prvý máj nás do Dubnice prišiel povzbudiť košický evanjelizátor Peter Lipták so svojím tímom. Charizmatické spoločenstvá Klasy a Skala spolu s členmi Obnovy v Duchu Svätom a organizátormi konferencie Nové svitanie mali možnosť vypočuť si výborné, vtipné a zároveň veľmi múdre slová o pôsobení Ducha Svätého v Cirkvi, o daroch a charizmách, ako i osobné svedectvá z Petrovho osobného života a jeho evanjelizačnej činnosti. 

Prezentácia, ktorá sprevádzala workshop, ponúkla mnohé biblické citáty a myšlienky z Katechizmu katolíckej cirkvi. Peter nás vyzýval k plnosti života v Duchu Svätom, a zároveň poslušnosti cirkevným autoritám. Súčasťou prvého bloku boli i modlitby za účastníkov, predovšetkým za dar jazykov.

V druhom, popoludňajšom bloku, sme spoločne hľadali svoje služobnícke miesto v Cirkvi v zmysle biblického verša Ef 4,11: „On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov.“ Peter nás previedol bežnými, no mylnými predstavami veriacich o jednotlivých službách. Potom zadefinoval a na príkladoch ilustroval rôznorodosť a pravý význam týchto služieb, do ktorých sú všetci z nás povolaní. Na záver sme si vyprosovali pomazanie do jednotlivých služieb.

Sme vďační, že si Peter spolu so svojimi modlitebníkmi našiel na nás čas vo svojom nabitom programe. Veríme, že slová a modlitby, ktoré sme dnes zažili, nám pomôžu v hlbšom vzťahu s Bohom i Cirkvou, ktorú tvoríme my všetci.

(Peťa Babulíková)