Dobrý pastier

V Nedeľu Dobrého pastiera slávime i Svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Pri tejto príležitosti vám budeme postupne predstavovať tých Dubničanov, ktorí sa rozhodli zasvätiť svoj život Bohu v povolaní.