Sr.Vojtecha : Tvoja Tvár je mojím domovom

Moje meno je sr.Vojtecha, Helena Mereďová a pochádzam z Dubnice nad Váhom.

V roku 1996 som vstúpila do Kongregácie sestier premonštrátok. Pán ma povolal nasledovať ho v chudobe, čistote a poslušnosti v spoločenstve sestier v zasvätenom živote. Premonštrátsky život je životom eucharistickým, mariánskym, liturgickým, kajúcim a apoštolským.

V mladosti som sa aj ja pýtala dobrého Boha, kde ma chce mať.  Postupne som vnímala, že v zasvätenom živote v nasledovaní sv.Otca Norberta a sv. Otca Augustína medzi ,,bielymi sestrami“.

Z niekoľkých reholí som sa rozhodla pre sestry premonštrátky. Pravdaže nebolo hneď všetko jednoduché a jasné. Ale Pán aj takto mi postupne ukazoval znamenia, kde je moje miesto. 

Od začiatku ma oslovuje aj biela farba rehoľného rúcha, ktorá zostáva aj dnes veľmi aktuálna. Biela farba je symbolom nového života, vzkriesenia a čistoty.

Ako sv.Terezka napísala, že od vstupu do kláštora sa Božia Tvár stala jej domovom, tak aj ja podobne hľadám domov, ktorý je Láska. Pán si ma vyvolil a povolal, aby som bola s Ním a posväcovala svet svojou modlitbou a službou.

Do rúk Dubnickej Panny Márie vkladám každého z vás a prosím o modlitbu za seba a naše spoločenstvo.