Sr.Vojtecha : Tvoja Tvár je mojím domovom

Moje meno je sr.Vojtecha, Helena Mereďová a pochádzam z Dubnice nad Váhom.

V roku 1996 som vstúpila do Kongregácie sestier premonštrátok. Pán ma povolal nasledovať ho v chudobe, čistote a poslušnosti v spoločenstve sestier v zasvätenom živote. Premonštrátsky život je životom eucharistickým, mariánskym, liturgickým, kajúcim a apoštolským.

V mladosti som sa aj ja pýtala dobrého Boha, kde ma chce mať.  Postupne som vnímala, že v zasvätenom živote v nasledovaní sv.Otca Norberta a sv. Otca Augustína medzi ,,bielymi sestrami“.

Z niekoľkých reholí som sa rozhodla pre sestry premonštrátky. Pravdaže nebolo hneď všetko jednoduché a jasné. Ale Pán aj takto mi postupne ukazoval znamenia, kde je moje miesto. 

Od začiatku ma oslovuje aj biela farba rehoľného rúcha, ktorá zostáva aj dnes veľmi aktuálna. Biela farba je symbolom nového života, vzkriesenia a čistoty.

Ako sv.Terezka napísala, že od vstupu do kláštora sa Božia Tvár stala jej domovom, tak aj ja podobne hľadám domov, ktorý je Láska. Pán si ma vyvolil a povolal, aby som bola s Ním a posväcovala svet svojou modlitbou a službou.

Do rúk Dubnickej Panny Márie vkladám každého z vás a prosím o modlitbu za seba a naše spoločenstvo.

Sestra Fany zložila večné sľuby. Boli sme pri tom.

Posledná prázdninová nedeľa, 29. septembra, sa niesla v obzvlášť slávnostnom duchu. Sestra Františka Martinková FMA, ktorá ešte nedávno pôsobila v Dubnici, zložila v Trnave svoje večné sľuby počas svätej omše, ktorej predsedal apoštolský prefekt Mons.Vladimír Fekete SDB.

Do Trnavy sa Fany vybrali podporiť dievčatá z jej stretka Crazy Girls, spoluanimátorky, rodinky, mladí, a aj ostatní mladí duchom. Don Vlado Plašek SDB zážitok z tohto dňa opísal slovami: „Zobrať mladých na miesta, kde môžu načerpať a inšpirovať sa, je vždy krásne a je to zmysluplne strávený čas.“

Súčasťou liturgie večných sľubov bolo aj čítanie životopisov, v ktorom sa predstavila cesta povolania sestier. Fany si v tom svojom zaspomínala: „Dubnica je pre mňa metaforou priateľskosti, prijatia a otvoreného srdca.“

Pre sestru Editu Štefkovičovú FMA, bývalú direktorku dubnickej komunity sestier, to bola jedinečná slávnosť, keďže sprevádzala sestru Fany počas prvých krokov jej formácie a aj teraz počas  prípravy na jej večné áno. Svoje pocity vyjadrila slovami:„Vždy žasnem nad tým, ako si Boh vedie dušu, ako je verný a doťahuje veci až do konca – od semienka povolania až k večným sľubom.“

Počas slávenia sa sestrám prihovoril don Peter Jacko SDB, provinciálny vikár. Zdôrazňoval predovšetkým význam vernosti a vytrvalosti v láske: „Je ľahké povedať – milujem ťa. Ale dôležité, aj keď ťažké, je povedať-  milujem ťa navždy.“ To bolo posolstvo, ktoré chcel odovzdať nielen sľubujúcim sestrám, ale aj všetkým prítomným – tak zasväteným ako aj manželom –  každému, kto vykročí na cestu lásky.

Slávnosť sa  potom presunula do priestorov gymnázia sv. Angely Merici, kde bola možnosť nielen sa stretnúť pri občerstvení, ale aj zahrať sa a vybehať na školských  ihriskách. A hlavne ešte sa rozlúčiť a odfotiť so sestrou Fany, ktorá bude vo svojej misii pokračovať v Krízovom centre pre rodinu v Rožňave.

Video zo slávnosti je k dispozícii tu.

autor: Andrea Miklovičová FMA

foto: Lamiya Jalilová FMA, Vlado Plašek SDB

Týždeň modlitby za duchovné povolania

Včera začal týždeň modlitieb za duchovné povolania. Chceme vás pozvať do intenzívnej modlitby na tento úmysel. Kto vníma, že Pán ho volá kráčať cestou zasväteného života alebo kňazstva, nech neváha a príde sa porozprávať so saleziánom alebo sestrou saleziánkou.

Posolstvo sv. otca Františka k 57. svetovému dňu modlitieb za povolania vyjadrujú 4 slová: námaha, odvaha, obeta a vďačnosť. Pozastavuje nad evanjeliovým príbehom o nepokojnej plavbe učeníkov po rozbúrenom Galilejskom jazere. Ich nočnú plavbu plnú strachov, obáv a pochybností prirovnáva k životnej púti každého z nás. Na tejto ceste nie sme sami.

„Povolanie sa nám podarí objaviť, keď sa naše srdce otvorí vďačnosti a dokáže zachytiť Boha, prechádzajúceho naším životom.“;

„Pán vie, že zásadné životné rozhodnutie vyžaduje odvahu. On pozná otázky, pochybnosti, ťažkosti, ktoré zmietajú loďkou nášho srdca, a preto nás ubezpečuje: ‚Nemaj strach, ja som s tebou! ‚“;

Každé povolanie obnáša úsilie. Keď sa z únavy alebo strachu začneme báť, Pán nás drží za ruku a dodá nám potrebnú odvahu, aby sme žili svoje povolanie s radosťou a nadšením.“

„Mária s vierou Bohu zverila svoje obavy a neistoty a odvážne odpovedala na jeho povolanie. Jej život sa tak stal trvalým Pánovým chválospevom.“


Celé posolstvo sv. otca:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200331poselstvi-svateho-otce-frantiska-k-57-svetovemu-dni-modliteb-za-povolani

Deň zasväteného života

Každý rok si pripomíname Deň zasväteného života. Vznikol na podnet sv. Jána Pavla II. v roku 1997 a v Cirkvi sa spája so sviatkom Obetovania Pána, 2. februára. Vtedy si pripomíname príchod Krista ako Svetla sveta zapálením hromničnej sviečky.

Zasvätené osoby majú podstatnú úlohu v Cirkvi. Zapojení do miestnych komunít prinášajú zasvätení muži a ženy prítomnosť Krista všetkým, ktorých cez deň stretnú. Sú špeciálnym pokladom v Cirkvi, lebo dovoľujú Ježišovej láske, aby sa stala dotknuteľnou. Celý svoj život venujú nasledovaniu Krista, a tak práve zasvätení sú schopní dostať sa k tým, čo sú na okraji spoločnosti, a priniesť odkaz Evanjelia všetkým, čo to potrebujú.

Zaujímavé postrehy zo štatistiky zasväteného života v USA: až 90 % ľudí pomáhalo pred vstupom do rehoľnej spoločnosti v nejakej službe v Cirkvi. Prvé volanie počula polovica, keď mali 18 rokov a menej. Až 90 percent praktizovalo nejakú formu pravidelnej modlitby, najčastejšie Eucharistickú adoráciu alebo ruženec. Šesť z desiatich malo duchovné vedenie pred vstupom do rehoľnej spoločnosti.

autor: Vladimír Plášek, sdb

zdroj: www.zenit.org

Duchovné cvičenia pre VŠ a pracujúcich

Potreba  zastavenia sa a načerpania novej duchovnej sily a Božích milostí je normálna súčasť života kresťana. Pre jej naplnenie sa naskytla príležitosť na duchovných cvičeniach siedmim pracujúcim a vysokoškolákom v termíne 30.10. až 2.11. 2019 na chate v Slávnickom Podhorí. Kazateľom bol direktor saleziánskej komunity v Dubnici nad Váhom, don Pavol Piatrov. Témou bola svätá omša.

 Počas siedmych prednášok bolo možné sa zamyslieť nad jednotlivými úkonmy sv. omše a poznať tak hlbšie jej podstatu. Nakoľko bol práve sviatok všetkých svätých, nechýbala návšteva cintorína v neďalekom Pominovci.

 Okrem ticha a modlidby bol súčasťou programu aj večerný film s diskusiou a tiež večerná adorácia. V každom dni bol čas na sv.omšu, na ktorú mohli účastníci prichádzať už s o niečo hlbším pohľadom…

autor: Marek Hudec

Pán dal, Pán vzal…

A je to tu! Bodka 2019. Chlapci z dubnického saleziánskeho strediska Kaťák sa jej tiež zúčastnili! Ešte predtým zdolali Kriváň (2495 mnm) vo Vysokých Tatrách. Toto neopakovateľné dobrodružstvo sa konalo od 28. do 30. augusta.

Skupina piatich odvážlivcov v stredu poobede nasadla na rýchlik a vystúpila v Poprade, kde sa ubytovali v saleziánskom oratóriu – Úsmev. Spoznali nové prostredie, kamarátov a hru Ligretto, ktorá im jednoducho prirástla k srdcu.

Vo štvrtok ráno začali deň sv. omšou, po ktorej si prichystali veci na výstup a vyrazili do Štrby, odkiaľ sa zubačkou previezli na Štrbské Pleso. Tu sa začala turistika na Kriváň. Spočiatku to bola hladká trasa cez tatranský les, ale po niekoľkých kilometroch sa ráz krajiny  menil na náročné stúpanie po kameňoch, až nakoniec holých skalách. Na vrchole sa im predostrel majestátny pohľad na Slovensko. Pri zostupe ich zastihla nečakaná búrka, ale napokon všetko s Božou pomocou dobre dopadlo.

V piatok sa spolu s Popradčanmi presunuli autobusom na Mariánsku Horu v Levoči, kde sa odštartoval 34. ročník Bodky. Ako už býva zvykom, každé stredisko predviedlo scénku na nejakú tému. Tento rok to bol úryvok zo sv. písma o Jóbovi: „Pán dal, Pán vzal… (Jób 1,21).  Putovnú cenu za najlepšiu scénku získali chlapci z Bardejova, ktorí svojim originálnym humorom pobavili celé obecenstvo. Nechýbali tu tiež workshopy a možnosť pristúpiť ku sv. spovedi.

Na záver toto podujatie vyvrcholilo slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval biskup, Mons. Vladimír Fekete, ktorý pôsobí v Azerbajdžane. Vo svojej homílii povzbudil všetkých, aby  odvážne a vo veselosti hľadali svoje povolanie.

Jaro Minárik

Desať nových dobrovoľníkov prijalo misijný mandát na jeden rok

Prísľub, darovať rok svojho života v službe v saleziánskych misiách, zložilo v nedeľu 16. júna v Dubnici nad Váhom desať nových misijných dobrovoľníkov.

Vyslaniu predchádzala ročná príprava, ktorá bola venovaná predovšetkým témam o saleziánskej spiritualite, misijnom dobrovoľníctve, osobnom rozvoji či zdravotnej príprave. Počas slávnostnej sv. omše prijali títo mladí z rúk provinciála Jozefa Ižolda misijné kríže, ktoré symbolizujú prijatý mandát.

Tento rok na misiu vycestujú:

Monika Tomaštíková (Klin – Angola)
Dominika Šimonffyová (Dubnica nad Váhom – Angola)
Pavol Rehák (Bratislava – Keňa)
Mária Straková (Fričovce – Keňa)
Laura Mrocková (Bratislava – Tanzánia)
Kristína Ivančíková (Kaplná – Tanzánia)
Katarína Koristeková (Čechánky – Tanzánia)
Filip Bambúch (Považská Bystrica – Tanzánia)
Martina Ondrášová (Dubnica nad Váhom – Luník 9)
Petra Alaxinová (Bratislava – Luník 9)

Po sv. omši slávnosť pokračovala spoločným agapé v priestoroch saleziánskeho strediska.

Sprevádzajme ich modlitbou. Zároveň sa otvára možnosť prihlásiť sa ako misijný dobrovoľník na ďalší rok :) Prihlasovací formulár a viac info je na www.saleziani.sk/misie alebo www.savio.sk. Uzávierka prihlášok je 13. septembra 2019.

Informovala: Veronika Rendeková (www.saleziani.sk)

Dvaja rodáci z Dubnice oslavujú svoje kňazské jubileum

V sobotu 16. júna 2018 si pri večernej sv.omši v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom pripomenú výročie kňazskej vysviacky dvaja dubnickí rodáci.

15. výročie – ICDr. Michal Rajec, PhD.

Za kňaza bol vysvätený v roku 2003. Prvé jeho pôsobenie ako kaplána bolo v Púchove. Po roku bol vyslaný na trojročné štúdia do Benátok, kde študoval cirkevné právo. Štúdium ukončil Licenciátom. Po návrate z Talianska pôsobil v Nitre ako tajomník a notár u pána biskupa Viliama Judáka. Diaľkovo pokračoval v štúdiu cirkevného práva v Ľubline v Poľsku, ktoré ukončil doktorátom. V roku 2017 bol vymenovaný za súdneho vikára Nitrianskej diecézy, kde pôsobí aj v súčasnosti.

 

40. výročie – Mgr. Jozef Dvorský SDB

Za kňaza bol vysvätaný v roku 1978. Prvá farnosť, do ktorej nastúpil, bolo Krásno. Potom nasledovali Púchov, Čadca, Bolešov, Svinná, Nová Dubnica a Dubnica nad Váhom. V Dubnici nad Váhom pôsobil ako správca farnosti v rokoch 1995 – 1999. Z našej farnosti odišiel do Šaštína. V roku 2001 nastúpil ako špirituál do kňazského seminára v Nitre. Dňa 22.9.2006 ho nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vymenoval za kanonika. Bolo to na sviatok sv. Emeráma, patróna Nitrianskej katedrály. V Nitrianskej diecéze pôsobí v súčasnosti ako penitenciár – spovedník s vyššími právomocami.

Dubnická farnosť obom jubilantom k ich výročiu srdečne blahoželá a praje im veľa zdravia, Božích milostí a nech ich Dubnická Panna Mária v ich živote ochranuje.
(Štefan Antalík)

Peťo Hasidlo SDB: Pán požehná, ak sa rozhodneš ísť za Ním

Z našej farnosti pochádza viacero zasvätených osôb. Jednou z nich je aj Peter Hasidlo, ktorý je saleziánom 20 rokov.

Ku saleziánom sa dostal cez miništrovanie a stretká na fare. Jeho povolanie sa rodilo a vyzrievalo postupne. Nebola to záležitosť nejakého náhleho osvietenia. Obdobie vzbury síce prebiehavalo často, no mal dobré vzory saleziánov.

Peťo je saleziánom už 20 rokov. Za ten čas stihol pôsobiť trikrát v Žiline, v Trnave,  v Bratislave, v Námestove a v Bardejove. Aktuálne je tretí rok v Bratislave.

Práve na východnom Slovensku mal možnosť pracovať s Rómami. Hodnotí to ako prácu krásnu, no ťažkú. Obohatila ho v zmene zmýšľania a pohľadu na Rómov.

Za najdôležitejšie vo svojom živote považuje silnú vieru. Motto, ktorého sa v živote drží patrí bl. sestre Zdenke: Ježiš môže všetko, dôvera v Neho robí zázraky.

K Peťovým záľubám patrí lyžovanie, bicykel a šport celkovo. Musí si však naň nájsť čas a prinútiť sa.

Aktuálne je v službách Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky (OS a OZ SR), priamo pri o. biskupovi Mons. Františkovi Rábekovi. Je správcom-farárom krásnej Katedrály sv. Šebastiána, OS a OZ SR v Bratislave v Krasňanoch. Zároveň je aj kaplánom Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky. Podľa jeho slov je to super služba i apoštolát. Ako sám vraví, robí saleziánsku prácu v nesaleziánskom prostredí.

Medzi Peťových obľúbených svätých patria Don Bosco, svätí Michal, Gabriel a Rafael, sv. Šebastián a sv. Jakub. Vníma ich ako normálnych svätých a bojovníkov za Krista. Vraví, že má ešte veľa iných obľúbených svätíc a svätých. Na každý jeho problém jedného.

Zasvätený život preňho znamená naplno sa odovzdať Kristovi bez špekulácií. A jeho odkaz mladým o zasvätenom živote znie: „Nebojte sa! Nebojte sa povedať Bohu: Idem, Pane, za Tebou. Pán to veľmi požehná, ak sa rozhodneš ísť za Ním.“

(Mária Badačová)

Týždeň modlitieb za duchovné povolania – aj z Dubnice

V týždni od  16. – 22. apríla 2018  nás pápež František povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. V príhovore účastníkom kongresu „Horizonty a nádeje“  o pastorácii povolaní hovorí: „Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania. „

Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety k modlitbe na každý deň tohto týždňa, formou zborníka a plagátov.

Zborník k Týždňu modlitieb za duchovné povolania 2018 obsahuje modlitby na každý deň; ruženec s úmyslami za povolania; adoráciu za duchovné povolania pre dospelých; adoráciu pre mladých s modlitbovou dynamikou v adorácii na rozlišovanie povolania; list pápeža Františka k 55. Svetovému dňu modlitieb za povolania a list pápeža Františka mladým.

(zdroj: Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS)


Rozlišovanie povolania saleziánskym štýlom ponúkajú aj bratia saleziáni a sestry saleziánky. Viac sa môžeš dozvedieť na ich FB stránkach:

Cesta rozlišovania povolania (chalani)

GPS (dievčatá)