Duchovné cvičenia pre VŠ a pracujúcich

Potreba  zastavenia sa a načerpania novej duchovnej sily a Božích milostí je normálna súčasť života kresťana. Pre jej naplnenie sa naskytla príležitosť na duchovných cvičeniach siedmim pracujúcim a vysokoškolákom v termíne 30.10. až 2.11. 2019 na chate v Slávnickom Podhorí. Kazateľom bol direktor saleziánskej komunity v Dubnici nad Váhom, don Pavol Piatrov. Témou bola svätá omša.

 Počas siedmych prednášok bolo možné sa zamyslieť nad jednotlivými úkonmy sv. omše a poznať tak hlbšie jej podstatu. Nakoľko bol práve sviatok všetkých svätých, nechýbala návšteva cintorína v neďalekom Pominovci.

 Okrem ticha a modlidby bol súčasťou programu aj večerný film s diskusiou a tiež večerná adorácia. V každom dni bol čas na sv.omšu, na ktorú mohli účastníci prichádzať už s o niečo hlbším pohľadom…

autor: Marek Hudec