Farský úrad

V pondelok má komunita vyhradený deň na duchovnú obnovu, pracovné stretnutie a iné. Ďakujeme Vám, že rešpektujete stanovené hodiny na úradné záležitosti.

 

kontakt

V prípade potreby volajte: 0904 890 582 alebo 042/4441560.