Keby ste niekedy hľadali oratórium alebo mládežnícke stredisko v Dubnici, pýtajte sa na „Kaťák“ (Katolícky dom). Je to miesto pre všetkých, kde sa majú možnosť stretnúť rôzne vekové skupiny ľudí od detí cez mladých, až po vysokoškolákov a rodiny.
Kaťák je teda domom, ktorý prijíma všetkých, čo doň vstupujú a túžia sa cítiť ako doma (stretká, mládežnícke večery); ihriskom, kde sa môžu zahrať (krúžky, turnaje); školou, kde sa učia sociálne zručnosti (ako vychádzať s druhými, práca s mládežou); kostolom, miestom stretnutia s Bohom (kaplnka, spoločné modlitby, duchovné obnovy, príprava na sviatosti).

Fotografie Katolíckeho domu v novom šate:


Katolícky dom pred prestavbou (leto 2017) – nájdi 2 rozdiely ;)