My – Saleziáni dona Bosca – sme rehoľná kongregácia, v ktorej sme zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých. Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka. Náš štýl života je cestou nášho osobného šťastia a zároveň prostriedkom výchovy.

Ako celosvetová inštitúcia v Katolíckej cirkvi máme svoju právnu štruktúru uznanú aj civilnými autoritami. Na celosvetovej úrovni nás vedie hlavný predstavený, na úrovni provincií je to provinciál. Aktuálne má naša spoločnosť 15 000 členov v 96 provinciách v 132 krajinách na všetkých kontinentoch. Na Slovensku pôsobíme od roku 1924.

(zdroj: www.saleziani.sk)

 

Komunita v Dubnici nad Váhom


 Bohuš Levko – direktor/farár

Narodil som sa 5.7.1983 v Bardejove.

Na konci základnej školy som spoznal saleziánov a počas gymnaziálnych štúdií som bol animátorom v miestnom oratóriu.Nežiť len pre seba ma pohlo k otvorenosti pre saleziánske rehoľné povolanie.

Po gymnáziu som začal saleziánsku formáciu v Michalovciach, v noviciáte v Poprade kde som zložil svoje 1. rehoľné sľuby v roku 2003 a stal som sa saleziánom dona Bosca. Potom som pokračoval štúdiom filozofie v postnoviciáte v Žiline. Tri roky saleziánskej praxe asistencie som
prežil v komunite v Partizánskom.
Nasledovali teologické štúdiá v Taliansku v Turíne, medzitým v roku 2010 skladanie doživotných sľubov v Dubnici nad Váhom a potom diakonská vysviacka v roku 2011 v roku 2012 kňazská vysviacka v Košiciach.
Ako diakon som bol v roku 2011 poslaný do saleziánskeho diela v Žiline a potom v roku 2015 do Košíc na Tri hôrky.
14. júla 2020 som prišiel do komunity v Dubnici nad Váhom, kde mi predstavení zverili službu direktora.

Chcem vás poprosiť o modlitby, nech nás Boží Duch vedie, aby všetci, ktorí prichádzajú do aleziánskeho diela v Dubnici, zažívali Cirkev otvorenú, milosrdnú, jednotnú a krásnu. Krásnu pre vzťahy, ktoré prežíva.

Nech don Bosco a Mária Dominika Mazzarellová orodujú za nás.


Marián Bielik 

Pochádzam zo Štiavnika. Na kňazstvo som sa pripravoval za totality, vysvätený som bol v roku 1990. Pôsobil som v Bratislave – Petržalke a v Žiline.


Cyril Gajdoš 

Volám sa Cyril Gajdoš a teším sa na Vás v Dubnici. Narodil som sa v Leviciach a pochádzam z Čajkova. Doma som od malička miništroval a tak som sa stretol aj so saleziánmi, keď k nám jeden prišiel za farára. Bol som vtedy gymnazista a salezián Vojtech mi veľmi pomohol v problémoch mladosti.

Dubnica mi nie je celkom neznáma, hoci som už takmer dve desaťročia na východe Slovenska. Veď ako začínajúci salezián som pôsobil v Piešťanoch a pár krát som sa dostal aj k saleziánom do Dubnice. Už ako kňaz som zas bol v Žiline a tiež som cez Dubnicu často prechádzal, alebo sa tam aj zastavil. Zo záľub rád hrávam stolný tenis , čítam knihy a bicyklujem sa. Teším sa na pôsobenie u Vás a chcem sa Vám priznať, že sa už dlho za Vás modlím. Verím, že ma Pán bude u Vás požehnávať a navzájom si budeme pomáhať k spáse. Dubnická Panna Mária, oroduj za nás…


Peter Bicák

Narodil som sa 1.7.1966 v Bardejove.
Kňazom som 29 rokov.

Saleziánom som sa stal počas totality po absolvovaní tajného noviciátu a teologických štúdií.
Po páde socializmu som si štúdiá doplnil v Krakove na PAT.

Osem rokov som bol na misiách v Jakutsku na Sibíri a štyri roky v Moskve, kde som bol provinciálnym ekonómom a zároveň som mal na starosti saleziánske vydavateľstvo pre Ukrajinu Rusko, Bielorusko a Gruzínsko.
Jeden rok som študoval v Ríme v Centro Aletti.

Moje doterajšie pôsobiská boli Košice, Michalovce, Bratislava, Poprad a teraz prichádzam zo Sabinova.


Vladimír Plášek

Narodil som sa v Bratislave. Mám dve staršie sestry. Študoval som vyučovanie matematiky a fyziky. Mám rád hory, knihy a šport. V roku 2016 som zložil večné sľuby v Saleziánskej spoločnosti a v roku 2017 som prijal diakonskú vysviacku. Túžim ohlasovať Kristovu radostnú zvesť a spolu s druhými rásť v láske ku Kristovi a vo svätosti.


Ján Drgoň – ekonóm

Pochádzam z Hlohovca. Je to mesto veľmi podobné Dubnici. Mám piatich súrodencov, všetko bratov. Študoval som na gymnáziu v Šaštíne, kde som bližšie poznal saleziánov, prácu s technikou a Sedembolestnú. V komunite robím ekonóma, praktické činnosti okolo domu, chodím do školy a robím majstra v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Mám rád prácu s drevom, hory a techniku. Som salezián koadjútor.