Veľké stretnutie Modlitieb matiek vo Svite

Cez víkend 20.-22. apríla sa už tradične vo Svite pod Tatrami zišli mamy z hnutia Modlitby matiek (ďalej MM) na Veľkom celoslovenskom stretnutí. V sobotu 21. apríla nás bolo najviac. Zrejme aj v celej histórii týchto stretnutí. Vyzerá to, že kostol Sv. Jozefa robotníka vo Svite prozreteľnostne postavili práve pre MM, aby sme sa tam vošli, aj keď presiahneme hranicu 1500 […]

Duchovná obnova pod vedením národnej koordinátorky Modlitieb matiek

V sobotu 2. apríla 2016 to bolo presne 15 rokov, keď do našej farnosti prišla prvýkrát národná koordinátorka hnutia Modlitby matiek Jana Pajanová. Prijala pozvanie vtedajšieho správcu farnosti dona Jozefa Zachara a Hany Jurisovej, zakladateľky prvej skupinky MM v Dubnici nad Váhom, aby predstavila toto hnutie v našom kostole. Dnes už vo farnosti pôsobí 5 skupiniek modliacich sa mamičiek. […]

Deti viery v našej farnosti

V pondelok 22. februára 2016 prišli k nám do farnosti koordinátorky hnutia Deti viery na Slovensku mamy Ľubka a Lenka z Bratislavy, aby nás oboznámili s týmto hnutím. Deti viery sú súčasťou komunity Útecha, kam patria aj Modlitby otcov a Modlitby matiek. Spiritualitou hnutia je úplná odovzdanosť Pánovi. Stretnutie sa konalo v katolíckom dome, kde sa zišlo […]

Trojdnie 25.-27.9.2015

Na prípravnom stretnutí za symboly sme dostali slovo z Izaiáša 49, 1-3: „Počúvajte ma, ostrovy, a pozorujte, národy ďaleké: Pán ma povolal od lona, od života mojej matky spomínal mi meno. Ústa mi urobil ako ostrý meč, v tieni svojej ruky ma skryl a urobil zo mňa šíp brúsený, do svojho tulca ma schoval. A riekol mi: „Služobníkom si mi, […]

Trojdnie 26.6.-28.6.2015

Pán nám dal na rozpoznanie symbolov pre toto trojdnie Božie slovo Mk 16, 9-18 a Ž 104, 31-35. V piatok sme sa stretli pred svätou omšou. Na oltári nás privítal Sviatostný Pán Ježiš, keďže bola pravidelná farská adorácia. Mamy zaujali svoje miesta. Mama Hanka, ktorá viedla modlitby, v úvode okrem iného povedala: „Vítajme, milé mamičky, na dnešnom stretnutí, […]

Trojdnie 27. – 29. marca 2015

  Božie slovo, ktoré sme dostali pri modlitbách za symboly (Sk 20, 1-6), obsahovalo veľa mien osôb i názvov krajov a krajín. Z toho sme pochopili, že my, mamy Irenka, Evka, Silvia, či Ľubka, máme odprosovať tých a odpúšťať tým, ktorí zapríčiňujú skazu, nešťastie a vojny v našom okolí, ale i vo svete. V piatok sme činili pokánie účasťou na farskej krížovej ceste, […]

Trojdnie 23.-25. január 2015

Na modlitbách za toto trojdnie sme dostali slovo z Lk 5, 12-16 o uzdravení malomocného. Úžasné na tom bolo, že toto isté evanjelium, len podľa Mk, sa čítalo v ten deň aj pri svätej omši. Vnímali sme, že v piatok sa máme postiť tak naozaj, o chlebe a vode, a už dopredu si vyprosovať milosť pôstu. V piatok sme trojdnie začali anglickou […]

Oslavy 20. výročia hnutia Modlitby matiek

V našej farnosti pôsobia Modlitby matiek štrnásť rokov. Hnutie vzniklo v Anglicku v roku 1995 ako veľký Boží dar svetu pre túto dobu. Na začiatku boli dve staré mamy Veronica a Sandra, ktoré odpovedali na hlas: „Modli sa za svoje deti.“ Cez modlitbu tretieho tajomstva radostného ruženca …Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila…, spoznávali, čo Pán Boh od nich […]

Návšteva Modlitieb matiek u sestier FMA pri príležitosti Roku zasväteného života

Prežili sme spolu požehnaný čas. Niektoré sestry sa zúčastnili našich modlitieb v kaplnke komunitného domu a potom  sme sa so sestrami pomodlili vešpery. Nasledovalo agapé, kde sa sestry s nami podelili o tortu, ktorú sme im priniesli.   Do knihy návštev sme im napísali: Drahé dubnické sestričky! Spoločenstvo Modlitby matiek v Dubnici nad Váhom Vám […]

Niektoré modlitby

Modlitba za obnovu Otče, modlíme sa za OBNOVU. Prosíme, vylej svojho Ducha na svoj ľud a daruj nám nový obraz tvojej slávy, novú skúsenosť s tvojou mocou, novú plnosť viery v tvoje Slovo a nové zasvätenie sa tvojej službe, aby tvoja láska rástla medzi nami a tvoje kráľovstvo prišlo k nám. Veríme, Otče, že nás ochrániš pred úkladmi diabla, ktorý chce […]

Stretnutia Modlitieb matiek

Spoločenstvo Modlitby matiek v Dubnici nad Váhom srdečne pozýva všetky mamy, staré mamy i duchovné mamy na otvorené modlitbové stretnutie modliť sa za deti, vnúčatá a mladých ľudí a s dôverou ich odovzdávať Bohu. Modlitby sa konajú vždy v druhý utorok v mesiaci v kaplnke dona Bosca v katolíckom dome po večernej svätej omši, ktorá sa začína o 18,00 hod.  

História trojdní Modlitieb matiek v našej farnosti

  Trojdnia v hnutí MM sa začali v marci 2003. Vtedy naša zakladateľka Veronica a koordinátorka MM Růženka z Českej republiky nezávisle do seba dostali vnuknutie spojiť sa v modlitbách matiek na celom svete počas troch dní. My sme vtedy mali za sebou prvé dva roky existencie MM v našom meste. Boli sme len jedna skupinka, stretávajúca sa každú stredu ráno […]