Niektoré modlitby

Modlitba za obnovu

Otče, modlíme sa za OBNOVU.

Prosíme, vylej svojho Ducha na svoj ľud

a daruj nám nový obraz tvojej slávy,

novú skúsenosť s tvojou mocou,

novú plnosť viery v tvoje Slovo

a nové zasvätenie sa tvojej službe,

aby tvoja láska rástla medzi nami

a tvoje kráľovstvo prišlo k nám.

Veríme, Otče, že nás ochrániš

pred úkladmi diabla,

ktorý chce zničiť tvoje plány a tvoje úmysly.

Vyhlasujeme ťa za Pána našich životov.

Nech sa stane tvoja vôľa. Amen.

Imprimatur č. 216/2010

Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup

V Košiciach 10.3.2010

 

 

Každodenná modlitba otcov

Pane, náš Bože, ďakujeme Ti za dar otcovstva.
Prosíme Ťa o pomoc, keď sme v ťažkostiach
a keď zlyhávame vo svojej úlohe
milovať a ochraňovať naše rodiny.

Chceme sa odvrátiť od vecí,
ktoré nás od Teba oddeľujú.
Prosíme Ťa, usmerňuj naše životy
a inšpiruj nás vo všetkom, čo robíme.

Pane, daj nám silu a veď nás,
aby sme naplnili svoje poslanie
a prijali naše pravé miesto otcov v spoločnosti
podľa príkladu sv. Jozefa, manžela Panny Márie.

Prosíme Ťa o ochranu všetkých žien a detí,
ktoré si nám zveril do opatery,
chráň ich pred každým zlom
a škodlivými vplyvmi.

Žehnaj Modlitby matiek,
Modlitby otcov a Deti viery,
aby ich naďalej viedol Duch Svätý.

Amen.

 

 

Denná modlitba za Komunitu Útecha

Drahý Otče na nebesiach!
Prosíme o Tvoje sprevádzanie a ochranu
pri našej dnešnej ceste s Tebou.
Prosíme, požehnaj naše rodiny, priateľov
a všetkých v komunite Útecha.
Prosíme, ochráň od hriechu a pošli
svojho Ducha Svätého so všetkými darmi,
ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli
prinášať lásku a útechu druhým.
Modlíme sa tiež za rodiny
Modlitieb matiek, Modlitieb otcov
a Detí viery a prosíme o Tvoje milosti,
dar pokoja a Tvoju ochranu pre nich.
Amen.

 

Modlitba za dospelé dieťa

Prosím nášho Pána o požehnanie pre teba, moje dieťa. Odišlo si z domu a si odkázané samo na seba. Nech ťa žehná Boh, keď sa ráno prebúdzaš, a po celý deň nech chráni tvoje telo, dušu i ducha. Nech kráča s tebou, keď ja už s tebou ísť nemôžem. Nech žehná miesta, kde žiješ a pracuješ, a nech prejaví svoju milujúcu účasť, ako som kedysi prejavovala ja, keď som sa tak často pýtala, kde si bol a s kým. Nech žehná cesty, po ktorých chodíš, a všetkým, ktorí cestujú s tebou. Nech žehná tvojmu hospodáreniu a učí ťa veľkorysosti voči tým, ktorí majú menej ako ty. Nech ťa vedie po pravdivých cestách a nech ti pripomína, že máš vždy zo svojho dávať to najlepšie a potreby druhých klásť pred svoje vlastné. Nech ťa učí odpúšťať, ako sme si my dvaja často odpúšťali navzájom… keď si spravil chybu a ja som ťa karhala. Keď som povedala „nie“, a ty si to nechápal. Nech ťa Boh obdarí poznaním jeho Lásky, ktorá ťa chráni a osvecuje pred tebou tvoju cestu, ako mi dal poznať, že si v bezpečí, v tieni jeho krídel. Nech rastieš vo svojich vzťahoch s Pánom, nech sa ti dostane šťastnej istoty v poznaní, že On ťa vo svojej láske nikdy nesklame, nikdy ťa neopustí a vždy bude blízko, aby ťa utíšil. Nech ti dá Pán poznať, že ja si nerobím starosti, lebo viem, že si v bezpečí, v rukách jedinej osoby, o ktorej verím, že ťa miluje viac, ako to dokážem ja.

Amen.