Návšteva Modlitieb matiek u sestier FMA pri príležitosti Roku zasväteného života

Prežili sme spolu požehnaný čas. Niektoré sestry sa zúčastnili našich modlitieb v kaplnke komunitného domu a potom  sme sa so sestrami pomodlili vešpery. Nasledovalo agapé, kde sa sestry s nami podelili o tortu, ktorú sme im priniesli.

 

Do knihy návštev sme im napísali:

Drahé dubnické sestričky!

Spoločenstvo Modlitby matiek v Dubnici nad Váhom Vám v Roku zasväteného života zo srdca ďakuje za Vaše žité duchovné materstvo, za vrelé prijatie vo Vašom dome a za všetko, čo robíte pre naše deti a vnúčatá. Nech Vám je aj naďalej vzorom najlepšia Matka – Panna Mária.

Modlitby matiek