Oslavy 20. výročia hnutia Modlitby matiek

V našej farnosti pôsobia Modlitby matiek štrnásť rokov. Hnutie vzniklo v Anglicku v roku 1995 ako veľký Boží dar svetu pre túto dobu. Na začiatku boli dve staré mamy Veronica a Sandra, ktoré odpovedali na hlas: „Modli sa za svoje deti.“ Cez modlitbu tretieho tajomstva radostného ruženca …Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila…, spoznávali, čo Pán Boh od nich žiada. Spiritualitou hnutia MM je cesta úplného odovzdania sa. Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko.

Jubilejný rok MM sa začal vo februári t. r. Púťou vďakyvzdania za Modlitby matiek vo Svätej zemi v Betleheme, lebo kolíska malého Ježiška je práve to miesto, kde sa to všetko začalo. Mamy, ktoré nemohli cestovať do Betlehema, si tieto chvíle pripomenuli v marci na duchovných cvičeniach v Belušských Slatinách, či v máji na Veľkom stretnutí MM vo Svite. V júni rok pokračoval Konferenciou národných koordinátoriek z celého sveta v Ríme s účasťou na audiencii u Svätého otca Františka. Niektoré mamy z našej farnosti vtedy putovali s inými slovenskými mamami do Ríma. Na Námestí sv. Petra sa stretli so zakladateľkou MM Veronicou Williams. Veronica ich s láskou pozdravila, privítala a poďakovala im za modlitby a vytrvalosť. Odpovedala aj na niektoré otázky. Mame Hanke bolo umožnené zažiť aj atmosféru konferencie.

So zakladateľkou MM Veronicou Williams na námestí sv. Petra vo Vatikáne 17.6.2015

Oslava 20. výročia MM vyvrcholila v sobotu 31. októbra 2015 slávnostnou svätou omšou vo Westminsterskej katedrále v Londýne. Túžbou niektorých mamičiek z Dubnice nad Váhom bolo navštíviť Anglicko ako kolísku vzniku hnutia. Teraz bola tá príležitosť. Chopili sa jej dve mamy. Svätej omši v samom centre Londýna predchádzalo stretnutie v hale katedrály, na ktorom sa zišli mamy zo 17 krajín sveta. Naše mamy Veronice odovzdali pozdrav podpísaný mamami z celého Slovenska aj z našej farnosti. Mali so sebou slovenskú vlajočku i nápis Slovakia. Vďaka týmto symbolom sa k nim prihlásili Slovenky dlho žijúce v Anglicku. Dojemné bolo stretnutie mamy Hanky s rodáčkou Helenkou z Bánoviec nad Bebravou, ktorá žije v Anglicku už 50 rokov. Za našu krajinu pozdravila prítomné mamy Dubničanka Evka. Svätá omša v priestoroch historickej a krásnej katedrály, ktorá je najväčším katolíckym kostolom v Anglicku, bola nádherným poďakovaním za početné ovocie MM.

Na vidieku v Kente, asi hodinu cesty vlakom od Londýna, je materský dom hnutia Star House, ktorý naše dve cestovateľky navštívili. Veronica ich srdečne privítala. Pýtala sa, ako dlho sú v MM. Hovorili jej o MM v našej farnosti, o mladých mamách, o skupinke mamičiek na materskej dovolenke. Slovensko je tretia krajina po Českej republike a Rusku, ktorú navštívila.

Večer sa naše dubnické farníčky stretli v Londýne s donom Petrom Pagáčom, naším bývalým farárom, a odovzdali mu písomný pozdrav od jednotlivých skupiniek MM aj s podpismi mamičiek. Veľmi ho to potešilo. Previedol ich Kostolom Božského srdca Ježišovho, ktorý patrí saleziánom. Kostol je priestranný, trojloďový, pôsobí však veľmi príjemne až rodinne. Kostol posväcoval v dávnej minulosti ešte don Cagliero. V skrini v sakristii kostola visia dokonca dva ornáty z tejto doby. Jeden je darom od dona Bosca.

Na záver návštevy uistili otca Petra, že Dubnica na neho spomína len v dobrom a že zostáva i naďalej v našich modlitbách. Zároveň priniesli pozdrav od otca Petra z Londýna pre mamy z MM i pre všetkých veriacich.

Pred sochou Jána Pavla II. pri poľskom dome v Ríme, kde boli mamy ubytované