List rodičom

PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

 

Vážení rodičia,

ponúkame Vám možnosť prípravy na prvé sväté prijímanie pre Vaše dieťa. Prvé sväté prijímanie je udalosť, ktorá si vyžaduje náležitú prípravu, pretože sa nejedná len o prípravu na jednu slávnosť, ale aj na budúci život viery Vášho dieťaťa. Ku kvalitnej príprave je potrebná spolupráca kňaza, katechétu a najviac Vás, rodičov, ktorí máte privilegované právo (a ako kresťanskí rodičia i povinnosť) rozvíjať dar viery svojich detí.

Základom života viery je účasť na nedeľnom slávení svätej omše. Preto nám záleží, aby si deti vytvorili trvalý návyk účasti na nedeľnej sv. omši. Je potrebné, aby na sv. omšu prichádzali aj rodičia (prípadne aspoň jeden z rodičov).

 

Príprava zahŕňa tieto stretnutia:

  • účasť na omši spolu s rodičmi s následnou krátkou katechézou každú nedeľu
    • buď vo farskom Kostole sv. Jakuba o 11.00 hod.,
    • alebo v Kostole sv. Jána Bosca o 10.00 hod.
    • alebo vo farskom Kostole sv. Jakuba o 18,00 hod.

(začíname v nedeľu 13. septembra 2020);

  • stretnutia raz do mesiaca v Katolíckom dome alebo u sestier FMA. Rodičia budú mať v tom istom čase stretnutie v Kostole sv. Jakuba. Rozdelenie do skupín bude v nedeľu októbra 2019 o 14.45 hod. pred Katolíckym domom. Ostatné termíny: 25.10.; 13.12.; 10.1.; 31.1.; 7.3.; 10.4. 
  • Ďalšie jednorazové stretnutia, ktoré oznámime na katechézach.
  • V nedeľu Božieho milosrdenstva (11.4.) deti pristúpia prvýkrát k sviatosti zmierenia. Druhýkrát v piatok o 16.00 hod. pred prvým sv. prijímaním.

Súčasťou prípravy je účasť na vyučovaní náboženstva v škole, kde budú deti aj preskúšané.

Prvé sv. prijímanie bude koncom mája alebo začiatkom júna. Termíny oznámime dodatočne.

 

Ak chcete, aby Vaše dieťa absolvovalo prípravu a prvé sv. prijímanie v našej farnosti, vyplňte, prosím, priloženú prihlášku a prineste na prvé stretnutie 13. septembra do kostola, kde ju odovzdáte po skončení katechézy.

Ak dieťa nie je pokrstené, uveďte to na prihláške.

Ak je pokrstené v inej farnosti, je potrebné priniesť potvrdenie o krste do konca januára 2021       na katechézu do kostola.

V prípade otázok môžete volať na č.t. 0904890582 alebo napísať e-mail: pripravapspdca@gmail.com alebo prísť v úradných hodinách v utorok alebo v stredu od 15.00 do 17.00 hod. na faru.

Tešíme sa na stretnutie s deťmi a spoluprácu s Vami.

Marián Bielik, farár