Trojdnie 25.-27.9.2015

Na prípravnom stretnutí za symboly sme dostali slovo z Izaiáša 49, 1-3:

„Počúvajte ma, ostrovy, a pozorujte, národy ďaleké: Pán ma povolal od lona, od života mojej matky spomínal mi meno. Ústa mi urobil ako ostrý meč, v tieni svojej ruky ma skryl a urobil zo mňa šíp brúsený, do svojho tulca ma schoval. A riekol mi: „Služobníkom si mi, Izraelom, tebou sa chcem osláviť.“

Po počiatočných rozpakoch nám Duch Svätý dal svetlo a spoznali sme symboly pre toto trojdnie: krstná košieľka, šíp, mama a ja.

V piatok sme sa po prvýkrát stretli na modlitbovom trojdní v novoposvätenom Kostole sv. Jána Bosca na sídlisku Podháj. Modlitby si pripravila prvá skupinka. „Pane, nastáva chvíľa, keď Ťa chceme z hĺbky svojich sŕdc odprosovať za naše vlastné previnenia, za všetky naše hriechy, za zanedbávanie konania dobra. Prežívame hlbokú ľútosť nad svojou slabosťou, nad tým, ako sme sklamali svojich najmilších i samy seba. Túžime Ti odovzdať tieto svoje poklesky, odprosovať za ne, oľutovať ich. Nech je pre nás kráľ Dávid príkladom odprosovania, keď po svojom páde prosí Boha o odpustenie,“ hovorí mama Evka . Na začiatku privítala hostí – mamy z Valaskej Belej, z Hornej Poruby, z Košece, z Hornej Breznice i z Kolačína. V úvode veľmi pekne prítomným sprehľadnila všetky stretnutia v MM počas roka, čo bolo dôležité zvlášť pre mamy, ktoré naše hnutie málo poznajú. Ako symbol hriechu sme odovzdávali Pánovi svojou vinou zašpinené krstné košieľky. Evka nás vyzvala: „Zoberte si každá tú „svoju“ a odneste ju sem dopredu – do Božích rúk, ktoré symbolizuje malý košík. Vo vedľajšom košíku už na vás čaká čistá košieľka. Taká, v akej sa nášmu Tatinkovi budete určite veľmi páčiť. Nech sa páči, zoberte si ju. Verím, že zostane ešte dlho čistá…“

            V sobotu nás v kaplnke katolíckeho domu privítala mama Dianka z tretej skupinky. Mňa neprivítala príliš spôsobilo: „Máš šípy?“ Nemala som. A tak som sa otočila na podpätku a mazala za zaťom, aby ich vytlačil. Mamy sa medzitým začali modliť a symbol odpustenia dorazil včas. Dianka k symbolu uviedla: „Symbolom dnešného dňa je šíp. Je znakom odpustenia, z ktorého vychádza láska. Často sa stretávame s obrazom anjela, ktorý strieľa šíp do srdca človeka, aby zasiahol srdce konkrétnej osoby, túžiacej po láske. Šíp symbolizuje práve odpustenie, ktoré v trojdní tak často spomíname. Preto keď chceme vzbudiť u človeka lásku, musí najskôr jeho srdce zasiahnuť šíp odpustenia, aby sa srdce mohlo otvoriť pre lásku k druhému, ale najmä k nášmu milujúcemu Ježišovi. Duchu Svätý, prosíme ťa, daj, aby sme boli lukom v tvojich rukách, ktorý vysiela šípy do skamenených sŕdc ľudí, ktorí ubližujú nám a našim deťom.“

Aj vrcholom tohto trojdnia bola nedeľa chvál a vďakyvzdania. Modlitby viedla druhá skupinka. Zuzka k symbolu vďaky uviedla: „Symbolom života, ktorý sme dostali od teba, Pane, cez naše matky, je srdce. Boli to slová z Izaiáša, ktoré nás inšpirovali. Božie slovo je mocné a živé a malo by nás napĺňať, aby sme sa stali ľuďmi radosti, pokoja a plnosti Ducha Svätého. Pán nás vyzýva, aby sme boli premenené služobnice Pánove, ktoré môže použiť na svoje plány, aby mohol uzdraviť naše rodiny, celú zem. Srdiečkami s menami našich mám i otcov budeme ďakovať za to, že naša mama povedala svoje áno pri počatí.

Vďaka ti, Pane, že sme, a daj, aby sme i my boli vzorné služobnice Pána.“

Po modlitbách sme sa o 15. hod. s pánom farárom ešte pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva. Potom sme sa pred kostolom pri radostnom malom agapé pozdieľali.

 

Vďaka, Pane, za mamy, ktoré trojdnie s láskou pripravovali a viedli.

Vypros túto milosť pre všetky naše mamy, aby trojdnie prežívali ako veľký Boží dar a požehnanie pre svet a nie ako ťarchu.