Trojdnie 26.6.-28.6.2015

Pán nám dal na rozpoznanie symbolov pre toto trojdnie Božie slovo Mk 16, 9-18 a Ž 104, 31-35.

V piatok sme sa stretli pred svätou omšou. Na oltári nás privítal Sviatostný Pán Ježiš, keďže bola pravidelná farská adorácia. Mamy zaujali svoje miesta. Mama Hanka, ktorá viedla modlitby, v úvode okrem iného povedala: „Vítajme, milé mamičky, na dnešnom stretnutí, kedy sme pozvané robiť pokánie za svoje previnenia, aby sme si pôstom a pokáním pripravili srdcia na ďalšie dni modlitieb. V stredu 17. júna sa niektoré mamy z nášho spoločenstva zúčastnili audiencie so Sv. otcom Františkom na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne. Jeho príhovor bol zameraný na rodiny. Všetci vieme prečo. A prečo táto téma tak často. O chvíľu po skončení audiencie sa stretli na tomto výnimočnom mieste aj s našou zakladateľkou Veronicou. V Ríme sa totiž minulý týždeň konala Medzinárodná konferencia MM z príležitosti 20. výročia vzniku nášho hnutia. Zúčastnili sa jej mamy z 30 krajín sveta – zo všetkých svetadielov. Veronica slovenské mamy s láskou pozdravila, privítala a poďakovala za modlitby a vytrvalosť. Tieto slová sú určené nám všetkým“. Ako symbol pokánia za naše previnenia sme Ježišovi prinášali veľkú papierovú slzu, aby sme prežili jeho dotyk, odpustenie, nesmiernu lásku a objatie. Teším sa, že v tento deň sa mohla zúčastniť aj Gabika zo štvrtej skupinky.

V sobotu sme mali modlitby v kaplnke v Katolíckom dome. Viedla ich tretia skupina. Mamy spontánne odprosovali a odpúšťali tým, ktorí zraňujú nás, naše deti, jednotlivé rodiny i rody, prevracajú svojím počínaním morálne hodnoty, ktoré tu boli celé stáročia a infikujú zlom našu spoločnosť. Prosili sme Pána za ich obrátenie, aby aj cez naše odpustenie otvoril dvere k nesmiernemu daru viery pre týchto ľudí. Pánovi sme odovzdávali ako symbol odpustenia obrázok otvorených dverí. Zaujímavé bolo poznanie, ako Duch Svätý koná, keď v knihe Rok s pápežom Františkom práve na tento deň bola časť z príhovoru Svätého Otca s názvom Cirkev s otvorenými dveramiJ.

V nedeľu sme od samého rána vo svojom srdci chválili nášho úžasného Boha. Symbolom tretieho dňa sa stalo „všetko stvorenie“, tzn. všetko čo Pán stvoril. Mamy si mohli priniesť vlastný symbol stvorený Pánom. Na stolíku sme preto mohli vidieť poľný kvietok, misku malín, šípové ruže, lipový kvet, červené srdce ako symbol stvoreného človeka, či obrázky rôzneho Pánovho stvorenia. Mama Gabika z druhej skupinky na záver poďakovala za účasť a popriala nám i našim rodinám požehnané leto, nastávajúce prázdniny a dovolenky. „Prežite ich ako požehnaný čas s vďakou a chválou Pánovi“, uviedla v závere Gabika.

Pred kostolom sme mali priestor na zdieľanie a malé agapé. Prekvapila nás náhla zmena počasia. Zostalo chladno a veterno. Radi sme privítali Galinku, ktorej sa podarilo prísť od šiestich detí.

 

Ďakujeme Ti, Pane, že našťastie Ty riadiš svet a nie my, ľudia.

Na splnenie svojich zámerov

si dokážeš použiť aj nás a naše úsilie modliť sa nielen za svoje deti, ale aj za iných.

A zvlášť za tých, ktorí nepoznajú Božiu lásku ako veľký Boží dar,

pretože keby ťa poznali nemohli by ťa nemilovať.