Stretnutia Modlitieb matiek

Spoločenstvo Modlitby matiek v Dubnici nad Váhom srdečne pozýva

všetky mamy, staré mamy i duchovné mamy na

otvorené modlitbové stretnutie modliť sa za deti, vnúčatá a mladých ľudí

a s dôverou ich odovzdávať Bohu.

Modlitby sa konajú vždy v druhý utorok v mesiaci

v kaplnke dona Bosca v katolíckom dome

po večernej svätej omši, ktorá sa začína o 18,00 hod.