História trojdní Modlitieb matiek v našej farnosti

 

Trojdnia v hnutí MM sa začali v marci 2003. Vtedy naša zakladateľka Veronica a koordinátorka MM Růženka z Českej republiky nezávisle do seba dostali vnuknutie spojiť sa v modlitbách matiek na celom svete počas troch dní.

My sme vtedy mali za sebou prvé dva roky existencie MM v našom meste. Boli sme len jedna skupinka, stretávajúca sa každú stredu ráno o 5. hod., aby sme sa modlili za svoje deti. V marci 2003 mi jedného dňa zavolala koordinátorka MM na Slovensku Janka Pajanová, či by sme sa v piatok 28. Marca mohli modliť v kostole a odprosovať za svoje hriechy. Ochota by bola, ale nevedela som si predstaviť, čo na to povie pán farár. Sľúbila som, že sa ho spýtam. V ten istý deň o niekoľko hodín neskôr volala Janka znovu, že nie jeden, ale tri dni modlitieb v kostole! Oblial ma studený pot. Tak to, Pane, to je už priveľa. Jeden deň možno, ale tri? Ja som mala čo robiť, aby som to prijala a spracovala, a nie s tým ísť ešte za pánom farárom! Vtedy ešte laické spoločenstvá neboli také chápané a prijímané. Mnohí ich považovali za sekty, zvlášť keď sa schádzali v domácnostiach. A potom, my mamy máme veľa povinností v rodine. Môžem to od tých našich chcieť?

Pane, tak to si musím najskôr vybaviť ja s tebou – spracovať to. Večer som si doma kľakla a modlila sa o svetlo aj odvahu ísť za pánom farárom. Pane, čo ty na to hovoríš? Náhodne som si otvorila Sväté Písmo. So zatvorenými očami som položila prst na text a čítala: „Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba …“ (Jn 2, 1a). Začala som však vyjednávať. Pane, to mohla byť náhoda, mohla som ukázať aj na druhú stranu. Aj som tak urobila. Potom som však nemala otvorené len oči, ale aj ústa. Oproti na druhej strane, aj v tom istom riadku bolo napísané: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ (Jn 2, 19b). Takto to možno nájsť vo veľkom Svätom Písme Starého i Nového zákona, vydaného Spolkom svätého Vojtecha v roku 2001.

Náhody neexistujú. Pán trojdnie naozaj chcel aj u nás! Už som nemala výhovorky. Šla som za pánom farárom s malou dušičkou a on súhlasil!!! A tak sa prvé trojdnie vo svete i v našom meste konalo 28. – 30. marca 2003. Odvtedy sa napriek mnohým prekážkam z Božej milosti zapájame do každého jedného  a Pán môže aj cez naše modlitby premieňať zatvrdnuté srdcia na srdcia plné lásky a porozumenia.

 

S láskou v Ježišovi a Márii

mama Hana