Naši miništranti na celoslovenskom stretnutí

Na začiatku jarných prázdnin sa ôsmi chlapci a Andrej Babulík, slúžiaci ako miništranti v našej farnosti, vybrali do Žiliny na celoslovenské stretnutie miništrantov zo Saleziánskych stredísk a spritelených farností.

Tohto stretnutia sa zúčastnilo 200 chlapcov, stredoškolákov a bratov saleziánov, z celého Slovenska. V piatok zažili pekný spoločný program v telocvični saleziánskeho domu.

V sobotu sa k nim pridal aj don Marek a celé doobedie strávili na workshopoch a diskusiách na rôzne témy, ako mužská spiritualita, fotenie, stolárčina, liturgia, historický šerm atď.

Po obede sme sa presunuli do neďalekého bôrického parku Ľudovíta Štúra, kde si chlapci zahrali megahru, rozdelení do rôznych tímov. Večer sme si zmerali sily v kreativite, dôvtipe, miništrantských vedomostiach a rôznych ďalších zručnostiach.

Stretnutie sme zakončili svätou omšou so žilinským otcom biskupom Tomášom Gálisom, všetci oblečení v miništrantskom oblečení a po rozdaní posily na cestu formou bagety, sme sa pobrali všetci do svojich domovov.
Zážitkov z tohto stretnutia máme naozaj veľa, ale ako povedal jeden z účastníkov: „Najväčším povzbudením pre nás bolo stretnutie s ostatnými chlapcami a vzájomné povzbudenie sa na ceste miništranta.“

„Taktiež nás povzbudili pekné modlitebné momenty počas stretnutia a svätá omša s otcom biskupom.“
Na toto tradičné stretnutie sa tešíme aj na budúci rok. Ďakujeme naším animátorom, pánovi farárovi a rodičom, že sme sa mohli zúčastniť aj tento rok.

Marek Vaško

foto: archív miništrantov

Miništrantské MAXISTRETKO

V nedeľu, na sviatok Najsvätejšej Trojice, 30. mája 2021, sa po dlhšom čase opäť stretli naši miništranti, aby sa vzájomne povzbudili k službe pri oltári.

Pod vedením don Cyrila Gajdoša a starších miništrantov si pripomenuli, aký je význam  tohto  sviatku pre nás kresťanov. „Sviatok Najsvätejšej Trojice nám pripomína, že sa máme navzájom milovať a byť jedno ako sú jedno Otec, Syn a Duch Svätý. Boh nám v tom chce pomáhať, a preto nám posiela Ducha Svätého ako posilu k láske a jednote.“

Spoločne zaspomínali na národnú púť minštrantov, PUMIN 2021, ktorá sa tento rok konala ONLINE. Niektorý naši miništranti sa do nej zapojili a poslali video mini púte minštrantov z Dubnice. Za túto iniciatívu vyhrali vecné ceny.

Okrem toho sa vzájomne povzbudili k aktívnejšej miništrantskej službe pri oltári v nedeľu, ale aj v ostatné dni.  Záver stretnutia sa niesol v športovom duchu. Niektorý miništranti si zahrali futbal, iný pin-pong, stolný futbal,…

Veríme, že už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie, na ktoré pozývame aj nových miništrantov!

Autor: Jaroslav Minárik

Liezť skoro až do neba

Miništranti našej farnosti dostali za odmenu v miništrantskej súťaži, ktorá prebiehala ešte v predošlom školskom roku,  netradičný darček – výlet na lezeckú stenu v Považskej Bystrici. V nedeľu 20. septembra sa tak pred Katolíckym domom stretlo priblizne 16 mladších a 6 starších miništrantov. Na výlete ich sprevádzali don Cyril, don Vlado, Bobe a prišli i traja rodičia chlapcov.   

Vydali sme sa autami do Považkej Bystrice a keď sme vstúpili do lezeckej haly, miništrantov zaplavil úžas a túžba prekonať strach, prekonať samých seba a vyliezť najvyššie, ako sa len dá. Na začiatku si chlapci vypočuli krátku katechézu, v ktorej bol výstup na vrchol prirovnaný k výstupu do neba. Povedali sme si, že tak ako bez pomoci a istenia starších animátorov nedokážeme vyliezť na lezeckú stenu, tak ani bez vzájomnej pomoci nedokážeme prísť do neba. Ako pri lezení je nevyhnutné poslúchať rady inštruktora, rovnako aj v živote potrebujeme počúvať rady rodičov. Keď prekonáme strach, môžeme v živote vidieť a zažiť úžasné veci. Po katechéze don Cyril všetkých požehnal – a išlo sa na vec. Približne sedem trás, od najľahšej až po skutočne náročnú, pripravili a zabezpečili skúsení inštruktori. Detská radosť, nadšenie a odvaha boli neopísateľné. Každý sa snažil dať do lezenia všetko tak, aby dosiahol vytúžený vrchol. 

Po viac ako 2 hodinách lezenia sme dostali záverečné požehnanie a vrátili sa domov. V deťoch bolo ešte stále vidieť veľké nadšenie. Verím, že tak, ako uspeli v lezení, dosiahnu raz i ten najkrajší cieľ – nebo. 

Link na kompletnú fotogalériu:

https://1drv.ms/u/s!AsP0YTkMmo4igp9PCZ0xTOlH_86BTw?e=5pdm4d

Krížová cesta na Kalvárii

V nedeľu 1.3. 2020 sa na Kalvárii v Dubnici nad Váhom uskutočnila prvá Krížová cesta v tomto pôstnom období

Krížová cesta je starobylá a stále používaná modlitba rímskokatolíckej cirkvi, v ktorej veriaci rozjíma o utrpení Ježiša Krista obvykle konkretizovanom v jednotlivých zastaveniach Jeho krížovej cesty z Pilátovho domu až na horu Golgota po Via Dolorosa. (zdroj:wikipedia)

Počas pôstneho obdobia bude bývať Krížová cesta každú nedeľu o 15,00. Všetci ste srdečne pozvaní!

Pripravme sa spoločne lepšie na slávenie Veľkej noci

Katarína Bolčeková

Florbalový turnaj

V sobotu 4.1.2020 sme sa zúčastnili florbalového turnaja v Bolešove. Mladší aj starší získali druhé miesto.

Starší: Dubnica – Bolešov 7:8, Dubnica – Pruské 14:5, Dubnica – Nemšová 12:2.

Mladší: Dubnica – Bolešov 3:8, 2:14, 2:7.

Najlepším strelcom turnaja sa stal hráč Dubnice Aďo Kováčik. Súťaž v samostatných nájazdoch vyhral Aďo Kováčik za starších a Matej Liška za mladších.

Ďakujeme organizátorom z Bolešova za turnaj.

autor: Vlado Plášek sdb

Miništranstké MAXIstretko

V nedeľu 20.10. sa stretli naši miništranti na miništrantskom maxistretku. Dario im vysvetlil ako sa viaže cingulum, Cyro a Aďo zasa priblížili novú miništrantskú súťaž. Pán farár Marián ich povzbudil k miništrovaniu a potom si zahrali futbal pri krásnom jesennom počasí na ihrisku za kostolom.

Pán dal, Pán vzal…

A je to tu! Bodka 2019. Chlapci z dubnického saleziánskeho strediska Kaťák sa jej tiež zúčastnili! Ešte predtým zdolali Kriváň (2495 mnm) vo Vysokých Tatrách. Toto neopakovateľné dobrodružstvo sa konalo od 28. do 30. augusta.

Skupina piatich odvážlivcov v stredu poobede nasadla na rýchlik a vystúpila v Poprade, kde sa ubytovali v saleziánskom oratóriu – Úsmev. Spoznali nové prostredie, kamarátov a hru Ligretto, ktorá im jednoducho prirástla k srdcu.

Vo štvrtok ráno začali deň sv. omšou, po ktorej si prichystali veci na výstup a vyrazili do Štrby, odkiaľ sa zubačkou previezli na Štrbské Pleso. Tu sa začala turistika na Kriváň. Spočiatku to bola hladká trasa cez tatranský les, ale po niekoľkých kilometroch sa ráz krajiny  menil na náročné stúpanie po kameňoch, až nakoniec holých skalách. Na vrchole sa im predostrel majestátny pohľad na Slovensko. Pri zostupe ich zastihla nečakaná búrka, ale napokon všetko s Božou pomocou dobre dopadlo.

V piatok sa spolu s Popradčanmi presunuli autobusom na Mariánsku Horu v Levoči, kde sa odštartoval 34. ročník Bodky. Ako už býva zvykom, každé stredisko predviedlo scénku na nejakú tému. Tento rok to bol úryvok zo sv. písma o Jóbovi: „Pán dal, Pán vzal… (Jób 1,21).  Putovnú cenu za najlepšiu scénku získali chlapci z Bardejova, ktorí svojim originálnym humorom pobavili celé obecenstvo. Nechýbali tu tiež workshopy a možnosť pristúpiť ku sv. spovedi.

Na záver toto podujatie vyvrcholilo slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval biskup, Mons. Vladimír Fekete, ktorý pôsobí v Azerbajdžane. Vo svojej homílii povzbudil všetkých, aby  odvážne a vo veselosti hľadali svoje povolanie.

Jaro Minárik

Miništrantská chatovačka

Odvaha, priatelia a radosť. Týmito tromi slovami môžeme opísať miništrantskú chatovačku v Slávnickom podhorí, ktorá sa uskutočnila 25. – 26. januára. Partia 18 miništrantov spolu so saleziánmi Paľom Piatrovom SDB, Mariánom Bielikom SDB a Vladom Plášekom SDB zažili nezabudnuteľné dobrodružstvo.

Skôr ako naši miništranti  prišli na chatu, museli zvládnuť stopovačku po meste. Ich úlohou bolo nájsť ukrytý poklad. Ale nebolo to až tak jednoduché. Najprv museli vyriešiť indície, ktoré ich priviedli k bunkru „Veľryba“ a odtiaľ k Panne Márii za kostolom sv. Jakuba. Tu našli ukrytý sladký poklad. Po úspešnej pátracej akcii sa zúčastnili mládežníckej sv. omše.

Duchovne obohatení a plný očakávaní sa presunuli autami na chatu v Slávnickom podhorí.

Po príchode spoločne pripravili chutnú večeru a každý sa podelil s tým, čo si priniesol. Na záver dňa si zahrali nočnú hru „bludičky“.

Druhý deň a zároveň posledný začali skoro ráno rannou modlitbou a chutnými „saleziánskymi raňajkami“. Nasýtení, plní energie a radosti na zasneženej lúke za chatou odštartovali miništrantské sánkovanie, lopatovanie, igelitovanie…

Ako to u chlapcov zvykom býva, po čase sa začala pravá guľovačka, ktorá napokon skončila mierovou dohodou. Unavení a mokrí sa vrátili naspäť do chaty, kde zakončili chatovačku sv. omšou.

Za zorganizovanie patrí veľké ďakujem našim saleziánom, starším miništrantom a hlavne Bohu ktorý ich ochraňoval.

autor: Jaroslav Minárik

Miništrantský florbalový turnaj v Novej Dubnici a v Bolešove

Naši miništranti počas vianočných prázdnin nezaháľali duchovne, ale ani telesne. V duchu hesla „V zdravom tele zdravý duch“ sa zúčastnili hneď dvoch florbalových súťaží. Najprv si zmerali sily 27.12. v priateľskom zápase s chlapcami v Novej Dubnici. Treba povedať, že súperi boli o nejaký rok-dva starší. To však neodradilo trénerov Jakuba Harňáka a Tomáša Pecka, aby chlapcov povzbudili a počas obidvoch vzájomných zápasov ich múdro viedli. Prvý zápas skončil nerozhodne 4:4, keď skóre otváral mladučký Andrej Poruban. Predĺženie neprinieslo rozuzlenie, až trestné strieľania rozhodli o našom víťazstve, keď víťazný gól vsietil Samko Chalupka. Druhý zápas vyhrali naši florbalisti 6:2. Ďakujeme Marekovi Michalenkovi z Novej Dubnice za organizáciu zápasu.

Turnaj v Bolešove organizoval miestny pán farár Štefan Kľúčik. Pomáhali mu mnohí mladí z farnosti. Prišli 4 staršie tímy: Nemšová, Beluša, Bolešov a Dubnica nad Váhom. Náš tím obsadil po jednej výhre a dvoch prehrách skvelé 3. miesto. Musím však doplniťť, že druhý zápas, ktorý sme prehrali tesne 1:2 bol ohodnotený ako najlepší na turnaji a súper bol nielen o 5-6 rokov starší, ale aj vzrastom prevyšoval našich deviatakov. Mladší odohrali tri vzájomné zápasy proti miestnemu tímu mladších. Jedenkrát sme remizovali a dvakrát prehrali. Chlapci hrali dobre, ale uázala sa výhoda pravidelnejších tréningov súpera.

autor: Vlado Plášek sdb

Novoročné miništrantské stretko

Prvá nedeľa tohto roku nebola len takou obyčajnou nedeľou. Tento deň bol zároveň aj sviatok Zjavenia Pána, alebo aj ľudovo – Troch králov.  V tento deň sa najčastejśie spomína putovanie troch mudrcov, ktorí sa vydali za hviezdou , aby sa mohli pokloniť a priniesť dary novonarodenému Spasiteľovi. Hviezda ich doviedla do mesta Betlehem, kde našli v jasličkách malého Ježiša.

A tak, v tento deň taktiež priviedli farské oznamy a plagát na skrini v sakristii miništrantov na tohtoročné prvé miništrantské maxistretko. Za početnej účasti (21 miništrantov) sa vyhodnotila miništrantská hra za mesiac December, a každý zúčastnený dostal odmenu. Prvou cenou bol kríž z ďalekého Jeruzalema. Nasledovalo duchovné slovko od don Vlada Plášeka, vedúceho stretka, pozdrav a info od don Mariána Bielika a potom obľúbený futbal, pinpong a kalčeto…

autor: Marek Hudec