Naši miništranti na celoslovenskom stretnutí

Na začiatku jarných prázdnin sa ôsmi chlapci a Andrej Babulík, slúžiaci ako miništranti v našej farnosti, vybrali do Žiliny na celoslovenské stretnutie miništrantov zo Saleziánskych stredísk a spritelených farností.

Tohto stretnutia sa zúčastnilo 200 chlapcov, stredoškolákov a bratov saleziánov, z celého Slovenska. V piatok zažili pekný spoločný program v telocvični saleziánskeho domu.

V sobotu sa k nim pridal aj don Marek a celé doobedie strávili na workshopoch a diskusiách na rôzne témy, ako mužská spiritualita, fotenie, stolárčina, liturgia, historický šerm atď.

Po obede sme sa presunuli do neďalekého bôrického parku Ľudovíta Štúra, kde si chlapci zahrali megahru, rozdelení do rôznych tímov. Večer sme si zmerali sily v kreativite, dôvtipe, miništrantských vedomostiach a rôznych ďalších zručnostiach.

Stretnutie sme zakončili svätou omšou so žilinským otcom biskupom Tomášom Gálisom, všetci oblečení v miništrantskom oblečení a po rozdaní posily na cestu formou bagety, sme sa pobrali všetci do svojich domovov.
Zážitkov z tohto stretnutia máme naozaj veľa, ale ako povedal jeden z účastníkov: „Najväčším povzbudením pre nás bolo stretnutie s ostatnými chlapcami a vzájomné povzbudenie sa na ceste miništranta.“

„Taktiež nás povzbudili pekné modlitebné momenty počas stretnutia a svätá omša s otcom biskupom.“
Na toto tradičné stretnutie sa tešíme aj na budúci rok. Ďakujeme naším animátorom, pánovi farárovi a rodičom, že sme sa mohli zúčastniť aj tento rok.

Marek Vaško

foto: archív miništrantov