Oznamy: 1. pôstna nedeľa – 18. február 2024

Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je sviatok Katedry svätého Petra, apoštola.
Budúca nedeľa je 2. pôstna nedeľa.

 1. Dnes je pôstna zbierka na charitu, ktorá umožňuje pomáhať ľuďom v núdzi a môže niekomu priniesť nádej a zlepšiť jeho život.
 2. Dnes vás všetkých pozývame na krížovú cestu na našej dubnickej Kalvárii o 15.00 hod. a ďakujeme všetkým, ktorí pre nás Kalváriu počas brigád pripravili.
 3. Dnes začínajú mladí duchovné cvičenia a zajtra deti prímestský tábor, sprevádzajme ich v modlitbách.
 4. Vo štvrtok pokračujeme s ponukou pôstnych katechéz – Púšť uprostred mesta, každý štvrtok o 19.00 hod. v Kostole sv. Jána Bosca, okrem týždňa misií. Katechézy venujeme téme Liturgie ako prameni duchovného života. Nasledujúca bude o evanjeliách pôstnych nedieľ.
 5. V piatok, keďže sú prázdniny, mládežnícka sv. omša nebude a preto Kaťák pre rodiny začne tentoraz výnimočne o 19.00 hod.
 6. Budúcu nedeľu 25. februára bude stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Toto stretnutie bude s hosťom a odborníkom Petrom Šebom na aktuálnu tému mediálnej výchovy: DIGITÁLNI RODIČIA. Ponuka je otvorená pre všetkých rodičov v časoch o 14.30 a 16.00 hod. v Katolíckom dome.
 7. Krížové cesty sa budeme modliť v pôstnom období:
  – piatok o 17.15 hod. v Kostole sv. Jakuba a o 18.15 hod. v Kostole sv. Jána Bosca
  – nedeľa o 15.00 hod. na Kalvárii
 8. O 3 týždne budú ľudové misie. Pokračujeme v duchovnej príprave premodliť misie.
 9. Aj tento rok môžete prispieť vašimi 2% z dane na podporu práce s deťmi a mládežou, našim mládežníckym organizáciám Laure, Domke alebo Cirkevnej škole. Tlačivá nájdete na stolíkoch alebo na našej webovej stránke www.saldub.sk.
 10. Deti pozývame prežiť pôst s pôstnou aktivitou, ktorú sme pre vás pripravili. Môžete si ju zobrať s nálepkou po sv. omši.
  Všetkých chceme pozvať k zapojeniu sa do Tehličky pre Južný Sudán – nech naše pôstne odriekanie môžeme vyjadriť aj konkrétnou almužnou. Tento rok je mottom „Dostaňme školu pod strechu“. Tehličku, ktorá trvá celý pôst organizuje saleziánske občianske združenie SAVIO. V našich kostoloch bude možnosť prispieť na tehličku do označených pokladničiek. V Kostole sv. Jakuba do pokladničky vzadu pri Panne Márii. Viac informácií je na plagáte.